2012. november 29., csütörtök

Tom Marshall - Az erők harca a Mindenségben 2.


A TÖRVÉNY ÉS A TEKINTÉLY IRÁNTI IGÉNY

            Most meg kell látnunk, hogyan igénylik ezek a versengő törvények az ember engedelmességét. Ez a fejtegetés talán nem tűnik könnyűnek, de figyelmesen olvasd el. Ha ezt megértjük, akkor a szabadság és engedelmesség egész fogalomkörét a megfelelő távlatban fogjuk látni.

1.         A törvény annak a tekintélynek alapján követeli engedelmességünket, amit magának igényel. Más szavakkal, törvény követelésében van egy bizonyos "kell", aminek semmi köze ahhoz, hogy én mit szeretek vagy mit részesítek előnyben. A törvény elvárja, hogy megtegyük, amit követel, akár akarjuk, akár nem. Azért várja ezt el, mert magát irányadónak tekinti.
Ezt világosan értjük Isten törvényével kapcsolatban: elutasíthatjuk annak követeléseit, de mialatt ezt tesszük, tudjuk, hogy egy olyan tekintéllyel szemben vagyunk engedetlenek, amely engedelmességünket igényli.
A bűn és halál törvénye gyakran megtéveszt minket. A bűnt úgy látjuk, mint amit választhatunk, vagy előnyben részesíthetünk. Úgy gondoljuk, dönthetünk ellene, de mellette is. Csak később találkozunk zsarnoki követelésével, amikor szabadulni próbálunk tőle, s ekkor jövünk rá, hogy törvényként működik.
"De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ad a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban."  (Róma 7:23.)

Akkor hát milyen alapon igényli a törvény, hogy irányadónak tekintsük? Mely indokokkal követeli engedelmességünket? Vizsgáljuk meg a tekintélynek ezt a kérdését!

2.          A tekintély olyan hatalom, amit jogszerűnek ismerünk el. Megyek az autómmal az úton, amikor egy bizonyos módon öltözött férfi kilép az útra és felemeli a kezét. Engedelmesen lelassítok és megállok. Miért? Nem azért, mert az illető férfi olyan nagy darab, hogy testével autóm útjába állhat, hanem mert egyenruhájáról látom, hogy rendőr, és így az általam törvényesnek elismert hatalmat képviseli.
Más szavakkal: az engedelmesség és engedetlenség kérdése csak akkor vetődik fel, ha tekintéllyel állok szemben és ez a tekintély csak akkor létezik a számomra, ha az általa képviselt hatalmat jogszerűnek tekintem.
Most azonban úgy tűnik, hogy egy még korábbi pontról kell kezdenünk. Való­já­ban hogyan döntöm el, hogy egy hatalom jogszerű, vagy nem. Ez a döntő lépés.

3.         A hatalmat akkor tekintem jogszerűnek, ha normái (avagy irányelvei), amelyeket képvisel, összhangban vannak belső értékrendszeremmel.

Tegyük fel, hogy Oroszországban vagyok. A hajnali órákban néhány egyenruhás rendőr kopog az ajtómon, és baljósan szibériai sóbányákról kezdenek beszélni. (A könyv még a kelet-európai rendszerváltás előtt íródott, de ezt a példát az illusztráció kedvéért meghagytuk. Ford.) Mit szólnék ehhez? Érthető félelmemtől függetlenül valószínűleg zsarnokinak, elnyomónak és a hatalom törvénytelen gyakorlásának tekintenék egy ilyen eljárást. Miért? Ők épp olyan rendőrök, mint az otthoniak. Talán ők is irányítanak forgalmat, felügyelnek futball szurkolókra és elfognak bűnözőket, mint az én hazám rendőrei.
Éjszakai látogatóim eljárását azonban valószínűleg a hatalom törvénytelen gyakorlásának tekinteném, mert azok a normák, amelyeket ez a rendőri erő képvisel az állam feltétlen hatalma nincsenek összhangban belső értékrendemmel, azaz a demokratikus szabadsággal és az egyén jogaival.
Más szavakkal tehát, semmi olyan hatalom gyakorlatát nem tekintjük jogosnak, amely eltér belső értékrendünktől. Talán alkalmazkodnunk kell ilyen törvényekhez és szabályokhoz, de ezt vonakodva, kelletlenül tesszük, azzal az érzéssel, hogy ez helytelen és igazságtalan dolog. Ha módot találunk a törvény megkerülésére, nincs rossz lelkiismeretünk emiatt, sőt inkább igazolva érezzük magunkat. Más szavakkal, még ha alkalmazkodunk is, nem engedelmeskedünk.


KÜLSŐ TÖRVÉNY ÉS BELSŐ ÉRTÉKEK

            Most egy olyan alapelvhez jutunk, ami rendkívül fontos ebben a témában és amit minden szülőnek meg kell értenie:
Amikor a külső törvény összeütközik a belső értékekkel, hosszú távon mindig a belső értékek győznek.

Egy családban felnövő gyermek két egészen különálló dolgot tanul meg. Tudatosan megtanul szüleitől egy sor szabályt a helyes és helytelen viselkedéssel kapcsolatosan: add kölcsön a játékaidat, ne hazudj, engedelmeskedj mamának és papának, étkezés után moss fogat, stb.
Öntudatlanul, de hatékonyan megtanul egy sereg értéket: azt az értékrendszert, ami szerint szülei élnek.
Amikor ez a kettő a viselkedési szabályok köre és az értékrendszer, ami szerint a szülők valójában élnek ellentmond egymásnak vagy eltér egymástól, akkor a gyerekek és a szülők is bajban vannak.
            
Például a kis Jancsi épp most hazudott, és rajtakapták. Épp megbüntetni készülnek emiatt, hogy megtanulja, hazudni nem szabad, és ekkor kopogtatnak. Mama dermedten felsóhajt és így szól: "Te jó ég, ez a rémes Kovácsné. Jancsi, menj és mondd azt neki, hogy el kellett mennem!"
Jancsi két dolgot tanul meg. Egyrészt azt, hogy a hazugság "utálatos az Úr előtt", másrészt azt, hogy viszont "remek segítség a bajban". Megtanulja, hogy hazudni nem való, de ha olyan nagy vagy, mint mami és papi, tehát már senki nem képelhet fel, hazudhatsz, ha ezzel könnyen kimászhatsz a bajból.
Ezért mondják egyes szülők: "Jancsi jó kisfiú otthon, de nem bízhatom benne, ha nincs velem." Amikor Jancsi mama kezének és szemének hatókörén belül van, akkor a belátás és a múlt tapasztalatai azt diktálják, hogy alkalmazkodjon a megkövetelt viselkedési szabványhoz. Amikor viszont a maga ura, a Jancsinak szülei által felállított külső viselkedési szabályok gyorsan veszítenek a szintén szerzett belső értékekkel szemben és Jancsi szüleihez nagyon hasonlóan biztosítja saját javát.