2012. július 24., kedd

Simon Wiesenthal - Hogyan viselkedjünk ellenfeleinkkel? 3.


Ekképp kiadván mérgemet, immár ismét higgadtan tudtam átgondolni a helyzetet. Ám sajnos csak en voltam higgadt és fesztelen; barátaim a Jewish Federationből szilárdan eltökélték, hogy a náci provokációra hatalmas ellentüntetéssel felelnek. Úgy tervezték, hogy ötezer zsidó vonul majd végig Chicago utcáin; hadd derüljön ki egyértelműen, hogy nem nyelnek le semmiféle horogkeresztes parádét. Én úgy véltem, a terv elhibázott; annak a húsz vacak alaknak csak az öntudatát növeli, ha látja, hogy ennyi zsidót tudott kivinni az utcára. Éppen az ellenkezője dukál nekik: hadd lássák, hogy csak nevetnek rajtuk, s a kutya sem törődik velük.
  
Ezért én is előálltam a magam javaslatával: húsz zsidó fiú tereljen végig egy disznócsordát Chicago utcáin; a disznók hasa köré tekerjenek horogkeresztes szalagot, s az egyiknek fessenek Hitler-bajuszt – esetleg az egyik zsidó fiatalember álljon, „minden idők legnagyobb vezérének” öltözve, a csorda élére. Hívjuk meg az eseményre valamennyi újságot és a nagy televíziós állomásokat. Miért mindig csak az új nácik bosszantsák a zsidókat? Egyszer a zsidók is törhetnek borsot az ő orruk alá!
  
Elgondolásom azonban nem valósult meg. Egy másik túlélő, Sol Goldstein, aki hozzám hasonlóan ugyancsak elmondhatta, hogy az áldozatok nevében szól, meggyőzte a Jewish Federationt, hogy a nagy felvonulással hatékonyabb választ adhatunk a kihívásra. Megértem azokat, akik támogatták, mindazonáltal máig vallom, hogy tévedtek: ha figyelembe vesszük, mekkora valóságos veszélyt jelent az új nácizmus az Egyesült Államokban, a válaszlépés aránytalan volt. Az újnácikat az amerikai rendőrségnek kellett megvédelmeznie a zsidóktól. A tömegkommunikáció pedig akkora figyelmet szentelt a tizenhat felizgatott tejfelesszájú kamasznak (mert még a várt húsz fő sem gyűlt össze), amekkorában az ötezer felvonuló zsidó nélkül soha nem részesültek volna, s ők, akik mindenekelőtt nevetségesek voltak, most mártírnak érezhették magukat.
  
Másfelől az újnácikkal szembeni viselkedésre sincsenek kész receptek. Van, amikor az a helyes, ha minél kevésbé figyelünk rájuk, és legföljebb nevetségessé tesszük őket; máskor viszont, épp ellenkezőleg, keményen és eltökélten kell fogadni fellépésüket. A chicagói horogkeresztes díszmenet olyan nevetséges volt, hogy hozzá képest a nagyszabású tiltakozó felvonulás igazan túlméretezettnek tetszett; annál hasznosabbnak bizonyulhatott volna az ilyen tüntetés Ausztriában vagy Németországban, ahol az újnácizmus mögé mindig oda kell képzelni háttérként a még teljességgel le nem győzött nácizmust magát. Az amerikai újnácik eszelős kívülállók. Az osztrák és német újnácik ugyan szinten kívül állnak a társadalmon, de eszméiket a lakosságnak legalábbis egy része változatlanul elfogadja; és különösen az antiszemita akciók számíthatnak suba alatti helyeslésre.
  
Dr. Norbert Burger politikai programja alighanem a világ minden más táján újnácinak minősülne – ám 1980-ban az ausztriai elnökválasztáson mégis kapott száznegyvenezer szavazatot; elvbarátja, dr. Otto Scrinzi, az örökletes betegségek specialistája pedig 1986-ban, ugyancsak az elnökválasztáson, ötvenezer szavazatot gyűjtött. Az efféle politikai megnyilatkozások mögött megbúvó politikai irányzatokat bizony komolyan kell venni.
 
Úgy gondolom tehát, hogy minden esetben meg kell találnunk a határozottság és fesztelenség megfelelő kombinációját. Az újnácikat nem szabad olyan komolyan vennünk, hogy ezzel felértékeljük őket, de alábecsülni sem lehet szerepüket, mert még azt hiszik, hogy bízvást táncolhatnak a fejünkön. Ha a velük szemben alkalmazandó bánásmódra programot kellene kidolgoznom, azt mondanám: ahelyett, hogy büntetést szabnánk ki rájuk, vigyük el őket Auschwitzba vagy más megsemmisítő táborba, s ott mutassuk meg nekik a cipőhegyeket, a szemüveghegyeket, a bőröndhegyeket, amelyekben minden darab egy-egy halottat képvisel. Azután addig tépkedjék a krematórium körül a füvet, amíg ujjaikkal bele nem ütköznek az ott összegyűlt csontszilánkrétegbe. Nézzenek bele a tavakba, melyek mélyén mindmáig csontvázak hevernek, és ismerkedjenek meg valakivel, aki mindezt maga is átélte. Az illető legyen valami nyugodt, barátságos öregember vagy öregasszony, aki szereti a gyerekeket – még a zavaros fejű gyerekeket is; és ő meséljen nekik, meséljen éjjel-nappal, amíg csak azt nem mondják: „Igen, most már mindent elhiszek.” Magam is gyakran keveredtem ilyen beszélgetésekbe; és a következőkben elmondom majd, mit szűrtem le belőlük. Ezt hagyományozom a fiatalokra.