2015. március 3., kedd

Oral Roberts - A Szellemben való imádkozás erejének kiaknázása 1.

BEVEZETÉS

Oh, az egy dicsőséges dolog, ha egy emberi lény üdvösséget nyer Jézus vére által, újjászületik Szent Szellemben, és új teremtés lesz Krisztusban és elkezdi új, izgalmas útját az Úrban. Úgy hiszem az első és legfőbb vágya minden hívőnek, hogy belépjenek a természetfeletti világba. Isten minden gyermekének van egy vágy a szellemében, hogy kövesse Jézust, az ő Megváltóját, abba a világba, ahol a csodák vannak, ahol a Szellem szele szüntelenül fúj – ez a láthatatlan birodalma, ahol az angyalok milliói mozognak szolgálva az Ő megváltó művében.

Ez ott van, éppen csak a természetes látásunkon túl, ahol a hitünk összekapcsol a nem látható világgal ami körülvesz minket, és ebben a természetfeletti világban használhatjuk a hitünket, hogy bekapcsolódjunk a csodákba, melyek Jézus Krisztust behozták a földre a mi Urunkként és Megváltónként. Ez a nem látható világban van, ahol a Szent Szellem Jézus végtelen jelenléteként működik és ahol maga az Úr az Atya jobbján ül. És ebben a láthatatlan világban, amitől csak az emberi mivoltunk leple választ el, a hívőknek minden pillanatban hozzáférése van a természetfelettihez – a csodák csodájának életéhez, amit az üdvösségünk megvásárolt a bűntől!

Hogyan tudunk behatolni a láthatatlanba, és hogyan tudjuk elérni Istennek ezt a természetfeletti világát? A Szelleme erejével! Azt mondom neked, hogy az ÚR azt akarja, hogy az Ő emberei CSODA EMBEREK legyenek! Azt akarja, hogy bekapcsolódjunk a természetfelettibe a Szent Szelleme végtelen erején keresztül! Ránk akarja zúdítani a Szent Szellem erejének esőjét - nem egy cseppet, nem egy patakot, nem egy folyót, hanem egy HATALMAS ÁRADATOT! Amire szükségünk van, az egy világot megmozgató, mindent elmosó eső a Mennyből, egy szellemi eső, amelyhez képest Noé árvize harmatcsepp!

Ennek az egész világnak szüksége van egy bűnt szétromboló, gonoszt kiűző és betegségből meggyógyító SZENT SZELLEM KIÁRADÁSRA, Isten mennyei trónterméből! Mert ahogy a Szent Szellem ereje átjárja az életünket, úgy be fogunk lépni abba a világba, ahol a csodák vannak! És azzal az erővel, amely forgatja az univerzumot, kirobbanva szíveinkből NAGYSZERŰ HŐSTETTEKET FOGUNK VÉGHEZVINNI ISTENÜNKNEK!

Fordította: Nagy Andrea