2012. november 6., kedd

P. Horrobin - Találkozások démoni erőkkel az evangéliumokban 2.


Hogyan történhetett meg az, hogy felszínesen istenfélő emberek hirtelen huligánok mérges, gyilkos tömegévé változtak? Úgy tűnik, hogy volt egy közvetlen összecsapás a Jézusból kiáradó Szent Szellem és a démonok között, akik a sokaságot mozgatták. A démonok felismerték Jézust. Tudták, hogy létükben fenyegetve vannak. Tehát olyan módon válaszoltak, ahogyan fenyegetett démonok általában teszik - arra késztetik az embereket, akikben élnek, hogy higgyék el: a démonok gondolatai és érzelmei tulajdonképpen az övéik. Megtévesztik az embert, aki ezután, mivel azt hiszi, hogy saját érzelmei szerint döntve reagál a történtekre, bűnbe sodródik. Mintha a Sátán lett volna a gyülekezetben elrejtőzött démonok zenekarának karmestere, amelyek készen álltak arra, hogy akcióba lépjenek karmesterük leg­észre­ve­he­tet­le­nebb jeladására!
Az öngyilkosok azért dobják maguktól életüket, mert elhiszik egy démon hazugságát. Az emberek azért viselkednek teljesen irracionálisan és Isten terveivel, céljaival ellentétesen, mert elhiszik azokat a hazugságokat, amelyeket démonok táplálnak be elméjükbe. A felszínesen vallásos emberek azért annyira tartózkodóak a Szent Szellem munkájával kapcsolatban, mert elméjüket vallásos szellemek befolyásolják, és ezek a démoni erők bezárják azt az igazság előtt. Jakab azt mondja, hogy az a bölcsesség, amelyik az Isten szemében tisztátalan szívből jön, az földi, testi és ördögi (Jakab 3:15.). Pál hívőkkel kapcsolatban azt mondja, hogy lesznek emberek, akik hazug szellemeknek engedelmeskednek és démonok tanításait követik (1Timóteus 4:1.).
            Ez a találkozás Názáretben nem egyszerűen az ember Jézus és a zsinagóga közönsége közti szembenállás volt. Ez a démoni erők gondosan irányított támadása volt az Isten Fiának szolgálata ellen. Csak azért tudott Sátán egy ilyen támadást előidézni Isten házában, mert az imádók annyira démonizáltak voltak. Ez egy olyan lecke, amelyet mélyen be kell vésnünk szívünkbe ezekben a napokban és ebben a korban.

Amikor egy gyülekezet megújul és engedelmeskedik a Szent Szellemnek, a gyülekezet vezetői gyakran olyan démoni erőkkel találják magukat szemben, amelyek felkorbácsolják az emberek indulatait annak érdekében, hogy akadályozzák Isten munkáját. Ha nem ismerik fel, hogy mi ez, és nem tesznek megfelelő lépéseket szellemi harc útján, akkor kimerítik magukat az ellenállás falán anélkül, hogy megértenék, miért fáradtak és depressziósak!
A Jézus-korabeli zsidók történelmileg istenfélők voltak. De az a nemzedék, amelyben mi most élünk, igen kevés keresztény örökséggel rendelkezik amelyen megállhatna. Ha egy démonizált gyülekezet problémája átok volt Jézus szolgálatán, mennyivel inkább probléma ez ma, pl. a mai emberek elméjét folyamatosan ostromolja a médiákon keresztül közvetített szexuális perverziók minden formája; a televízió, ami beviszi az otthonokba azokat a képeket, amelyek kezdik elérni a romlottság netovábbját, és az a démoni kényszer, ami sok modern, népszerű zene mögött van. Azt hiszem, hogy mindezek, és sok-sok más dolog démonizált emberek nemzedékét hagyta ránk, akik számára Jézus Krisztus üdvözítő, gyógyító és szabadító ereje az egyetlen válasz.
            
Amikor ezeket írom, egy történelmi bírósági ügy folyik az Egyesült Ki­rály­ság­ban. Mert ez az első alkalom, hogy valaminek következtében bekövetkezett károk miatt folyik per olyan emberek érdekében, akik nem voltak közvetlenül résztvevői egy tra­gédiának. Azon futballrajongók rokonai, akik meghaltak a hillsboroughi stadionban történt katasztrófában, akik nem is voltak jelen a mérkőzésen, mindezt élőben láthatták a televízióban. Ők a trauma utáni stressz lelkiállapotától szenvednek, hogy látták családtagjaikat meghalni. Szeretném tudni, hogy ezek közül az emberek közül hányan démonizálódtak az által a sokkhatás által, hogy látták azokat a képeket a saját otthonukban, és közülük hánynak van szüksége szabadulásra ugyanúgy, mint orvosi kezelésre...
            Hány ember démonizálódott szexuális szellemeken keresztül, mert pornográf fel­vételek mérgezték elméjüket a mozifilmek és a televízió által? Az emberek mo­so­lyog­hatnak és hitetlenül rázhatják a fejüket ilyen furcsa ötletek hallatán, de vi­lá­gos, hogy nem lehet sok tapasztalatuk azzal kapcsolatban, hogy emberek meg­sza­ba­dul­nak démonoktól, amelyek ilyen módon léptek be az életükbe.
            Bár Jézusnak nem kellett olyan démonokkal megküzdenie, amelyek a modern médiákon keresztül léptek be emberekbe, azok, amelyek ott voltak, ugyanolyan gonosz módon támadták szolgálatát. De még nem jött el Jézus halálának ideje. Senki, sem ember, sem démon nem vehette el az ő életét mindaddig, ameddig ő nem döntött úgy, hogy önként leteszi életét a világ bűneiért, hogy nevének prófétai jelentése beteljesedjen.
            
Tehát Názáretben az angyalok szabaddá tették az utat a tömegen keresztül, és Jézus megmenekülhetett attól a próbálkozástól, hogy letaszítsák őt egy szikláról. Nem sérült meg ebben a találkozásban, bár kellett, hogy legyen ott néhány nagyon dühös démon, akiket az angyalok olyan erősen lefogtak, hogy az emberek nem tudták véghezvinni a támadást. Ezzel a názáreti tapasztalattal együtt sok más találkozása volt még Jézusnak emberekkel, amelyeket igazából annak a fényében lehet megérteni, hogy mi történik a színfalak mögött a démoni és angyali világban.