2017. április 28., péntek

Reinhard Bonnke - Nyelvek és nyelvek magyarázása 6.

Mi a nyelveken szólás?

A nyelveken szólást megpróbálták „stressz állapotban a tudatalattiból feltörő" pszichológiai jelenségként megmagyarázni. Számomra elképesztő, hogyan lehet a tudatalattinak tulajdonítani ilyen fantasztikus képességeket: azt, hogy emberek hosszan és értelmesen tudnak beszélni olyan nyelveken, amiket soha nem hallottak, vagy szakszerűen tudnak nyilatkozni számukra teljesen ismeretlen kérdésekben.

Nils Bloch Hoel,az 1964-ben megjelent The Pentecos­tal Movement (A pünkösdi mozgalom) című művében a nyelveken szólást lelki defektusnak diagnosztizálja, a nyelveken szólókat pedig „alfajként" bélyegzi meg. Orvosi szakvéleménye szerint ,a valódi xenolália" (ismeretlen nyelveken való szólás) egyfajta elmezavar következménye, amikor is a feledés homályába merült kifejezések törnek elő úgynevezett „motorikus beszéd" formájában a páciensből, aki eközben extázisbán vagy traumában van. Szerzőnk erőltetett badarságait olyan jól hangzó szakkifejezésekbe csomagolja, mint hipermnézia vagy kriptomnézia (túlzott, illetve rejtett emlékezés), és mindezt „kielégítően racionális magyarázatnak" tartja. Nehezen tudok ennél kevésbé „kielégítőt" és „racionálist" elképzelni!

Mi, akik naponta szólunk nyelveken, igazolni tud­juk, hogy sem extázisbán, sem traumában, hanem elme­beli képességeink teljes birtokában tesszük ezt. Nils Bloch Hoel azonban, úgy tűnik, maga sem elégedett magyarázatával, mert a végén hozzáteszi: nem tartja kizártnak, hogy a jövőbeni pszichológiai kutatások más magyarázatra fognak vezetni. Valóban könnyen lehet - talán arra, hogy a Szent Szellemtől van?! Miért ne? Ezt a magyarázatot senki nem tudja cáfolni!

Válaszként megemlíthetjük még a szintén norvégiai származású tudós, Thoralf Gilbrant véleményét, aki a tizenhat kötetes Biblical Library (Bibliai Könyvtár) nemzetközi kiadásának szerkesztője. Az 1985-ös Pünkösdi Világkonferencián bizonyságot tett arról, hogy nagymamája, aki egy szót sem tudott olaszul, folyékonyan prédikált olasz matrózoknak, valamint hogy ő maga is fültanúja volt, hogy egy idős kórista gyönyörű brit angolsággal imádkozott, mikor azonban szóba akart elegyedni vele, rádöbbent, hogy az illető egy árva szót sem tud angolul. Egyikük sem volt extázisban, sem traumában, sem ezekhez hasonló állapotokban.

Mások úgy gondolják, hogy csak egy egyszeri alkalomra szóló csoda volt az, amikor Pünkösd napján az apostolok olyan érthető nyelveken kezdtek szólni, amiket soha nem tanultak - a korintusiak nyelveken szólása viszont már egészen más. Ezt az elképzelést nemcsak hogy semmi bizonyíték nem támasztja alá, de semmi különösebb értelme sincs, ha csak nem az, hogy a csodákat visszautalja a régmúlt idők ködébe.

Azt az ellenvetést is többször hallani, hogy nem keresztény körökben is lehet példát találni a nyelveken szólásra. Rendszerint arra hivatkoznak, hogy a mormonok is szólnak nyelveken. Ehhez kétség nem fér. Sőt, ahogy korábban már utaltam rá, a pogány istenek templomaiban elhangzott jövendöléseket a Veszta-szüzek és mások nemegyszer valamiféle halandzsázás formájában adták elő, amiket aztán a papok állítólag megmagyaráztak. Amint az egyiptomi varázslók esetében is láthatjuk, az ördög mindig megpróbálja utánozni Isten csodáit, például azt is, hogy természetfeletti beszédre bírja szolgáit. Pál ennek tudatában mondja azt az lKorintus 12,3- ban, hogy „senki, aki Istennek Lelke (Szelleme) által szól, nem mondja Jézus átkozottnak." Pál itt nem egy elméletileg fennálló lehetőségről beszél. Úgy emlegeti, mint ami könnyen megtörténhet, és alighanem meg is történt, de a benne megnyilvánuló szellem nem Istentől volt. Nemcsak a Szent Szellem ajándékai természetfelettiek, hanem az okkultizmus jelenségei is.

Az a tény azonban, hogy Sátán is képes természetfeletti jelenségeket produkálni, nem jelenti azt, hogy minden természetfeletti sátáni volna. Jézus is szembesült ezzel a félelemmel, és ezért mondta, hogy „melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ád néki? Avagy, ha tojást kér, vajon skorpiót ád néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket (Szellemet) azoknak, akik tőle kérik." (Lk 11 11-13) A nyelveken szólás nemegyszer a gyógyulásoknál és a nyilvánvaló csodáknál is inkább zavarba hozta a hitetleneket, és mélyebben meggyőzte az előítélet nélkül közeledőket.

Ezek után könnyű válaszolni arra a kérdésre, miben is áll a nyelveken szólás ajándéka. Nem minden nyelveken szólónak van ajándéka a nyilvános istentiszteleten való felszólalásra - Pál ezzel foglalkozik a Korintusi levélben. Amennyiben vannak ezen a területen kipróbáltan jól szolgáló személyek, a páli útmutatásokat követve végezzék tevékenységüket. Az „ajándék" kifejezés többféleképpen is értelmezhető. Minden nyelveken szólás tágabb értelemben Isten ajándéka, gyülekezeti értelemben azonban olyan személyeknek „van meg" ez az ajándékuk, akiket a Szent Szellem rendszeresen inspirál arra, hogy ilyen módon építsék a gyülekezetet - természetesen magyarázóval együtt, betöltve azt a törvényt, hogy „két tanú szájából...".

Milyen segítséget nyújtanak a nyelvek?

Próbáljuk meg most összegezni, milyen segítséget jelent az, ha nyelveken imádkozunk:

- Olyan szükségeket tudunk így megfogalmazni, amiket nem tudunk magunktól kifejezni, és azt sem tudjuk, hogyan imádkozzunk. A nyelveken szólás hozzásegít bennünket Isten jelenlétének érzékeléséhez, és megerősít meggyőződésünkben, hogy meghallgatja az imáinkat.

- A démonok ellenállását le tudjuk győzni.

- Mikor az elménk már nem tud tovább az imára figyelni, szellemünk ily módon tovább tud imádkozni.

- Akkor is tudunk nyelveken imádkozni, miközben valamilyen mechanikus tevékenységre kell koncentrálnunk, például autót vezetünk

- A nyelveken szólással építjük magunkat

Bár még távolról sem merítettük ki ezt a rendkívül fontos témát, ezen a ponton befejezzük tanulmányozásunkat. Isten Szelleme minden módot meg kíván ragadni arra, hogy szükségekkel teli életünkbe és kétségbeeséssel küszködő világunkba behatoljon. Azt kívánom, hogy találjon ehhez nyitott partnerekre bennünk!