2012. november 5., hétfő

Tom Marshall - Érzelmi sérülés 1.


Környezetünk hatásaira érzelmileg, éppúgy mint testileg és gondolatilag reagálnunk kell, ez hozzátartozik szabályszerű fejlődésünkhöz. Ebből az következik, hogy az érzelmi nyomásnak és ösztönzésnek bizonyos szintjei éppoly szükségesek, mint a testi erőfeszítés. Egyáltalán nem minden kellemetlen érzelmi tapasztalat károsító hatású. A bánat, a csalódás, a bukás, az elutasítás és a félelem mind a növekedés lehetőségét nyújtják nekünk. Ha azonban ezt a bizonyos érzelmi megrázkódtatást vagy feszültséget az adott időpontban nem tudjuk feldolgozni, döntő sérülés vagy károsodás érhet minket, aminek gyakran hosszú távú következményei vannak.
Súlyos esetekben az ember egész érzelmi reagálási rendszere eltorzulhat. Nagyon erős érzelmi reakciók állhatnak elő anélkül, hogy azokat megfelelő körülmények indokolnák. Egy félénk ember megijedhet, aggódhat apróságok miatt, akár anélkül is, hogy tudná, mitől fél vagy szorong.

Ott félnek nagy félelemmel, a hol nincsen félelem." (Zsolt. 53:6.)

Az érzések tényleges megtapasztalását erős fájdalom is kísérheti. A bukáshoz kötődő érzések mindenki számára kellemetlenek, de némelyek számára olyan rendkívül fájdalmasak, hogy szinte bénítóak.
"...Keseregve bolyongok és jajgatok!
Az ellenségnek szaváért és a hitetlenek nyomorgatásáért:
Mert hazugságot hárítanak reám,
És nagy dühösséggel ellenkeznek velem.
Az én szívem reszket bennem, és a halál félelmei körülvettek
engem.
Félelem és rettegés esett énreám, és borzadály vett körül engem."
 (Zsolt. 55:3-6.)
            
Nem ritka, hogy valaki minden érzését elnyomja, és így az illető látszólag érzéketlenné vagy fásulttá válik. Ennek sokszor az az előzménye, hogy egy érzékeny lélekben egy érzelmi túlterhelés úgymond kiégetett egy biztosítékot, és aztán az érintett mindenféle érzésből csak nagyon keveset él át.

AZ ÉRZELMI SÉRÜLÉS JELEI

            Az érzelmi sebek nem láthatók ugyanúgy, ahogy a testen a vágások, zúzódások, noha épp oly valóságosak. Valójában az érzelmi sérülés kínjai gyakran intenzívebbek, mint egy testi sérülés vagy betegség fájdalmai, és gyakran okoznak betegséget vagy baleseteket. Az érzelmi károsodás hatásai általában megfigyelhetők az érintett viselkedésében és magatartásában. A belső sérülés néhány gyakoribb külső jelét meg kell értenünk.
Először is nagy problémák vannak a személyes kapcsolatok területén. Lehet valakinek zsarnoki vagy birtokló hozzáállása, másrészt rendkívüli módon függhet mástól. Jellemző, hogy az ilyen ember nehezen ad és fogad el valódi szeretetet és vonzalmat. Ezáltal képtelen barátkozni vagy barátságot fenntartani.

Másodszor: gyakran nagyon szegényes az illető önmagáról alkotott képe, vagy kisebbségi érzéstől szenved. Ez sok, látszólag ellentmondó módon mutatkozik meg: például túlzott félénkségben, mások erős bírálásában, önmaga alkalmasságának állandó bizonyítási kényszerében vagy önmaga elismertetésében, esetleg a bukástól való rendellenes félelemben.

Harmadszor: az általános pesszimista életlátás a negatív beszédtől és maga­tar­tás­tól, a komor és beteges természet megrögzött gondolatáig és súlyos esetekben mély, depressziós és öngyilkossági állapotokig mindenben megnyilvánulhat.
Végül az érzelmi problémáktól szenvedő keresztényeknél gyakran fellép a szellemi kételkedés és az üdvbizonyosság elvesztésének komoly támadása. Ilyen helyzetekben nagyon fontos azonosítani a probléma valódi gyökerét. Ilyenkor nem használhatók intellektuális válaszok, mert a valódi baj máshol keresendő.