2015. június 30., kedd

David Yonggi Cho - Az Úr imája - Ne vigyél minket a kísértésbe 3.

2. Az ördögtől származó kísértés

Az ördög is megpróbál berántani minket bajokba, szenvedésekbe és nyomorúságokba, az ő szándéka azonban teljesen más. Meg akar lopni, meg akar ölni, és tönkre akar tenni minket és a hitünket. A legtöbb peiradzo, amelyen átmegyünk, az ördögtől van. Isten ritkán tesz ki minket az Ábraháméhoz hasonló próbáknak.

Amikor arra törekszünk, hogy hitben éljünk, és megváltóként bízzunk Jézusban, az ördög mindent elkövet azért, hogy megrabolja hitünket. A Zsidó 11,36-38 feljegyzi az ördög néhány ilyen jellegű próbáját:

“Mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is; Megköveztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve, Akikre nem volt méltó e világ, bujdosva pusztákon és hegyeken, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban.”

Ezek az emberek rendelkeztek hittel, az ördög azonban meg akarta rendíteni őket a hitükben megpróbáltatásokkal, szenvedésekkel és bajokkal. Urunk azt mondta, hogy imádkozzunk; ne essünk a Sátántól jövő kísértésbe.

Amikor Korea a 36 éves japán uralom alatt sínylődött, a japánok sok pásztort és egyházi vezetőt bebörtönöztek, megöltek és üldöztek. A Sátán súlyos kísértések - szenvedések, megpróbáltatások - alá vetette Koreát, hogy eltörölje a kereszténységet. A koreai háború idején jöttek a kommunisták, és elpusztítottak mintegy 260 gyülekezetet, és megöltek 230 pásztort. Sok szolgálót és hívőt elraboltak, s elvitték őket Észak-Koreába. Ez is a Sátán kísértése és megpróbáltatása volt. Urunk azt mondta, hogy imádkozzunk; ne essünk olyan kísértésbe, ami elpusztítja az egyházat és a keresztényeket, s elveszi Isten dicsőségét erről a földről.

A Biblia azt mondja arról a kísértésről, amibe az ördög viszi az embereket: „Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell: Íme a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. “(Jel 2,10)

Az ördög mindent megtesz azért, hogy megkísértsen és tönkretegyen minket hitünk megingatásával. Mindent elkövet azért, hogy belerántson minket a bűn csapdájába. Ádám és Éva beleestek ebbe a kísértésbe: ezt segítette elő a test kívánsága, a szemek kívánsága, és az élettel való kérkedés.

A Sátán megkísértette Jézust is a negyvennapos böjtje után. A Sátán felismerte, hogy Jézus éhes, és arra próbálta rávenni, hogy változtassa kenyérré a köveket. Majd azzal próbálkozott, hogy felvitte Őt a templom ormára, és azt mondta Neki, hogy vesse le magát az utcára. Végül a Sátán azzal kísértette meg Jézust, hogy azt mondta, Neki adja a világ minden országát, ha leborulva imádja őt.

Ellenségünk a gonosz ma is különböző eszközöket használ arra, hogy tőrbe csaljon minket Ha egy ilyen kísértés foglyul ejtett, akkor az összetör, és a nyomorúságba tapos bele bennünket. Ezért mondta Urunk: imádkozzunk azért, hogy ne essünk kísértésbe.