2014. augusztus 4., hétfő

Derek Prince - Egy szív, amely tökéletes Isten előtt 7.

A korai keresztény gyülekezetben is megtalálható az Isten félelme: „A gyülekezeteknek tehát egész Júdeában, Galileában és Samariában békességök vala; épülvén és járván az Úrnak félelmében és a Szent Léleknek vígasztalásában, sokasodnak vala.” ApCs 9,31

Átélték, amit a Zsolt 2,11 fejez ki: „Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel!” Látod, hogy ez hogyan tartozik össze? Örvendezz, de ezt istenfélelemmel tedd! Sose tedd egyiket a másik nélkül, különben hamar elveszíted az egyensúlyt. Ha az örvendezést reszketéssel és az Úr félelmét a Szent Szellem kedves, gyengéd tevékenységével egyenlítjük ki, akkor épülni fog a gyülekezet. Péter első levele megmagyarázza, miért kell félnünk az Urat: „És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén.”(1Pét 1,17-19a)
Ezeknek a szavaknak a címzettjei nem a hitetlenek, hanem mi, a hívők, - azok, akik Jézus vérén meg lettünk váltva. De miért kell a Földön Isten félelmében járnunk? A megváltásunk ára miatt. Isten a Fia vérével fizette ki értünk a megváltást. Odaadta a Fiát, hogy meg legyünk váltva a bolondságunkból, a tudatlanságunkból, az engedetlenségünkből, a lázadásunkból és a büszkeségünkből. Azt hiszem, hogy az Úr félelmét a Szent Szellem plántálja be a szívünkbe. Nem hiszem, hogy birtokoljuk addig, amíg a Szent Szellem meg nem tanít rá. De ha ezt elfogadjuk, a Szent Szellemben, az Úr félelmében, akkor élvezhetjük az Isten jóindulatát.
Álljon itt három magyarázat az Úr jóindulatával kapcsolatban: „Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jó voltoddal, mint egy pajzzsal.” (Zsolt 5,13)
Az Úr jóindulata olyan, mint egy pajzs, amely minden oldalról körülövez Téged. Isten jóvolta alatt teljes biztonságban vagy.

Isten jó voltát bizonyos módon jelenlétének a felhője szimbolizálja. A Péld 16,15 ezt mondja: „A királynak vidám orcájában élet van; jó akarata olyan, mint a tavaszi eső fellege.” Ha tehát megnyugszik rajtad Isten jó akarata, akkor a kései eső felhője alatt járhatsz. Ez Izrael éghajlatában egy jellegzetes jele az áldásnak. A Péld 19,12 továbbá ezt mondja: „Mint az ifjú oroszlánnak ordítása, olyan a királynak haragja; mint a harmat pedig a füvön, az ő jó akarta.”

Isten jó akarata tehát olyan, mint a késői eső felhője és a harmat a füvön. Ha Isten jóindulata alatt élsz, szellemileg sosem kell többé száraznak lenned! Ha pedig az Úr jó akarata alatt élsz, magaddal viszed a kései esőt és a harmatot, bárhova is mész. Áldást osztasz meg Isten népe között. Aligha van ennél nagyobb tisztesség! Istennek egy alázatos gyermeke, aki az Úr félelmében jár esőjének felhője alatt, ő az „esőhozó” személy. Az ilyen ember mindenki számára áldás lesz, akivel találkozik. Jó illatot terjeszt, jelen van benne valami, valami beárnyékolja, bárhol jár is. Isten még mindig vizsgálja a földet, olyanokat keres, akinek a szíve Őrá irányul – olyanokat, akik Őt tették Istenükké, - olyanokat, akik megtanulták az istenfélelmet. Ha rátalál egy ilyen emberre, teljes hatalmával mellé áll, életében és munkájában megmutatja iránta a jóindulatát.
Döntsd el, hogy ilyen emberé leszel – megéri!