2012. november 21., szerda

Simon Wiesenthal - Eichmann felkutatása 2.


Ha így nézzük, következetlen magatartásom szerencsének is felfogható. Amikor másnap az OSS két tagja átkutatta a 32. számú házat, az Eichmann család tulajdonát, magam nem voltam jelen. Eichmann apja kijelentette, hogy fia az SS tagja volt, és nem tért haza a háborúból. Utoljára Prágából jött róla hír, hónapokkal ezelőtt. Valójában Eichmann már rég nem Prágában, hanem a salzkammerguti Altausseeben tartózkodott; megbeszélés szerint a Harmadik Birodalom osztrák vezetői ott, az „alpesi erődben” gyűltek össze, és Eichmann a legcsekélyebb okot sem látta rá, hogy a találkáról elmaradjon. Elvégre ő az utolsó percig teljesítette kötelességét, nem is akárhogy, és nem fogta fel, hogy azóta már az olyanok, mint Kaltenbrunner sem akarnak tudni róla. A tetejében vágyódott a felesége után is. Az asszony Altausseeben, a Fischerndorf 8.-ban vett ki lakást, és az egész helységben nyílt titok volt, hogy férje az ő kedvéért tért vissza.
  
Akkoriban már egész jó kapcsolataim voltak a náci körökhöz, és így egyik munkatársam tudomást szerzett a dologról. Voltaképpen csak egy dzsipre és két katonára lett volna szükségem, és Eichmannt minden bizonnyal elkapjuk. Ehelyett a CIC-hez fordultunk, amely Altaussee közvetlen közelében, Bad Ausseeben székelt, a CIC pedig az osztrák csendőrséget kereste meg. Két csendőr útnak is indult, de a 8. számú ház helyett a 38. számúba kopogtak be. Ám arrafelé akkoriban úgy álltak a dolgok, hogy ott is háborús bűnösbe botlottak: a Fischerndorf 38.-ban Anton Burger SS-Hauptsturmführer (százados)* bujkált. A házban található tekintélyes fegyverkészletet elkobozták, maga Burger pedig lakat alá került.
  Ezután az amerikaiak maguk vonultak ki a 8-as számú házhoz, ott azonban ismét csak nem Adolf Eichmannt találták; helyette bizonyos Veronika Liebl fogadta őket, aki közölte, hogy ő Eichmann „előző felesége”; 1945 márciusában, Prágában elvált tőle, és ismét felvette a lánynevét. Eichmannt azóta sem látta. Ő maga április 15-én érkezett Altausseebe, ahol először a Tó, majd a Park szállóban lakott. A fischerndorfi házat csak ezután bérelte ki, hogy helye legyen három gyermekének, Klausnak, Dieternek és Horstnak.
  
Bennem azonban felébredt a gyanú. Elutaztam Altausseebe, és beszéltem Maria Bucherrel, a Park szálló tulajdonosával, aki nem is leplezte előttem a mérgét. Szó sincs róla, hogy Liebl asszony egyedül lakott volna nála; egy szép napon betoppant a férje is, teljes SS-díszben. Egy éjjel aztán feltörte Bucherné elhunyt férjének a szekrényét, és minden teketória nélkül eltulajdonította a halott egyik öltönyét – és nemhogy az árát nem fizette meg, de még csak elnézést sem kért! Hát így viselkedik egy rendes vendég?
  Ám hiába tártuk ezt a vallomást Veronika Eichmann-Liebl elé, ő megmaradt a maga változatánál: a válás óta nem látta a férjét. Mindebből csak annyi volt igaz, hogy Eichmann utoljára Prágában teljesített szolgálatot – csakhogy vezérkara közben már rég áttelepült Budějovicébe, s onnan tovább Ausztriába.
  A neve azonban legalább rákerült az osztrák körözési listákra, és lassan fény derült alakjának igazi jelentőségére is. A nürnbergi perek aktáiban újra meg újra felbukkant a neve. Világossá vált, hogy ő adta ki a deportálási parancsokat, és hogy elsősorban ő felelt a megsemmisítési gépezet működéséért. Nürnbergben egy teljes hétig csak az ő levelezését tanulmányoztam; elolvastam, hogyan sürgetett több gázt újabb gázkamrák üzembe helyezéséhez, miképp vélekedett az emberirtás különböző módozatairól vagy a szállítás egyes problémáiról. És lassan megalkottam a magam képét Adolf Eichmannról. Már tudtam, hogy tömeggyilkossal állok szemben, bár az íróasztalánál számoszlopokat összeadó gyilkosságügyi tisztviselő képe még nem fogamzott meg bennem. Azt azonban tudtam, hogy őt megtalálni fontosabb, mint bármi, amit addig véghezvittem.
  
Az emberek ebben az időben kezdték a nevemet az Eichmannéhoz társítani. Linzben elkereszteltek az „eichmannos Wiesenthalnak”, és elhalmoztak információkkal. Csakhogy akkoriban még ügyetlen voltam, és nem tudtam megkülönböztetni a sikerrel kecsegtető nyomokat és a fontoskodást úgy, mint ma. Az egyetlen kézzelfogható eredmény Eichmann-nak egy 1934-és fényképe volt, amelyet munkatársam, Manus Diamant csent el Eichmann egy hajdani linzi barátnőjétől; ezt aztán csatoltuk a körözőlevélhez.
  Akit kerestünk, annak immár arca is volt. Egyéb Eichmann-fényképek ugyanis nem léteztek. Apja azt állította, hogy Adolf elvből nem engedte fényképezni magát. Ezt eleinte nem hittük el, az idők folyamán azonban kiderült, hogy valóban így volt. Úgy látszik, Eichmann tudta: olyasmivel foglalkozik, ami miatt valamikor felelősségre vonhatják. Ebben is hasonlított egy hivatásos bűnszövetkezet „boss”-ához: amennyire csak lehet, kerülni akart minden feltűnést. Munkásságáról kizárólag a vele egy húron pendülőkkel beszélt. Így például 1944 őszén, Budapesten Wilhelm Höttl SS-Obersturmbannführer előtt röviden így vonta meg sikeres tevékenysége mérlegét: „A megölt zsidók száma csaknem hatmillióra rúg – de ez titkos birodalmi ügy.”
* Anton Burger Eichmann vezérkarának tagja és Theresienstadt helyettes parancsnoka volt; számos bűntettet követett el Ausztriában. Csehszlovákiában és Görögországban. Letartóztatása után a glasenbachi amerikai internálótáborba került, ahol egy amerikai kapitány jelenlétében még egyszer kifaggathattam Eichmann felől. Ennek során Burger azt állította, hogy május 4-én még találkozott vele Ausseeben. 1947. június 18-án aztán Burger megszökött Glasenbachból, 1949-ben azonban sikerült ismét a nyomára bukkannom, és másodszor is elfogták; ezúttal az osztrák rendőrség tartóztatta le, ő azonban a bécsi börtönből is megszökött. 1956-ig sikerült követnem a nyomát, de ekkor eltűnt a szemem elől, mégpedig az NSZK-ban. (A szerző jegyzete)