2015. június 12., péntek

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Ne vigyél minket a kísértésbe 1.

Isten az Atyánk, mi pedig a mindenható és korlátlan hatalmú Isten gyermekei vagyunk. Ahogy a gyermekek segítséget és védelmet kérnek a szüleiktől a veszélyben, mi is úgy imádkozhatunk Istenhez, hogy ne vigyen minket kísértésbe. Az imádság előtt azonban pontosan meg kell értenünk a Jézus által használt „kísértés" szó jelentését. Isten valóban meg akar minket szabadítani a kísértéstől? Képes Ő erre? Mit tehetünk mi azért, hogy ne essünk kísértésbe?

A „kísértés" szó nem túl gyakori a nem keresztény körökben. A keresztények azonban gyakran mondanak olyat, hogy „X. Y. presbiter elesett a kísértésben”, „legyőztem a kísértést", „imádkozz úgy, hogy ne ess el a kísértésben".
Közülünk sokan úgy használják ezt a szót, hogy nem értik egészen a valódi jelentését. Mit is jelent a kísértés? Általában két görög szót fordítanak „kísértésnek”. Az egyik a dokimadzo, amelyik utal arra a próbára, amin Isten visz át minket. Isten ilyenkor azzal a céllal vizsgáztat, hogy kipróbáljon és megismerjen minket, és nagyobb áldást adjon, ha kiálltuk a próbát. Isten dokimadzóval fog próbára tenni minket, ha célunk a győzedelmes élet. Azért akar megpróbálni, hogy jó dolgokkal tudjon megjutalmazni, és így alkalmassá tegyen nagyobb áldásokra, hatékonyabb munkára.
A dokimadzo-féle próbát a következőképpen lehet szemléltetni: valaki a vásárban próbára tesz egy ökröt, hogy megéri-e a pénzét vagy sem. A Sátán sohasem állít minket ilyen próba elé, mert ha kiálljuk a próbát, jutalmat kellene adnia. Nem ezt jelenti a Miatyánkban előforduló kísértés szó.

A másik görög szó, a peiradzo, olyan kísértés, amit megpróbáltatás, szenvedés és baj kísér. Néha ez a peiradzo-kísértés Istentől jön, néha pedig a Sátántól. Tanulmányozzuk a különböző indítékokat mindegyik esetben.
Az a kísértés, amire a szöveg úgy utal, hogy „ne vígy minket a kísértésbe", olyan kísértés, amelyik lop, öl, és tönkreteszi azokat, akik belekerülnek. Kevés ember marad jó állapotban az ilyen kísértés után.

Isten akarata az, hogy ne kerüljünk olyan kísértésbe, amelyik szenvedéssel, megpróbáltatással és nyomorúsággal sújt minket. Isten szeretetét, jóakaratát és imameghallgatási szándékát mutatja az, amikor Krisztus arra buzdít minket, hogy imádkozzunk, hogy ne essünk kísértésbe. Amikor ezért imádkozunk, higgyük el, hogy az ima által Isten mindenható keze megszabadít bennünket az ördög kísértéséből.