2018. január 31., szerda

Frank Hammond - Démonok és szabadulás Jézus szolgálata alapján 8.

5. Amikor démonoktól függünk az infor­mációszerzésben, nem tudjuk hatékonyan használni a Szent Szellem ajándékait. „Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra" (1Kor 12,31). „Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat” (1Kor 14,1). Az, Aki minket elhívott a küzdelemre, fel is készít bennünket a harcra. Komolyan kívánnunk kell a Szent Szellem erőteljes ajándékait. Ezek az ajándékok hit és gyakorlat által növekszenek.

A Szert Szellemnek a szabaduláshoz leginkább szükséges ajándékai a következők: tudomány beszéde, bölcsesség beszéde, hit ajándéka és a szellemek megítélése. Ezek a szellemi ajándékok az "Atya ígérete" (Csel 1,4) miatt jönnek, a Szent Szellem ereje által. „Hanem vesztek erőt, minek­utána a Szent Szellem eljő reálok..." (Csel 1,8)

6. Ha démonokra támaszkodunk, azzal a szolgálat vezetését adjuk át nekik. A Szent Szellemet kell engednünk, hogy vezessen, nem szabad démonoknak átengedni a kontrollt, és hagyni, hogy befolyásolják a szabadító szolgálatot. Ha megbízunk a démonok információiban - akár saját magukat, akár más társait illetően - azzal a szolgálatot helyezzük a kezükbe. Minden szolgálatban a Szent Szellemnek kell a vezetőnek lennie. Amikor démonoktól kapott információkat használunk fel a szolgálat vezetésében, a démonok átveszik azt a szerepet, amelyre egyedül a Szent Szellem hivatott.

7. Nincs semmilyen igei alapja a démonokkal való társalgásnak. Sőt, az Ige megtiltja a démonokkal való beszélgetést. "Ne találtassák teközötted, aki ...ördöngösöktől tudakozó,...se halottidéző.’' (5Móz 18,10-11) Más szóval: azok, akik démonizáltaktól tudakoznak, vagy akik halottidézés által megpróbálnak a halottakkal beszélgetni, valójában démonokkal társalognak.

Megjegyzés: a Mk 5,9-ben Jézus azt kérdezte attól a démontól, aki a gadarénuson keresztül beszélt, hogy 'Mi a neved?’ Miért kérte Jézus a légiót, hogy nevezze meg magát? Talán nem ismerte a légió kilétét? Nem, Jézus mindentudó. Őbenne az ismeret teljessége van. Szükséges volt a légió kilétének ismerete a férfi szabadulásához? Nem, Jézus nem használta ezt a beazonosítást a szabadításhoz. Akkor hát valahol máshol kell a választ keresnünk arra, hogy Jézus miért parancsolta azt a légiónak, hogy nevezze meg magát. Amikor Jézus kérdezni kezdte a démont, a gonosz szellem így reagált: "És fennhangon kiáltva monda: ...Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem!” (Mk 5,7) Amikor egy démont arra kényszerítenek, hogy nevezze meg magát, elveszíti az erejét. Tehát a kérdezgetés nem arra volt jó, hogy Jézus információhoz jusson, hanem ez a szellemi harc egyik technikájához tartozott. A démonok akkor tudnak zavartalanul tevékenykedni, ha sikerül leplezniük a jelenlétüket és valódi kilétüket. A sötétség leple alatt dolgoznak. Nagy csapást jelent számukra, ha leleplezik őket. Az egyik legfontosabb lépés a démonok kiűzéséhez az, amikor kényszerítjük, hogy fedjék fel kilétüket. Különösen hasznos taktika ez a makacs és szívós démonokkal szemben.

Megjegyzés: Egy másik nagyon kézzelfogható magyarázata a Márk 5,9-nek az, hogy Jézus a férfi nevét (és nem a démonét) szerette volna megtudni. A céllal ezzel az lehetett, hogy a férfi visszaszerezze az uralmat az érzékei fölött. Ez általános gyakorlat a szabadításban szolgálók között olyan esetekben, amikor a démonok leuralnak egy személyt. A válasz azonban a benne levő démontól érkezett, amikor 'légió'-nak nevezte magát.

8. Meghosszabbítja a szabadulás folyamatát. Ha egy démon el tudja terelni a szabadulásban szolgáló személy figyelmét beszéddel, késlelteti a kilakoltatását azt remélve, hogy megmenekülhet. Azok, akiken keresztül szólnak, általában összezavarodnak, és megalázva érzik magukat. A Szent Szellem ezzel szemben épülésre szól: „Aki nyelveken szól, magát építi" (1Kor 14,4). Egy másik módja annak, ahogy a Szent Szellem az emberen keresztül szól, a prófécia. A prófétai szó felemel: „Aki pedig prófétái, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra...aki prófétál, a gyüleke­zetet építi;" (1Kor 14,3-4b) A gonosz szellem befolyása ennek épp az ellenkezője. A Szent Szellem csak átadott edényeken keresztül szól, az ördög ezzel szemben egyszerűen leuralja az ember beszédét.