2017. április 11., kedd

Michael L. Brown - Menj, és többé ne kövess el bűnt - Szentségre hívás 19.

A sorsszerű vég

"Olyan keserű a megbánás. Bármit megadnék, hogy visszafordítsam az időt." Carmela Bouchbout 
(Miután szabadult egy izraeli börtönből 1996. január 6-án. Éveken át tartó fizikai bántalmazás után megölte a férjét.)

Az előző részekben egy otthoni gyorssegélyt alkottunk, segítségül a szentséghez, gondosan átnézve bibliai ösztönzéseket, melyek távol tarthatnak a bűntől. De van egy egyszerű igazság, amely mindezeket felöleli, és ez az az igazság, amely már több mint húsz éve a szívemben ég. Szerte a világon prédikáltam erről és mindig mély és tartós hatással volt a hallgatóságra. Valójában, őszintén hiszem, hogy ez az egy egyszerű igazság örökre megváltoztathatja az életedet. Ez egyetlen héber szón alapszik és ez a szó az 'aharit. (ejtsd: ah-kha-REET) Köszörüld meg a torkod és ismételd utánam: ah-kha-REET. Ez az. Mondd újra lassan: ah-kha-REET.

De hogyan tudja egy héber szó megváltoztatni az életem ?- kérdezheted. Olvass tovább és megtudod.

A héber nyelvben, ahogy az arab, arámi és más sémita nyelvekben, sok szó jelentése a testrészek elhelyezkedéséből származik. Például héberben az "első", vagy "kezdeti" szavak a "fej" szóból származnak, mivel az emberi testnél a fej az első. És ahogy magyarban (eredetiben angolban) pl. csavarfejről beszélünk, héberben a hegycsúcs, a hegy feje. Vagy más példát is adva, más testrészek alapján, mikor valaki mellett állok, héberben úgy mondják, a kezénél állok annak a személynek és ha előtte állok, akkor az illető arcánál állok. Kezditek érteni?

Az 'aharit' szó a héber "hát" szóból származik és szó szerint azt jelenti: "ami azután jön", "utóhatás", "végső következmény", "vég". A lényeg egyszerű: Előtte állva nem látjuk valakinek a hátát. Nem látjuk, mi jön azután. Ha kiszakítom a zakóm hátát és egy csúnya lyuk lesz rajta, nem fogod látni azt ha előttem állsz. Abból a szögből jól nézek ki. De ha mögém kerülsz megdöbbensz. Egy perccel ezelőtt minden nagyszerű volt, visszatekintve kínos az egész. Mikor meglátod a hátamat az egész kép megváltozik. Elegáns külsőm elhanyagolttá változott. Ez a bibliai alapelv: A mi megszokott, emberi nézőpontunkból nem láthatjuk, mi jön azután, a dolgok végső következményét, az 'aharit'-ot.

De Isten midig a teljes képet látja. Amit Ő lát, abban az 'aharit' mindig jelen van. És ha szent életet élünk, annak egyik legfőbb előnye, hogy az Ő látásmódját is megnyerjük. Eljön a perc, amikor az egész láthatóvá válik.

Az 'aharit' szó 65-ször van jelen az Ószövetségben és 13-szor - ez kb. 20%-a teljes számnak - a Példabeszédekben. Nagy tanulság van ebben! Valójában a Példabeszédek célja egy versben foglalható össze: "Engedj a tanácsnak, és vedd be az erkölcsi oktatást; hogy bölcs légy végre." (Péld. 19:20) Szó szerint fordítva: "Engedj a tanácsnak és vedd be a tanítást, hogy bölcs lehess minden végén" eredetiben a te 'aharit'-odban. Ez az ami igazán számít. Mikor minden végére érsz, bölcsen éltél és cselekedtél. A te 'aharitod' áldott lesz.

A probléma az, hogy Sátán soha nem mutatja nekünk az 'aharit'-ot. Helyette teljesen az "itt és most"-ra fókuszál, a pillanat gyönyörére, a jelen óra szükségére. És mindent megtesz azért, hogy levegye a szemünket az 'aharit'-ról, a történet végéről. Gondolj Ézsaura , aki az elsőszülöttségi jogát adta el egy ételért, csak mert éhes volt abban a percben. "Jákób egyszer valami főzeléket főze, és Ézsaú megjövén elfáradva a mezőről, . Monda Ézsaú Jákóbnak: Engedd, hogy ehessem a veres ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezék nevét Edomnak. . Jákób pedig monda: Add el hát nékem azonnal a te elsőszülöttségedet. . És monda Ézsaú; Ímé én halni járok, mire való hát nékem az én elsőszülöttségem? És monda Jákób: Esküdjél meg hát nékem azonnal, és megesküvék néki és eladá az ő elsőszülöttségét Jákóbnak. . S akkor Jákób ada Ézsaúnak kenyeret, és főtt lencsét, és evék és ivék, és felkele és elméne. Így veté meg Ézsaú az elsőszülöttséget." (I Móz.25:29-34)

A Zsidókhoz írt levél figyelmeztet minket, hogy ne legyünk olyanok, mint ez az istentelen ember, aki "egy ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett; mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyhullatással kereste azt az áldást."( Zsid. 12:16.b-17) Az ő 'aharit'-ja szörnyű volt.

Egyszer, miután engedetlen voltam az Úrnak, egy viszonylag kisebb dologban, ez borzasztóan lesújtott és azt mondtam magamnak: legközelebb, mielőtt engednék a bűnnek, emlékeznem kell, hogyan éreztem magam azután. Ez lehet az ellenszer. De a mi bukott természetünkben minden az 'aharit' látása ellen dolgozik. Azt mondja: ne törődj a következményekkel, csak a "most"-ra gondolj.

Isten azt mondja: az 'aharit'-ra figyelj ! Nézzük meg újra az Ige bölcsességét.

Biztos emlékszel néhány versre a Példabeszédekből, amit korábban megnéztünk. Menjünk vissza a példabeszédek 5-höz., ez egy a számos rész közöl a könyvben, amely a szexuális erkölcstelenség veszélyeire figyelmeztet. "Fiam! az én bölcseségemre figyelmezz, az én értelmemre hajtsd a te füledet, Hogy megtartsd a meggondolást, és a tudományt a te ajakid megőrizzék. Mert színmézet csepeg az idegen asszony ajka, és símább az olajnál az ő ínye. De annak vége keserű, mint az üröm, éles, mint a kétélű tőr. . Az ő lábai a halálra mennek, az ő léptei a sírba törekszenek. Az életnek útát hogy ne követhesse, ösvényei változókká lettek, a nélkül, hogy ő eszébe venné." ( Péld.5: 1-6)

Nem számít milyen jól néz ki a csábító asszony, a vele való kapcsolat végső következményei katasztrofálisak lesznek. Abszolút, teljesen katasztrofálisak.

Fordította: Korányi Tamás