2012. november 28., szerda

Tom Marshall - Az erők harca a Mindenségben 1.


A Biblia kijelenti, hogy az univerzum az Isten és Sátán ereje közti harc színtere. Sőt, ebben a küzdelemben az embernek fontos stratégiai szerepe van. Valójában az ember a fő harctér. Világosan meg kell azonban értenünk, hogy ez nem csak az erők harca. Nem azt kell eldöntenie, hogy Isten erősebb-e Sátánnál. (Sok kereszténnyel találkoztam, akik úgy tűnik elhiszik, hogy Isten kétségtelenül erősebb Sátánnál - de ennyi az egész. Nagy örömmel olvassák a Biblia végén, hogy győzünk - éppen hogy!) A helyzet egyáltalán nem ez. Az soha nem volt kérdés, hogy Isten erősebb-e Sátánnál, vagy hogy Isten véget vethet-e Sátánnak, amikor csak akar, anélkül, hogy a kisujját is mozdítania kellene. Ha már a nyers erőről van szó: a mindenhatósággal nem lehet versenyezni.
A mindenségben az összeütközés valami egészen más miatt zajlik. Ez egy erkölcsi és szellemi harc.
    
A kérdés az, hogy Isten vagy Sátán nyeri el az ember engedelmességét és hűségét. Ebben a harcban Isten tulajdonképpen hihetetlen kockázatot vállalt. Az embertől nem kevesebbet vár, mint szeretetet. Ezért, amint az előbb már mondtuk, meg kell engednie az embernek, hogy szabadon és kényszer nélkül viszonyuljon Hozzá. A Sátán viszont nem habozik. Ő a megtévesztést, hazugságokat, trükköket, nyomást, kényszert, torzítást és bármit felhasznál, ami segíti célja elérésében. Bármit, csak a szabad, kötelékek nélküli akaratot nem - ezt nem kockáztathatja.

VERSENGŐ TÖRVÉNYEK

            A Római levélben Pál apostol nagyon világosan írja le ezt az összecsapást azzal, hogy két törvény verseng egymással az ember engedelmességéért. Amint máshol már láttuk, az engedelmesség kérdése a döntő.
"Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az en­ge­del­mességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek; vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?" (Róma 6:16.)

A Róma 8:2. tárgyalja az ember engedelmességéért vetélkedő törvényeket, melyek az Isten törvénye és a bűn és a halál törvénye.

Isten törvénye. Értsük meg, hogy Isten törvénye nem olyasmi, amit Isten alkotott, hanem Isten Maga egyszerűen ilyen. A törvény Isten jellemét fejezi ki. A törvény ezért szent, igazságos és jó. Néha helytelen és teljesen igeellenes ellentétet hozunk létre a kegyelem és a törvény között, mintha a kegyelem jó lenne, a törvény pedig rossz. Ez nem igaz. Isten törvénye az önzetlen szeretet törvénye. Isten csodálatos jellemét fejezi ki és azt a módot, ahogyan Isten élni akar. Dávid megértette ezt. A 119. Zsoltár egy olyan ember hosszú, örömteli kifakadása, aki tudta, hogy a törvény Isten kinyilatkoztatása:
    "A te szádnak törvénye jobb nékem,
    mint sok ezer arany és ezüst.
    Mily édes az én ínyemnek a te beszéded;
    méznél édesebb az az én számnak!
    Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt.
    És tágas téren járok,
    mert a te határozataidat keresem."
    (Zsolt. 119:72, 103, 140, 45.)

A bűn és halál törvénye. Amint Isten törvénye Isten lényének kifejeződése, a bűn és halál törvénye a Sátán létezési módja, tehát az ördög jellemét fejezi ki. Jézus azt mondta, hogy a Sátán gyilkos és hazug volt kezdettől fogva: csak azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Ezért nem szabad meglepődnünk, ha az ő törvénye ezeket a gyümölcsöket termi. A bűn vonzereje megtévesztésen és csaláson alapszik. Célja és vége rejtett. Csak a Biblia fedi fel az igazságot a bűn következményéről: "Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út" (Példabeszédek 14:12.).