2012. november 19., hétfő

Simon Wiesenthal - Eichmann felkutatása 1.


Adolf Eichmann hibája a családi érzés volt. Fenn akarta tartani kapcsolatát a feleségével, részt akart venni a családi ünnepségeken, ragaszkodott hozzá, hogy gyermekei mellette legyenek. Végső soron ízig-vérig normális, polgári lelkületű ember volt, már-már azt mondanám: tökéletesen belesimult a társadalomba. Az, hogy hatmillió zsidó halála nyomta a lelkét, korántsem bűnözői alkatából eredt, ellenkezőleg, abból a készséges óhajból, hogy feloldódjék egy közös feladatban, és azt minden tehetségével és szorgalmával szolgálja; hatmillió cigányt vagy hatmillió balkezest is éppígy elgázosíttatott volna, ha annyi akad belőlük. És ha Hitler azt parancsolja neki, hogy ne ölje meg a zsidókat, hanem szállítsa őket Palesztinába, mert ott zsidó államnak kell születnie – nos, Eichmann ezt is megtette volna. Egyáltalán nem a gyilkolás vágya ösztökélte.
  És éppen ez tette elsőrendűen alkalmassá a feladatra. Azok az emberek, akik érzelmi eltévelyedésből, súlyos idegrendszeri zavarból vagy épp valamilyen elmebetegségből gyilkolnak, nem alkalmasak csapatmunkára; belőlük nem lehet felépíteni egy szervezetet, mert agresszív hajlamaikat előbb vagy utóbb a szervezeten belül és egymás ellen is kiélik. Éppen ebben különbözik a legtöbb európai országban fellelhető műkedvelő bűnözés az amerikai maffia professzionális bűnözésétől. A „család” tagjai nem aszociális elemek, és meg tudnak férni egymással. A vezetők csak megszervezik a gyilkosságot – maguk nem mocskolják be a kezüket. Erre a célra ott állnak készenlétben a „killer”-ek, s köztük bizonyára akadnak olyan elfajzott szadisták is, akik megfelelnek a tipikus gyilkosról alkotott képünknek. De még ők sem lehetnek oly zavart elméjűek, hogy a vértől megmámorosodva öncélúan gyilkoljanak – ez a csoport szempontjából túlságosan kockázatos lenne.
  
Hasonlóképpen épült fel a nemzetiszocializmus gyilkoló gépezete is. Az irányító posztokon olyanok ültek, akik a gyilkosságot egyesegyedül szervezési kérdésként értelmezték. A szadisták csak sokkal alacsonyabb szinteken jutottak szóhoz, és még ott is inkább csak kivételként, semmint szabályként: azt az SS-legényt, aki pusztán vérszomjból ölt, egykettőre rendreutasították. (A 30. fejezetben beszámolok egy ilyen esetről.)
  Az individuális gyilkost eltorzult érzelmi élet jellemzi. Eichmann érzelmi élete viszont, ami a magánszférát illeti, sértetlenül ep volt, míg „feladatának” végrehajtásában tökéletesen érzelemmentesnek bizonyult. Csak az ilyen emberekből lehet tömeggyilkos.
  A háború után, amikor első ízben hallottam a nevét, mindez még korántsem volt számomra ilyen világos. Akkoriban „individuális gyilkosokat” kerestem; azokat akartam megtalálni, akik a szemem láttára aláztak meg, vertek, lőttek agyon másokat. Annak az SS-nek, akire akkoriban vadásztam, még nem Eichmann, hanem Ritschek volt a prototípusa. Amellett kezdetben még senki nem is sejtette, hogy Eichmann milyen jelentős szerepet játszott. A háborús bűnösök első listáján, amelyet a Jewish Agency adott ki, még a keresztneve sem szerepelt. Jellemzése így szólt: „Magas rangú tisztviselő a Gestapo központjának zsidóügyi hivatalában.” Magam csak akkor írtam fel nevét a noteszomba, amikor OSS*-beli főnököm, O’Meara kapitány közölte: Eichmann volt „a Gestapo zsidó ügyekben illetékes osztályának a vezetője”.
  
Az OSS linzi irodája a Landstrasse 36.-ban volt; mindössze egy ház választotta el attól, ahol jómagam albérletben laktam. Egy este, amikor szokásom szerint ott gubbasztottam listáim fölött, bejött Sturmné, a szállásadónőm, és mint szokta, a vállam fölött belenézett apapírokba. – Eichmann… – mondta. – Ez biztosan az az Eichmann nevű SS-tábornok lesz, aki a zsidóknak parancsnokolt. Tudja-e, hogy a szülei itt laknak ebben az utcában, csak pár házzal arrébb, a 32. szám alatt?
  Ez volt az első kézzelfogható nyomom, és ha elszántabban követem, Eichmannt valószínűleg már akkor, közvetlenül a háború után el lehetett volna csípni. Ez sok munkától kímélt volna meg bennünket, de egyszersmind meglett volna a hátránya is: az Eichmann-per elvész a sok egyéb per között, amely akkoriban a háborús bűnösök ellen indult. Minden bizonnyal kivégzik – de korántsem bizonyos, hogy a zsidók megsemmisítésében játszott igazi szerepére fény derült volna. Alighanem beérik néhány tanúvallomással; a levéltári anyagok még feldolgozatlanul hevertek szerte Európában, és Eichmann megmaradt volna egy névnek a többi között.


* OSS – Office of Strategic Services – a CIA elődje.