2012. november 12., hétfő

Simon Wiesenthal - A profi 3.


Maga Rauff 1949-ig még Olaszországban maradt. Egy ízben olasz partizánok vették őrizetbe, de úgy látszik, meg tudta váltani szabadságát: állítólag átadta a partizánoknak az olasz fasiszta párt irattárának egy részét – az anyag Mussolini bukása után került a birtokába. Ám ezután mégiscsak forró lett számára az olasz talaj.
  1954 elején arról tájékoztattak, hogy Rauff az ecuadori El Quitóban telepedett le. Még a postafiókjának a számát is megtudtam, de nem mentem sokra vele: Rauff nem személyesen vitte el a postáját, sőt később talált egy postahivatalnokot, aki helyette bérelt postafiókot, és a küldeményeket aztán továbbította neki. Rauff ugyanis már régóta nem Ecuadorban, hanem Chilében élt; Punta Arenasban lakott, és egy konzervgyár tulajdonosa vagy legalábbis társtulajdonosa volt.
  1955-ben nyugdíjigényt nyújtott be a Német Szövetségi Köztársaságnak. Csakhogy az Eichmann-per után az NSZK hozzálátott, hogy a náci bűntetteket olyan alapossággal derítse fel, ahogyan annak idején elkövették őket, s amikor 1960-ban közölhettem az ügyészséggel Rauff címét, a hivatal harcra készen állt. Rögtön kiosztották az ügyet a hannoveri ügyészségnek, amelyet a ludwigsburgi központ ellátott minden szükséges dokumentummal, s így már 1963-ban alaposan megindokolt kiadatási kérelemmel fordulhattak Chiléhez. A legfőbb bizonyíték a „97 000 feldolgozott személyről” szóló levél volt; ehhez járult még Rauff beosztottjának, Pradelnek a vallomása, valamint a Gaubschat karosszériaüzem levelezése.
  
Rauffnak azonban szerencséje volt. Chilében a gyilkosság tizenöt év múltával elévül, és mire a santiagói Legfelsőbb Törvényszék foglalkozni kezdett az üggyel, már tizenhat év is eltelt. Így aztán a kiadatási kérelem teljesítését három a kettőhöz arányban leszavazták. Hannoverből egy vizsgálóbíró utazott Chilébe, hogy Rauffot a Pradel elleni eljárás kapcsán kihallgassa, de azzal a meggyőződéssel tért vissza, hogy az Obersturmbannführert csak akkor lehet megkaparintani, ha Chilében más rendszer kerül hatalomra.
  Nyolc év múlva ez is bekövetkezett: a kormány élére a szocialista Salvador Allende került. Augusztus 21-én lehetőségem nyílt rá, hogy Benadava professzornak, Chile bécsi követének átadjak egy Allendéhez írott levelet, amelyben felhívtam a figyelmét a Rauff-ügyre. Allende igen szívélyes hangon válaszolt, de rámutatott az ügy újbóli felülvizsgálatának nehézségeire – hiszen a Legfelsőbb Törvényszék egyszer már döntött a kérdésről. Ekkor megkértem Allendét, vizsgálja meg, nem lehetne-e Rauffot – aki még nem volt chilei állampolgár – kiutasítani az országból; egy másik országban, ahol a törvények kedvezőbbek számunkra, esetleg többre juthatnánk vele szemben. Ám mielőtt Allende e második levélre válaszolhatott volna, Chilében gazdát cserélt a hatalom, és Allende eközben életét vesztette.
  
1975-ben Walter Rauff Punta Arenasból Santiago de Chilébe költözött. Pontos címe ez volt: Los Posos 7243, Las Condes. Új céget alapított Neptuna Sociedada de Navegazao néven, és új postafiókot bérelt, 14 120 számon. Ehhez a postafiókhoz nekem is megvolt a magam kulcsa. Egy német ismerősömnek annyira sikerült Rauff bizalmába férkőznie, hogy le tudta másolni a leveleit, minek következtében tekintélyes gyűjteményem van a menekülők egykori fő segítőjének levelezéséből. Időnként egészen különös dolgokat hoztak a tudomásomra. Így például Karl Wolff, Himmler segédtisztje egy Heidemann nevű újságíró (Der Stern) szakértő közreműködésével, könyvet akart írni a háborús évekről, és ehhez kérte Rauff avatott segítségét. Rauffból időközben nevezetes személyiség lett. Körleveleim és beszámolóim az évek során ismertté tették nevét, és most a politikai ellenzék is felkarolta. Nagy képes tudósítások ecsetelték, hogy egy időben a chilei titkosrendőrség, a Dina tanácsadójaként működött. Már amennyiben a Dina rászorult a tanácsaira…
  1983-ban fogadott Reagan elnök, és megkérdezte, tehetne-e értem valamit. Arra kértem, legyen segítségemre a Rauff-ügyben. Reagan valóban tájékoztatta is a State Departmentet, az pedig felszólított, hogy bocsássuk rendelkezésére teljes anyagunkat. Az eredmény sajnos a semmivel volt egyenértékű.
  Több sikerrel járt – bár erről csak később szereztem tudomást – a Kohl szövetségi kancellárral folytatott beszélgetésem. Neki is megemlítettem a Rauff-ügyet, ő pedig azt ígérte, megbeszéli az igazságügy-minisztériummal, nem lehetne-e Rauffot ismét kikérni.
  
Jól tudtam, mi a teendő: olyan helyzetet kellene teremteni, amelyben Pinochet nem utasíthatja el egykönnyen az újabb kiadatási kérelmet. A Los Angeles-i Simon Wiesenthal Center nagyszabású aláírásgyűjtést kezdeményezett. Az Egyesült Államokból százezer levelezőlap érkezett Pinochet elnök címére, felszólítva őt, hogy fossza meg Rauffot állampolgárságától.
  Rauff neve így legalább ismét közszájon forgott – más eredménye nem volt a dolognak. Valamilyen módon közvetlenül kellett a chilei kormányhoz fordulnunk és érvekkel meggyőznünk róla, hogy Rauff kiadásával javíthatna az országról kialakult képen. Egy ideig még azt is fontolgattam, hogy kapcsolatba lépek Pinochet fiával, aki álnéven az USA-ban dolgozott, Chile egyik diplomáciai képviseletén. Hier rabbi, központunk főfelügyelője azonban úgy vélte, okosabb, ha Chile Los Angeles-i főkonzuljával beszélek, akit ő személyesen ismer, és aki talán fogékonyabbnak mutatkozik.
  Bizonyos értelemben így is történt. Igaz, az az érvem, hogy Rauff kiadatása növelné Chile tekintélyét, meglehetősen hidegen hagyta a főkonzult, annál jobban érdekelte viszont az a kissé túlzott megállapítás, amelyre a cél érdekében vetemedtem. Azt mondtam ugyanis: elképzelhetőnek tartom, hogy sok tisztességes amerikai Chile gazdasági bojkottjára szánná el magát, ha Pinochet továbbra is ország-világ előtt kinyilvánítja, hogy a 97 000 zsidó „feldolgozásával” büszkélkedő gázkocsik feltalálója szívesen látott vendég hazájában. Mellesleg az amerikaiak szemében az a tény sem gyarapítaná Pinochet tekintélyét, hogy az elnök fia álnéven működik az Egyesült Államokban.
  
Úgy látszik, ez az érv hatásosabbnak bizonyult a halottak felemlegetésénél. A főkonzul már másnap átadta nekünk a másolatot Sinclair tábornoknak, Pinochet vezérkari főnökének táviratáról, amely azt javasolta a Német Szövetségi Köztársaságnak, hogy kérje ismételten Rauff kiadatását.
  Azonnal kapcsolatba léptem Landgraf hannoveri államügyésszel, és tudattam vele az új fejleményt. Kohl szövetségi kancellár felszólítására a vádhatóság időközben már megfogalmazta az új letartóztatási parancsot. 1984. február 21-én a szöveget véglegesítették, nemsokára lefordították spanyol nyelvre, és úgy volt, hogy május 16-án futár viszi Santiagóba, a kiadatási kérelemmel együtt.
  Május 14-én azonban, két nappal a futár gépének indulása előtt, megjött a hír: Rauff szívrohamban meghalt. Barátai egész Dél-Amerikából Santiagóba sereglettek, hogy elkísérjék utolsó útjára: a végtisztességhez hitleri üdvözletre lendítették karjukat. Még mindig sokan voltak, noha hiányoztak néhányan épp a legjavából: Eduard Roschmann, a rigai gettó parancsnoka, Gustav Wagner, a sobibóri gázkamrák felügyelője, vagy legjobb barátja, Franz Stangl, a treblinkai megsemmisítő tábor parancsnoka. Adolf Eichmannt sem lehetett immár fellelni a gyászoló gyülekezetben. Rauff ugyan a nevezetteket mind hozzásegítette a meneküléshez, csakhogy azok elkövettek néhány hibát. És én kihasználtam ezeket a hibákat.