2017. október 9., hétfő

Larry Huch - 10 átok, amely akadályozza az áldást 1. (könyvrészlet)

A nyelv teremtő ereje

Áldások vagy átkok

Az átkok beengedésének, az áldások akadályozásának első számú forrása a magadnak és másoknak mondott szavaid. Kimondott szavainkkal sokszor megátkozzuk önmagunkat. Mindannyian hallottunk már tanításokat a bővölködésről és Isten áldásairól. Be kell vallanom, hogy amikor megtértem, mindig gúnyoltam azokat, akik arról tanítottak, hogy kimondott szavainkban hatalom van. Ilyeneket tanítottak, hogy „Nevezd meg, és mondd, hogy a tiéd!”, én pedig azt mondtam, hogy „Csak mondd, és vidd!” De ahogy tanulmányozni kezdtem a Bibliát, rájöttem, hogy mindegyikünk rendelkezik az élet és a halál, az áldások és átkok hatalmával, amely kimondott szavainkban van, illetve azokban a szavakban, amelyeket mások az engedélyünkkel kimondanak rólunk, az életünkről, a gyermekeinkről, a házasságunkról, az anyagi életünkről és minden másról. A szavak fel tudják szabadítani, ugyanakkor blokkolni is tudják Isten ígéreteit. A kimondott szavak mögött teremtő erő van.

Sokan azért nem tudják felfogni a kimondott szavainkban rejlő hatalmat - korábban én is közéjük tartoztam - mert félreértik az ehhez a tanításhoz kapcsolódó alapigazságot. Azt gondolják, hogy pusztán annyi a cél, hogy valamilyen anyagi áldás megvallása által behozzuk azt az életünkbe. Megvallom, hogy új autóm van, új házam, jobb munkahelyem, stb. Egy kicsit önző dolognak is tűnhet. De hadd mondjam el, hogy bármennyire sokan gúnyolták is már a megvallást, sokan mások pedig helytelenül alkalmazták, attól még igaz dolog. Mindannyian meg fogunk vallani valamit a mai nap folyamán. Akkor miért ne vallanánk meg a jó dolgokat az életünkre? Isten vágya az, hogy áldást és bővölködést arassunk, és hogy ezeket a magadénak mondhasd, ahhoz a szükséges hatalom nagy része abban van, amit megvallasz. Sajnos a nyelvünk hatalma nem korlátozódik a pozitív szavak használatára és a pozitív eredmények megtapasztalására. Amikor negatív dolgokat mondunk, negatív dolgokat tapasztalunk.

Élet és halál a nyelvben

„Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és ami­képpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét” (Példabeszédek 18:21). Jó lenne, ha odafigyelnénk, mit mond Isten nekünk ebben az ige szakaszban. Ez az igevers azt állítja, hogy a nyelvünk hordozza az élet és a halál hatalmát. Nem szabad lebecsülni ezt a figyelmeztetést, hiszen egyenesen Isten szájából származik!

A hited bizonyítéka szerint

"És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követé Őt, kiáltozva és ezt mondva: Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia! Mikor pedig bement a házba, odamentek hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram. Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hite­tek szerint." (Máté 9:27-29)

Amikor két vak arra kérte Jézust, hogy tegyen csodát a gyógyulásuk érdekében, Jézus ezt felelte: „Legyen nektek a ti hitetek szerint” (Máté 9:29).

Isten gyermekei közül sokan elsiklanak ennek az igeszakasznak az igazsága felett, ami nem csupán megakadályozza, hogy Isten áldása beléphessen az életükbe, a családjukba és az anyagi életükbe, hanem ezzel valójában átkot is hoznak magukra. Figyeld meg, mit mondott Jézus: „Legyen nektek a ti hitetek szerint. ” Nem azt mondta, hogy „A ti pozitív hitetek szerint áldást hozok rátok, de ha negatív hitetek van, akkor egyszerűen figyelmen kívül hagyom.” Nem! A pozitív hit áldásokat szabadít fel; a negatív hit viszont átkokat szabadít fel.

Hogyan kapcsolódik a hited és a szavaid az átok eltávolításához és az áldás felszabadításához? Vess egy pillantást a Zsidó levél 11:1-re: „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. ” Ez egy olyan igevers, amit Isten szinte minden gyermeke sok-sok alkalommal hallott már. Szeretnék kiemelni néhány nagyon fontos dolgot, amit Isten ezen a helyen tanít. A vers végével fogjuk kezdeni, és visszafelé fogunk haladni, az elejéig. „Most pedig a hit a remélt dolgok valóságtartalma.” (Az angol KJV fordítás alapján.) Hadd kérdezzek valamit: Milyen dolgokban reménykedsz most konkrétan? Ne a tipikus szellemi válaszokat sorold fel, amelyeket szerinted ilyenkor adnod kell, ha szereted Istent. Mindannyian akarjuk a világbékét, hogy az emberek Istenhez jöjjenek és szeressék egymást, stb. Minden jó ember vágyik ezekre. De személyesen te miben reménykedsz? Saját magadra, a családodra és a jövődre nézve? Mik a te személyes
igényeid, a te személyes szükségleteid, a te személyes álmaid, azon túl, amire egyszerűen szükséged van?

Gyógyulásra van szükséged a testedben? Múlt hónapban, a texasi Dallasban megtapasztaltuk a gyülekezetünkben, hogy Isten megérintett öt különböző hölgyet, akik előtte arról értesültek, hogy rákos betegek. Ma már mindannyian orvosi jelentéssel rendelkeznek arról, hogy rákbetegségük teljes mértékben megszűnt. Meg akarod látni, hogy szeretteid megtérnek, elfogadják Jézust Uruknak és Megváltójuknak? Talán visszaestek, és a tékozló fiúhoz hasonlóan magukba kell szállniuk, és vissza kell térniük az atyai házba. A dallasi gyülekezetemnek ezt mondtam: „Hívjuk be a szeretteinket, hogy következő két hónap során megtérjenek!” Az első héten több mint kilencvenen fogadták el Jézust Uruknak és Meg­váltójuknak. Szeretném, ha nem felejtenéd el, hogy „nem személyválogató az Isten” (Apostolok Cselekedetei 10:34) - úgyhogy a következő a te családod lesz. Anyagi áttörésre van szükséged, vagy csodára az adósságaid eltörléséért? Minden héten látjuk, ahogy Isten népe áttöréseket él át az anyagi élet minden területén. Ezek az emberek a családjuk történetében az elsők, akik saját házat vesznek. Fantasztikus adósság-eltörléseket, új munkahelyeket és új vállalkozásokat látunk.

Rajtad a sor. Te miben reménykedsz? Mi az, amihez teljes mértékben Istenre számítasz? Amikor Isten azt mondja, hogy a hitünk azoknak a dolgoknak a valósága, amelyekben reménykedünk, amelyekre számítunk, akkor azzal egy olyan meghívást intéz felénk, amelynek nincsenek korlátai és nincsenek határai.

Az Immanuel Kiadó engedélyével.