2012. november 5., hétfő

Simon Wiesenthal - A profi 1.


Mint ismeretes, a tömeggyilkosságot a nácik, igazi német alapossággal, ipari problémaként értelmezték. A hagyományos procedúra, vagyis az agyonlövés nemsokára nem bizonyult elég termelékenynek. A fejenkénti legalább egy golyó költsége a forgalomhoz viszonyítva túl nagy volt, amellett a szemtől szembe való gyilkolás szakképzett munkaerőt igényelt, hiszen az áldozatok körében újra meg újra kitört a pánik, és ezt a megterhelést a képzetlen személyi állomány nehezen viselte. Így aztán gyakorta került sor munkaidőben mértéktelen alkoholfogyasztásra, és a túl sűrűn foglalkoztatott gyilkosok közül számosan követtek el öngyilkosságot. Otto Ohlendorf, a keleti front mögött megnyitott tömeggyilkossági leányvállalatok egyikének, az Einsatzgruppe D-nek a parancsnoka úgy iparkodott megoldani a problémát, hogy elrendelte: ezentúl „egyes emberek nem lőhetnek agyon egyes embereket” – ehelyett „több ember lőjön egyszerre, s így elkerüljük a közvetlen személyes felelősséget”. A különítmények egyes vezetői – magyarázta később, pere során, Ohlendorf – „azt akarták, hogy az áldozatok feküdjenek a földre, és úgy lőjék őket tarkón. Ám én ezzel a módszerrel nem értettem egyet.” Amikor a véleménykülönbség okáról kérdezték, Ohlendorf szakszerű elemzéssel válaszolt: „Mert ez mind az áldozatok, mind a kivégzés végrehajtói számára túlságosan nagy lélektani megterhelést jelentett.”
  
Ezért hát olyan módszert kellett keresni, amely anyagilag kedvezőbb, és egyszersmind a tettesek lelki megterhelését is csökkenti. A minden igényt kielégítő újításról orvosszakértők gondoskodtak. A különleges intézményekben, Hartheimben, Hadamarban vagy Sonnensteinben végrehajtott eutanáziakísérletek során a gáz alkalmazása eredményesnek bizonyult: kisebb költséggel lényegesen több hullát lehetett termelni, amellett az orvosokat és az ápolószemélyzetet az eljárás sokkal kevésbé viselte meg a gyilkolás egyéb módszereinél.
  
Ezenközben a halálpiac folyamatosan bővült, és a kevés számú rögzített gázkamra nem bizonyult elegendőnek; át kellett térni a bárhol bevethető mobil egységekre. A német feltalálói lelemény alighanem még a szállítás közben előállítható beton felfedezése előtt eljutott a szállítás közben előállítható hullák eszméjéhez. Mint közismert, a teherautóra szerelt és annak motorjával hajtott betonkeverő egész sor gazdasági követelménynek tesz eleget, méghozzá roppant elegáns módon: a beton előállítása nincs helyhez kötve; a menetidő nem vész kárba, mert egybeesik a keveréshez szükséges idővel; továbbá a betont rögtön át lehet billenteni a kijelölt gödörbe. A gázkocsi feltalálása éppily elegánsan oldja meg a változtatható helyszínű zsidóirtás kérdését. A gyilkolás nem kötődik meghatározott helyszínhez, hanem bárhol végbemehet; a menetidő nem vész kárba, mert egybeesik a gyilkolás idejével; a hullákat pedig rögtön át lehet billenteni a kijelölt gödörbe. És ahogy a teherautó motorja egyidejűleg a betonkeverő dobját is hajtja, éppígy kettős rendeltetést szolgál a gázkocsi motorja is: a kipufogógázt be lehet vezetni a rakodótérbe, és az oda zárt emberek lassan, de biztosan megfulladnak tőle.
  A nürnbergi törvényszék előtt Ohlendorf röviden, de hatásosan ecsetelte a bíráknak a halálteherautó előnyeit. „Külsőleg teljesen ártalmatlannak látszott, és ezért, amikor az áldozatokat felrakták rá, nem tört ki pánik; az agyonlövésre vagy akasztásra kiszemelt embereket a kivégzés és a temetés helyszínének legjobban megfelelő távolságból lehetett elindítani; végül pedig az eljárás nem jelentett túl nagy megterhelést a teherautó vezetője és segítőtársai számára, mivel a motorzaj túlharsogta a haldoklók kiáltozását.”