2018. január 31., szerda

David Wilkerson - Bizalommal és reménységgel telve 1.

"Krisztus azonban mint Fiú hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Ezért, amint a Szent Szellem mondja: "Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet negyven éven át..."

"Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk." (Zsidók 3:6-9, 12-14, kiemelés tőlem)

Napjaink több őrállójával együtt hiszem, hogy azok a napok amelyekről Jézus azt mondta, hogy bekövetkeznek, most itt vannak. Világszerte félelemmel telik meg az emberek szíve, ahogy a rémületet keltő események sorát nézik.

Az idegesség és félelem közben azonban mi, akik az Úrban bízunk, halljuk az Igéjét, amint ezt mondja nekünk: "Tartsátok meg a bizalmat és reménységet mindvégig."

A tény az, hogy ha bárhol feltornyosul a félelem, Isten nagyobb kitartásra hív. Ha bármikor hatalmas terror és hitehagyás támad, Ő nagyobb bizalomra hív. Ha bármikor komor hangulat és kétségbeesés uralkodik el, arra hív, hogy legyünk boldogabbak és örüljünk.

Ez mennyei Atyánk alaptermészete. Intézkedett arról, hogy népe kitartson és megőrizze örömét a legkeményebb nehézségek között.

Azonban egy feltételt kapcsolt ehhez az intézkedéshez. Ez pedig egy nagy ha.

"Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk... Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. (Zsidók 3:14, 6, kiemelés tőlem)

Miért kaptuk ezt a figyelmeztető szócskát? Azért, mert erőteljes hatalmak dolgoznak minden hívő ellen, aki szeretne kitartani bizakodó hitében.

Gondolj bele mindabba, amivel az Úr egyháza ma szembenéz.

Jelenleg egy mindenre kiterjedő támadás folyik Krisztus és Igéje ellen. Elfordult teológusok újradefiniálják Jézust, megtámadva isteni mivoltát, nevetségessé téve a Bibliát, kétséget támasztva az Írás hitelességével kapcsolatban.

A jelenlegi generáció olyan aljas, szenvedélyes kísértésekkel néz szembe, amely ismeretlen volt az elmúlt generációknak. Istenfélő férfiak és nők, akik egyszer körültekintőek voltak, most mindenféle szenvedélybetegségek horgára akadnak. Megrohamozzák és legyőzik őket, ahogy Sátán kiárasztja ördögi hatalmasságait, hogy megtámadják Jézus minden követőjének kitartó hitét.

A világban körülöttünk mindenütt terrorizmus, értelmetlen erőszak, növekvő pénzügyi válság és pánik tapasztalható. Az egyházra gyakorolt hatás az egyik legerőteljesebb hitehagyás az egykor kitartó hívők között. Sátán sötét erői kifejezetten azért lettek kiküldve, hogy háborút szítsanak amely Isten szentjeinek meggyőződését felőrli.

Ez a pokoli ostrom olyan elsöprő erejűvé, rémisztővé válik, hogy természetfeletti erőre lesz szükségünk, amely megtart. Az emberi akarat és intelligencia nem versenyezhet azokkal a démoni megnyilvánulásokkal, amelyekkel hamarosan szembesülünk.

Őszintén szólva nem hiszem, hogy van olyan élő keresztény aki bizalommal és reménységgel telt marad az előttünk álló időkben a Szent Szellem friss kiáradása nélkül. Egyikünk sem tud kitartani ilyen próbákkal telt időkben, hacsak nem ismerjük és alkalmazzuk Isten Szellemének munkáját.

Ezért vagyok meggyőződve arról, hogy itt az idő mélyebb kinyilatkoztatást keresni Isten Szellemének szolgálatáról. Annyira keveset tudunk arról, hogy miért lett elküldve, ki Ő és mit tesz értünk. Mi lesz a Szent Szellem szolgálata ezekben az utolsó időkben?