2017. április 12., szerda

David Wilkerson - Legyél teljesen meggyőződve! 1.

Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra." (2Timóteus 1:12, kiemelés tőlem).

Íme, ezek egy haldokló ember szavai. Pál apostol tanítványának, a fiatal szolgálattevő-gyakornoknak, Timóteusnak írta. Később ugyanebben a levélben Pál ezeket a nehéz szavakat közli bizalmasan Timóteussal: "Mert én nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam"(4:6-7).

Bár Pál ezeket a szavakat Timóteusnak szánta, ez az üzenet Krisztus minden szolgájához szól, akik nehézségekkel néznek szembe. Gondolj bele a szövegkörnyezetbe: Saját kivégzése előtt - a halál torkában - Pál teljesen meg volt győződve Isten iránta való szeretetéről. Továbbá bizonyos volt abban, hogy az Úr képes arra, hogy "a rá bízott kincset megőrizze arra a napra" mindezek ellenére.

Szeretteim, Pál tanácsa itt mindazoknak szól, akiket a sátáni erők naponta zaklatnak, komoly szellemi harcban vannak, folyamatosan hatalmas nehézségeket tűrnek el jó katonaként. Hogyan tudott Pál ilyen meggyőződéssel beszélni Isten hűségéről minden próbatétele között? Miről is volt ő pontosan meggyőződve az Úrral kapcsolatban, ami ilyen hatalmas hitet szült benne?

Pál nem nevezi meg azokat a dolgokat, amelyeket Istenre bízott ama napra. Csak találgathatunk, hogy mik voltak ezek a kincsek. Pálhoz hasonlóan nekünk is teljesen meg kell győződnünk arról, hogy Isten hűsége képes megőrizni azokat a dolgokat, amiket rábíztunk. Valamint ahhoz, hogy ezekben a megpróbáló időkben szembe tudjunk nézni a nehézségeinkkel, Urunkkal kapcsolatban számos dologról meg kell győződnünk.

1. Teljesen biztosnak kell lennünk abban, hogy semmi sem választhat el Istentől Jézus Krisztusban.

Pál ezt írta a római gyülekezetnek:

"Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban." (Róma 8:38-39).

Mielőtt ezt a bátor kijelentést tette Pál, feltette ezt a kérdést: "Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver?... De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket." (8:35, 37).

Teljesen tisztán látszik Pál kérdéséből, hogy felismerte Sátán utolsó időkben kifejtett szolgálatát: Megakadályozni Isten népét abban, hogy az Ő hatalmas szeretetében járjanak. Sajnos ma a gyülekezetekben tömegesen siklanak át az ellenség eme megtévesztő munkája felett. Sokan teljesen tudatlanságban vannak azt illetően, hogy a gonosz megakadályozta őket Isten irántuk való szeretetének megismerésétől és élvezetétől.

Ne értsetek félre: Nem kell soha félnünk az ellenségünktől. De ha nem vigyázunk Sátán hitünkre kifejtett körmönfont támadásaira, folytatjuk a legyőzöttek életét. Pál tudta, hogy mennyire fontos felfedni az ördög fortélyait. Csak ha felismerjük ezeket a hitünk elleni támadásokat, mondhatjuk azt Pállal: "Mert meg vagyok győződve, hogy sem - hazugság, megtévesztés, vádlás - nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban."

Tudnunk kell, hogy Sátán elhatározta, hogy véget vet minden Szent Szellem által irányított szolgálatnak, és hogy legyőzi Isten minden Szellem vezette gyermekét ezekben az utolsó időkben. Nem csak a pásztorokat, hanem minden hívőt célba vesz, akinek a hite hatásos a sötétség királysága ellen.

Az elmúlt években egyre inkább megerősödött bennem az az érzés, hogy napjainkban Isten választottainak a szenvedése és nyomorúsága túlmutat mindenen, amit Krisztus egyháza átélt történetének során.

Isten választottai mindig tudták, hogy mi az a szenvedés. A Zsidók 11 bizonyítja ezt. És most, az Ige szerint, Sátán az egyház ellen támad, mert tudja, hogy kevés ideje van hátra. "leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van." (Jelenések 12:12).

Az Úr Jézus visszatérése a küszöbön van. Ezért a lelkünk ellensége hatalmas dühvel eljött, hogy megpróbálja megtéveszteni még Isten választottait is. Jelenleg Sátán csapásmérő angyalai minden lehetőséget kihasználnak, hogy elbátortalanítsák és elpusztítsák Isten választottait. Pál így tett bizonyságot ezekről a kemény támadásokról a saját élete kapcsán: "megakadályozott minket a Sátán" (1Thesszalonika 2:18).