2015. március 6., péntek

Tanuljunk meg Igéket a Bibliából 8.

"Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.
I. János 5:4.

"Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.
Júdás 20-21.