2012. szeptember 18., kedd

Kenneth Hagin - Bibliai hit - Hogyan eddzük az emberi szellemet? 4.


Az Igének elsőbbséget biztosítunk életünk minden területén
Más szavakkal: az Ige abszolút első helyen legyen az életedben! Példabeszé­dek 4,20-22: „Fiam, az én szavaimra figyelmezz...életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.” Az Igében gyógyulás van!
Mindig tedd Isten Igéjét az első helyre! Érthetetlen dolog számomra, hogy né­hány ember ezt miért nem hajlandó megtenni. Majdnem 12 évig voltam pász­tor. Voltak olyan gyülekezeti tagok, akik megbetegedtek, elmentek kórházba és utána imát kértek. Nem azt mondom, hogy helytelen, ha valaki orvoshoz megy. De miért ne tegyük Isten Igéjét első helyre? Néha a keresztények legu­tolsó megoldásként fordulnak az Igéhez.
Egy baptista testvér Texasban, aki különösebben nem hitt az isteni gyógyítás­ban, mesélte, hogy korábban betegek voltak a mandulái. Az orvosok műtétet ja­vasoltak, s meg is állapodtak egy időpontban. A család minden reggel együtt ol­vasta a Bibliát és imádkozott. Azon a reggelen, amelyen a műtétre kellett volna mennie, éppen Asa királyról olvasott, akinek a lába megbetegedett, de ő ahe­lyett, hogy az Urat kereste volna, az orvosokhoz fordult, és meghalt. A testvér elmondta, hogy a történet nagyon megrázta őt és ráébredt, hogy még nem is imádkozott a mandulájáért. Szólt a családjának, és elkezdtek együtt imádkozni. Ima alatt az Úr kijelentette neki, hogy nincs szükség operációra. Nagy meglepe­tésére Isten meggyógyította a manduláját, azóta sem volt vele semmi baja.
A testvér esetéből egy leckét meg kell tanulnunk: ez az ige nem mondja, hogy a király azért halt meg, mert először az orvosokhoz fordult, de utal arra, hogy először az Úrhoz kellett volna fordulnia. Képeznünk kell magunkat abban, hogy bármikor megkérdezzük, mit mond Isten Igéje egy adott helyzetben. Né­ha a család és a barátok megpróbálnak bizonyos dolgokba belevinni, de tud­nunk kell, hogy a legfőbb kérdés mindig az, vajon Istennek mi a véleménye a dolgainkról? Isten Igéjét kell az első helyre tenned!