2017. április 21., péntek

Joyce Meyer - Találd meg a valódi önmagad és töltsd be elhívásodat 20.

Kell a bizalom

Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. 
Jeremiás 17:7.

Ha meg akarjuk találni önmagunkat, kell a bizalom. Nem az önbizalomról beszélek, hanem Krisztusban való bizalomról. Tulajdonképpen bűn az, ha valaki önmagában bízik – valamennyi hívő célja Jézus Krisztusban való hit kell legyen.

Jézus azt mondta "…mert nálam nélkül [a Velem való szövetség nélkül] semmit sem cselekedhettek." (János 15:5). Ezt az alapigazságot mindannyiunknak meg kellene végre tanulnunk. Állandóan a saját erőnkből próbáljuk a dolgokat megoldani, ahelyett, hogy minden bizalmunkat Belé helyeznénk.

Belső tépelődéseink, szenvedésünk, frusztrációnk oka a rosszul felfogott bizalom. A Filippi 3:3-ban Pál figyelmeztet arra, hogy ne a testben bizakodjunk. Ez nemcsak saját magunkra vonatkozik, hanem a családunkra és a barátainkra is. Nem azt mondom, hogy ne bízz senkiben, de ha azt a bizalmat, ami egyedül Isten illeti meg, magadba vagy barátaidba helyezed, nem lehetsz sikeres. Isten addig nem engedi, hogy győzedelmeskedjünk, amíg a bizalmunk nem a megfelelő helyen, pontosabban nem a megfelelő Személyben van. Győzelemre szánt bennünket, de azt akarja, hogy minden dicsőség Őt illesse.

Csak Istenben bízz

Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és [gyenge emberi] testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve! 
Jeremiás 17:5.

Ha sikeres akarsz lenni, bizalomra van szükség, ami csak és kizárólag Istenbe vetett bizalom lehet. Ki kell építenünk magunkban Isten szeretetébe, jóságába és kegyelmébe vetett bizalmunkat. Higgyünk abban, hogy Ő győzelemre szánt minket.

Isten nem veszteseket teremtett. Lehet, hogy a siker felé vezető úton néha megbotlunk, de ha bízunk Benne, megbocsátja a hibáinkat és mindent a javunkra fordít. (Róma 8:28)

A Zsidókhoz írt levél 3:6 szakaszában azt olvassuk, hogy … a bizodalmat [Jézusban] és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk. Még nincs itt a világvége, ha hibázol, ha ebbe a bizalomba kapaszkodsz.

Rájöttem arra, hogy ha nem szűnök meg Istenben bízni, Ő a hibáinkat is képes csodákká változtatni.

Mindannyiunknak megvan a maga sorsa; az enyém az, hogy Bibliatanító legyek és gyülekezetet vezessek. Isten terve az volt már a kezdet kezdetén, hogy kitaláljam és működtessem a Life In The Word elnevezésű szolgálatomat. Ha nem ezt csinálnám, nem lennék az, aki vagyok. Frusztrált lennék, és úgy érezném, üres az életem.

Az, hogy bizonyos feladatra vagyunk rendelve még nem azt jelenti, hogy ez automatikusan be is következik. Nagyon sok küzdelmen mentem keresztül, mire Isten megformált engem és kialakította a szolgálatomat. Sokszor éreztem úgy, hogy feladom. Sokszor elvesztettem az elhívásomban való reményemet. Valahányszor visszanyertem a hitemet, mindig egy kicsit előreléptem. A bizalom alapvető fontosságú, ha helyes önképet akarunk kialakítani.

Fordította: Berényi Irén