2012. november 26., hétfő

Derek Prince - Varázslás álruhában 3.


Sok lehetőség van a gyülekezetben a manipulálásra.

-        Pénz kérése. Adakozásnál sem motivál Isten bűntudattal.
-     Szívszaggató leírásokat adnak prédikátorok, tragikus helyzetekről, amiket láttak. Helyes, ha elmondjuk az igazat, de ne hozzunk létre bűntudatot az emberekben, hogy adjanak pénzt, hogy segíteni tudjanak.
-    Megkapod a gyógyulásod, ha küldesz 50 dollárt a szolgálatunknak." Ezek hazugok.
-   Félelemmel és fenyegetéssel való motiváció. Pl a pásztor azt mondja: "Ha elhagyod ezt a gyülekezetet, soha nem leszel sikeres."
- Kérdezés nélküli lojalitás megkövetelése: "Én vagyok a pásztorod, engedelmeskedned kell nekem. Ha nem engedelmeskedsz nekem, akkor Istennek vagy engedetlen." Ez hazugság.
-      Bevonnak embereket egy szövetségbe. Ez Ige-ellenes. Aláíratnak egy papírt az emberrel, hogy soha nem válsz el tőlük, stb. Ez és az előző pont a szektákra jellemző.
-   Nyelveken szólást követő magyarázattal való visszaélés. Volt egy 50 fős gyülekezet, benne 2 erős hölgy. Ha a pásztor nem azt csinálta, amit akartak, akkor az egyik elkezdett nyelveken szólni, a másik meg magyarázatként elmondta, hogy mit kell tennie.
-       Ima általi kontroll.
-       Karizmatikus jövendőmondás.

 (Ezék 12:24) Mert nem lesz többé semmi hiábavaló látás és hizelgő jövendölgetés Izráel házának közepette.

A Gyülekezet ma tele van hamis látomásokkal és hízelgő jövendőmondásokkal.

 (Péld 29:5) A férfiú, a ki hizelkedik barátjának, hálót vet annak lábai elé.

Sok ember próbál csapdába ejteni minket hízelgéssel, különösen hízelgő próféciával: "Te egy nagy gyülekezet vezetője leszel, apostol leszel." Ez a büszkeségre épít.

(Jn 16:14)  Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

A Szent Szellem legfőbb szolgálata, hogy dicsőíti Jézust. És ahol a dicsőséget másnak adják Jézuson kívül, akkor megkérdőjelezhető a dolog. A Szent Szellem bátoríthat téged más emberen keresztül, de nem dicsőít téged. Elmondom, hogy lehet a Szent Szellem jelenlétét elérni egy összejövetelen: emeld fel Jézust, és ő jönni fog. 
Még egy fontos területe van a varázslásnak: a szexuális csábítás. Amikor férfiak szorongó nőket pásztorolnak, elhanyagolt nőket, gyengédségre vágyó nőket, szexuális erkölcstelenséggel végződhet. A férfi szolgálóknak meg kell védeniük magukat ezen a területen. Nem szabad egyedül gondozni egy nőt.
Nőket gyakran elcsábítanak szellemi tekintély pozíciójában lévő férfiak. Van valami, ami miatt a nők futnak a papok után. Mindenki ki van téve ennek a kísértésnek.

(Péld 7:21) És elhiteté őt az ő mesterkedéseinek sokaságával, ajkainak hizelkedésével elragadá őt.
(Péld 7:22) Utána megy; mint az ökör a vágóhídra, és mint a bolond, egyszer csak fenyítő békóba;
(Péld 7:23) Mígnem átjárja a nyíl az ő máját. Miképen siet a madár a tőrre, és nem tudja, hogy az az ő élete ellen van.
(Péld 7:24) Annakokáért most, fiaim, hallgassatok engem, és figyelmezzetek az én számnak beszédeire.
(Péld 7:25) Ne hajoljon annak útaira a te elméd, és ne tévelyegj annak ösvényin.
(Péld 7:26) Mert sok sebesültet elejtett, és sokan vannak, a kik attól megölettek.
(Péld 7:27) Sírba vívő út az ő háza, a mely levisz a halálnak hajlékába.

(2Kor 1:12) Mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy isteni őszinteséggel és tisztasággal, nem testi bölcseséggel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképen pedig ti köztetek.

A pozitív megoldás az egyszerűség és az isteni őszinteség. Az egyszerűség a kétszínűség ellentéte. Legyünk egyenesek, ne legyenek rejtett szándékaink, járjunk világosságban.

(Péld 27:5) Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél.

Jobb egy embert nyíltan felelősségre vonni, mint titokban szeretni.

(Péld 28:23) A ki megfeddi az embert, végre is inkább kedvességet talál, mint a sima nyelvű.

Sima nyelvű=hízelgő

(Gal 2:11) Mikor pedig Péter Antiókhiába jött, szemtől szembe ellene állottam, mivel panasz volt reá.
(Gal 2:12) Mert mielőtt némelyek oda jöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett; mikor pedig oda jöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól.
(Gal 2:13) És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgy hogy Barnabás szintén elcsábíttatott az ő tettetésök által.
(Gal 2:14) De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangyéliom igazságához képest, mondék Péternek mindnyájok előtt: Ha te zsidó létedre pogány módra élsz és nem zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek?

Pál is nyíltan megfedte Pétert. Pedig Pál alárendeltje volt Péternek. Ma a legtöbben elindítanának egy anti-Péter mozgalmat, összegyűjtenének egy csoportot és ezt mondanák nekik: "Nem látjátok, hogy amit Péter tesz, az rossz?" Ez testi dolog.

Ha a varázslásról elmondottakból valamelyik rád illik, akkor 2 lehetséges válasz van. Először is, ha használod a varázslást, térj meg és tagadd meg. Ha ellened használják, akkor utasítsd vissza. Keress szabadulást a varázslásból. Feleségek, a legjobb személy, akihez mehetsz segítségért, a férjed! A férjed a papod, neki kell imádkoznia érted. Persze utána lehet menni kettőtöknek pásztorlásra. A lényeg, hogy hagyjátok abba a varázslást.