2014. november 18., kedd

John Walvoord - Az Egyház prófétai eseménylistája

1. A vallási és erkölcsi liberalizmus aláássa az egyház szellemi életképességét.

2. Az ökumenikus mozgalommal kezdetét veszi a szuperegyház irányába mutató elmozdulás.

3. Az aposztázia és a bibliai igazságok nyílt tagadása nyilvánvalóvá válik az egyházban.

4. A keresztény erkölcsi értékek teljes feladása miatt fékezhetetlenné válik a morális káosz.

5. A spiritualizmus, az okkultizmus és a démonokba vetett hit egyre erősödő áradata elkezdi felkészíteni a világot a Sátán utolsó beavatkozására.

6. Jeruzsálem mind az arabok, mind a keresztények körében vallási viták középpontjába kerül, miközben a világ zsidósága azt tervezi, hogy a várost a judaizmus aktív központjává teszi.

7. Az egyház elragadtatása során az igaz hívők eltűnnek a földről, hogy az égben egyesüljenek Jézus Krisztussal.

8. Megszűnik a Szent Szellem gonoszságot visszatartó hatása.

9. A szuperegyház az összes világvallást egyesíti, hogy a hamis próféta számára eszköz legyen az Antikrisztus globális hatalomátvételének elősegítéséhez.

10. Az Antikrisztus elpusztítja a szuperegyházat és isteni rangra emelt világdiktátorként önmaga imádatát követeli meg.

11. A hívők ebben a korszakban erőteljes üldöztetést szenvednek el és ezrével válnak mártírokká.

12. Jézus Krisztus a keresztényekkel együtt - akik a nyomorúság ideje alatt a Mennyben tartózkodtak - visszatér a földre és az armageddoni csatában véget vet a nemzetek uralmának.