2012. november 12., hétfő

Derek Prince - Varázslás álruhában 1.


 (1Móz 1:27) Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.
(1Móz 1:28) És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

Isten uralkodásra teremtette az embert, hogy képviselje őt, mint egy alkirály, itt a földön. A bűnbeesés után nem vesztette el az ember a belső késztetést az uralkodásra. Amikor az ember bukott állapotában uralkodik, ezt nem Isten hatalmával teszi, hanem idegen szellemi erővel, amit varázslásnak nevezünk. A varázslás kiszorítja Isten valódi hatalmát, és helyette igyekszik leuralni, kontrollálni másokat. Isten nem kontrollál. Ő meghagyja a szabad akaratunkat. A Sátán az, aki kontrollál. Ha valaki igyekszik kontrollálni téged, akkor ott a varázslás működik.

(1Sám 15:23) Mert, mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király.

Ahol lázadás van, ott varázslás is. A kettő „ikertestvér”.

A varázslás 3 területen működik aktívan:
*Termésért, esőért, természeti erőkért való folyamodás. Életünk folyama, különösen a gyereknemzés kapcsán erős a kontroll. A varázslás igyekszik embereket kontrollálni, hogy más emberek azt tegyék, amit mi akarunk. A varázslás az igazi Isten tiszteletébe hamis dolgokat csempészik.
*Áldozatok. A mai napig vannak emberáldozatok; a gyerekeket a Sátánnak áldozzák.
*Esküket, szövetségeket használnak, valamint átkokat.  A Sátán ereje is természetfeletti. Vannak igézések, ráolvasások. A ráolvasás nagyon gyakori. Bájitalok, kábítószerek. A drogok mind a boszorkánysághoz tartoznak. A varázslás zenét is használ (pl. rockzene). Például a törzseknél a dobot is varázslásra használják, hogy embereket démonok uralma alá vonják.

(Csel 16:16) Lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgálóleányka jöve előnkbe, kiben jövendőmondásnak szelleme vala, ki az ő urainak nagy hasznot hajta jövendőmondásával.
(Csel 16:17) Ez követvén Pált és minket, kiált vala, mondván: Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az idvességnek útját hirdetik.
(Csel 16:18) Ezt pedig több napon át mívelte. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván, mondá a szellemnek: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És kiméne abban az órában.

Piton szellem volt a hölgyben az eredeti görög szöveg alapján. A piton nem méreg által öl, hanem körbefonja az áldozatát és lassan kiszorítja belőle az életet. A jövendőmondás így működik. Ha Pál elfogatta volna a leány mondandóját, akkor ez által a Sátán már kezdetben beszivárgott volna a filippi gyülekezetbe. A mai napig így hatol be a gyülekezetbe a Sátán, mert ha már valaki Isten szolgájának nevezi a vezetőket, akkor azt az embert be is engedik, elfogadják.