2017. október 5., csütörtök

Derek Prince - A Nélkülözhetetlen Szó 7.

Isten igéje a kulcs a bűn és a Sátán feletti győzelemhez

Sok mai fiatal kérdezi, vajon lehetséges-e tiszta életet élni. Legtöbb oktatójuk azt mondja: nem. De a Biblia azt állítja:

„Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által? Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” (Zsolt 119:9,11)

Hála Istennek, hogy amikor afrikai fiatalok között szolgáltam, láttam beteljesedni ezeket a szavakat újra és újra! Megtisztultak és tiszta életet éltek, mert figyelmet szenteltek Isten igéjének.

Isten igéje megtisztít


Szentté és elfogadottá tesz maga számára Isten.

„Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által, hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.” (Ef 5:25-27)

Férjek! Ez nem javaslat: ez parancs! Hogyan készít magának Jézus szent és szeplőtlen menyasszonyt? Úgy, hogy az Isten igéjében megmossa őket. Az Isten igéje megszentel minket, megtisztít minket. Jézus a vére által megváltott, de az igéjének vize által mos meg és szentel meg minket. Mindkettőre szükségünk van. Meg lettünk váltva a vér által, de meg kell tisztuljunk az ige által.

Isten igéje szellemi tükör

Amikor belenézel, nem a fizikai megjelenésedet tükrözi vissza, hanem amilyen belül vagy valójában.

„Mert ha valaki hallgatója az igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát: Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.” (Jk 1:23-25)

Amikor tükörbe nézel, és valami hibát látsz, természetes, hogy kijavítod. Ha a hajad nincs rendben, megfésülöd. Jakab azt mondja, ugyanerre van szükséged, amikor Isten igéjének tükrébe nézel. A szellemi képedet kell látnod benne, és a szerint cselekedni, amit mutat.

Amikor Isten tükre először fedte fel számunkra az igazságot saját bűnünkről, azonnal ennek fényében cselekedtünk: megtértünk, hittünk és engedelmeskedtünk az evangéliumnak, és amikor legközelebb a tükörbe néztünk, többé nem láttuk saját bűnös természetünket. Helyette úgy láttuk magunkat, ahogyan Isten lát minket Krisztusban: megbocsátott, megtisztított, megigazított új teremtésként. Megértettük belőle, hogy dicsőséges csoda történt velünk.

Fordította: Marton Katalin