2012. november 27., kedd

Tom Marshall - Az akarat szabadsága 3.


A SZABAD AKARAT TERMÉSZETE

            Sokat beszélnek manapság a szabadságról. Az a kellemetlen érzésünk is van, hogy jóllehet ennek egyre több hangot adunk, valójában az igazi emberi szabadság tere gyorsan csökken és mai "rendezett" társadalmunkban majdnem el is tűnt.
Tökéletesen világosan kell azonban megfogalmaznunk az emberi szabadság természetét. Nem a szabadság az emberi élet központi elve és nem is abszolút. Jean Paul Sartre francia filozófus világosan látta, mi történik, ha az emberi akaratot abszolútnak tekintjük. Szerinte ez elkerülhetetlenül három dologhoz vezet: Isten, az emberek és önmagunk gyilkolásához. Lássuk, mit jelent ez!

Isten az ember erkölcsi szabadságának végső határa. Ma az ember mindazt szabadon meg akarja tenni, amire képes, legyen az a gének újra rendezése vagy nukleáris tömegpusztítás borzalmas módszereinek kifejlesztése. Néhány olyan dologgal kapcsolatban azonban, amit az ember műszaki felkészültsége folytán meg tud tenni, Isten azt mondja: "Ne tedd!" Ezért, ha az ember "szabad" akar lenni, akkor Istent halottnak kell tekinteni.
Aztán, ha szabad vagyok megtenni mindazt, amihez kedvem van, akkor a te létezésed korlátozhatja ezt a szabadságot. Tehát meg kell ölnöm téged ahhoz, hogy kifejezzem a teljes emberi szabadságot és visszautasítsam bármilyen korlátozás béklyóit. A szabadság gyilkossághoz vezet.
            
Még itt sincs vége a dolognak. Ekkor saját létem válik korláttá, tehát a teljes, hiteles szabadság elnyeréséhez arra is szabadnak kell lennem, hogy saját létemen túllépjek - más szavakkal, hogy magamat is megöljem.
Itt derül ki, mi volt Sátán teljes szándéka az Éden kertben, amikor arra kísértette az embert, hogy megkaparintsa "szabadságát" és olyanná legyen, mint Isten. "Ő emberölő volt kezdettől fogva" (János 8:44.).

A SZABADSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZSÁG

            Akkor hát mi a helyzet az emberi szabadsággal? A szabadságnak mindig a törvény által meghatározott korlátokon belül kell kifejeződnie. Ezt hívjuk engedelmességnek.
Az engedetlenség, avagy a törvény semmibe vétele azt jelenti, hogy a törvény ellen­ségünkké válik és többé nem vagyunk szabadok.
Ez az alapelv világosan látható a természeti törvények működésében. Nem vagyok "szabad" arra, hogy a nehézségi törvénnyel dacolva egy felhőkarcoló falán fölfelé sétáljak. Ha ezt megpróbálom, a törvény ellenségemmé válik és a földhöz vág.
Ugyanez igaz a társadalmat irányító törvényekre. A törvényszegő elveszti szabadságát. Még ha nem is fogják el, már nincs meg belső szabadsága arra, hogy az utcán félelem nélkül végigmenjen: vétke nyomában van.
            
A mindenségbe beépített erkölcsi és szellemi törvények éppúgy működnek. Ha megszegem őket épp oly pusztítóan és kérlelhetetlenül fordulnak ellenem, mint bármely más, akár természeti, akár ember alkotta törvény. Ma már nem kételkedünk ebben. Több nemzedék törvényszegésének következményeit aratjuk, az eredmény pedig pazarlás, szennyeződés, szükségek, nyomorúság és halál.
Meg fogjuk látni, hogy a törvény korlátain csak egy módon lehet túllépni: ha egy ugyan­azon a területen működő magasabbrendű törvénynek engedelmeskedünk. Nem úgy győzhetjük le a tömegvonzás törvényét, hogy dacolunk vele, hanem ha alávetjük ma­gunkat egy nagyobb törvénynek, tehát ha belépünk egy liftbe vagy felülünk egy re­pü­lőre; viszont azzal is engedelmeskedünk a törvényt elismerjük. Később vissza­té­rünk erre a kérdésre.