2017. április 20., csütörtök

David Wilkerson - Legyél teljesen meggyőződve! 2.

A múlt században T. Austin-Sparks az ördög utolsó időkben folytatott háborújáról írt. Ez az istenfélő szolgáló úgy látta, hogy "sok dolgot korlátoz, visszatart és megbénít a Sátán. (Keresztények sokasága) nem képes ellátni feladatát, betölteni elhívását... Sátán akadályozó munkája miatt."

Ahogy Pál apostol őelőtte, Austin-Sparks is figyelmeztette Isten népét, hogy készüljön fel az ördög támadásaira. Sürgette a hívőket, hogy járjanak közbe Istennél, hogy űzze el a Sátánt a "testvérek vádlójának" pozíciójából.

Úgy hiszem, hogy hasonló közbenjárás születik meg minden hívő szívében, aki megtapasztalta Sátán akadályozó munkáját. Az ilyen szentek elsőkézből ismerik azt a harcmodort, amellyel az ellenségünk hadakozik azok ellen, akik Krisztus szent elhívása szerint élnek.

Arra a meggyőződésre jutottam, hogy Isten közbenjárói Sátán különleges célpontjai.

Ki a közbenjáró? Egyszerűen fogalmazva olyan valaki, aki imádságban magára veszi mások szükségeit és terheit. Az ilyen szolgálattevők soha nem hagyják abba a közbenjárást Krisztus egyházáért illetve azért a személyért, akit az Úr helyez a szívükre.

Isten minden korban közbenjárókat állított a csatatér frontvonalába, hogy Sátán fejedelemségeivel és erejével szemben harcoljanak. Ilyen szellemi harcosok napjainkban minden nép között találhatóak. Megvan az oka annak, hogy "imaharcosoknak" hívják őket. Sokan, akik felvették szolgálatunkkal a kapcsolatot, heves szellemi hadviselésről számolnak be a saját életükre vonatkozóan.

Egy 91 éves közbenjáró a következőket írta: "Úgy érzem kiégtem, sokáig szolgáltam (az Urat) úgy, hogy minden ellenem jött. Gyenge vagyok testileg a sok éves szenvedés után - folyamatosan mások iránti gondoskodás és értük való küzdelem van előttem... 4 éves korom óta szeretek másokért imádkozni. Azóta vagyok közbenjáró... Szellemben való imádság által visszafoglalom Sátántól azokat a területeket, amelyeket el akar venni tőlem... és új erőre kapok."

Ez a szent egész életében komolyan vette Júdás buzdítását: "Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből." (Júdás 20-21). Az üzenet a szellemi harcot vívók számára így szól: "Hitből építsétek fel magatokat. Maradjatok meg Isten szeretetében."

Jegyezzük meg, hogy Júdás azzal a figyelmeztetéssel igazolja szavait, hogy a Szent Szellem által imádkozzunk.

Teljesen lehetetlen emberi erőből vagy képességből felépíteni a hitünket. A Szent Szellem nélkül nem vagyunk képesek megtartani magunkat Isten irántunk érzett szeretetének ismeretében és bizonyságában. Nem vagyunk méltó ellenfelei a sötétség erőinek. Még a hit pajzsát sem tudjuk felvenni, hogy kioltsuk a gonosz tüzes nyilait úgy, hogy elhatározzuk. Isten Szellemére van szükségünk, hogy felruházzon bennünket mindezzel.

Ezekben a megpróbáló időkben igeversek megtanulása önmagában nem elég. Ismertem egy férfit, akinek olyan nagy volt Isten Igéjéből a tudása, hogy "Kétlábon járó Bibliának" hívták. Ez az ember teljes könyveket tudott idézni a Szentírásból. De élete egy nagy nehézségében feladta a hitét. Ahogy Pál tanúsítja: "A betű öl, de a Szellem megelevenít" (2Korinthus 3:6).

Sajnálatos, hogy sok, magát Szent Szellemmel betöltöttnek valló keresztény egyszerűen nem fordul a Szent Szellemhez szenvedése idején. Keveset tudnak az Ő békességéről és vígasztalásáról, pedig az Ő feladata, hogy ezeket a dolgokat megadja nekünk. Az ilyen hívők nem tanulták meg, hogy teljesen a Szellemtől függjenek, talán azért, mert soha nem győződtek meg arról szükségük van Rá.

Az egyik probléma az, hogy sok keresztény a Szentháromságra hierachiaként tekint, meggyőzve magát, hogy "Isten, az Atya az első, Jézus Krisztus a második, és a Szent Szellem a harmadik.”

Semmi sem állhat távolabb az igazságtól. A Szent Szellem maga Isten lényege, akit imádni kell és engedelmeskedni neki.

22 év gyülekezeti pásztorkodás után eljutottam egy meggyőződésre a Szent Szellemmel életünkben való szerepével kapcsolatban. Röviden, megtanultam, hogy soha ne próbáljak meg egy megsebzett hívőt lelki-gondozni úgy, hogy előtte nem imádkoztam a Szent Szellemhez, hogy döntsön le minden sátáni akadályt. Jézus minden követőjének fel kell ismernie az ördög próbálkozását arra, hogy meg akarja őket fosztani Isten ígéreteitől. Csak ezután vagyok képes imádkozni azért, hogy a Szent Szellem nyissa meg a szívét, hogy elfogadhassa Isten iránta való szeretetét.

Számos igeverset idézhetnék, ami illik az adott ember helyzetére. Szeretettel, részvétteljesen osztozhatnék a fájdalmában és megtehetnék mindent, hogy bátorítsam a lelkét. De saját magának kell tudnia azt, hogy egyedül a Szent Szellem tudja neki biztosítani a számára szükséges szeretetet és vigasztalást.

Bárki aki valaha is szerette Jézust, kérnie kellett a Szent Szellemet erre a bizonyságra, hogy teljesen meggyőződjön. Ugyanez igaz Isten egyházának utolsó napok-beli harcára is. Minden szentnek tudnia kell, hogy a Szent Szellemtől, hogy Isten nem haragszik rá, az Úr nem tagadta meg őt, és Jézust megérinti minden érzelme, fájdalma, sebe.