2018. február 2., péntek

Rod Parsley - A Kereszt 14.

Jézus Krisztus megfeszítése Isten történelem idővonalának egy nagyon specifikus pontján történt meg a földbolygó egy nagyon specifikus helyszínén. A legtöbb hívő meg tudja neked mondani, hogy a Nagypéntek eseményei Krisztus után 33. körül történtek Jeruzsálem ősi városában. Amit viszont a hívők nem értenek az, hogy a kereszt és annak következményei átlépték az időt és a helyet. Emlékezz csak arra, amikor János apostol Patmos szigetén bepillantást nyert a mennyei birodalomba. Szemtanújává vált, ahogy Jézust bemutatták a mennyei házigazdának: "a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta." ( Jelenések 13.)

Van itt egy titok, amelyet kevesen értenek meg. Ebben rejlik a kulcsa annak a sajátosságnak, hogy egy önpusztítással hajlított kultúrát önfelszívódás útján átalakítson. Meg kell értenünk, hogy a kereszten feltárt elveket a Teremtő kezdetektől fogva a világegyetem szövetébe szőtte. Más szóval: "itt lent is van egy kereszt." Már hallottuk, hogy Jézus megfogalmazza az egyik alapelvet, amikor azt mondta: "Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem." ( János 12.24) Majd újra rámutatott az útra, amikor azt mondta: "Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért." (János 15.13) Jézus újra és újra elmondta és bemutatta a kereszt lényegét a tanítványainak.

"Ha vezetni akarsz, szolgálnod kell." - hangsúlyozta a tanítványoknak. De azok nem tudták megérteni, így végső óráiban a mennyek Koronahercege derékig vetkőztette őket és megmosta a koszos lábukat úgy, mintha Ő lett volna a ház legutolsó cselédje: "Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, a mellyel ti mértek." ( Lukács 6.38) De nem értették, így aztán Jézus ezt mondta: "Rejtőzz el és figyelj!" Majd odaadta az életét és helyet kapott az Atya jobbján.

Van egy kereszt itt lent is. Szeresd a szomszédod. Tegyél jót azokkal, akik megvetnek. Ezeknek az elveknek nincs értelme a posztmodern, racionalista, materialista Amerikában. Ezek a darwini önfenntartás ellentétei. A Wall Street és a Hollywood Boulevard és a Pennsylvania Avenue földi hercegeivel ellentétben fenntartják az igazságot.

A kereszten feltárt elveket a Teremtő kezdetektől fogva a világegyetem szövetébe szőtte.

Van egy kereszt itt lent. Az egyház viszont elfelejtette a szelídséget és az alázatosságot a hűvös büszkeség és önelégültség korában. Szem elől veszítettük az igazságot, amelyet a Kálvária dombtetőről egy megvert, vérző férfi kiabált, akinek a feje fölött az volt írva, hogy "Király" ….hogy a szolgálat és az önfeláldozás, és leginkább a szeretet a befolyás és a győzelem kulcsa. Igen, van ott fent egy kereszt. Hála a szerető Istenért, aki nem tartotta vissza drága Fiát, hanem szabadon átadta nekünk. De itt is van egy kereszt. Jézus ott lógott az ég és a föld találkozásánál. És bizonyos értelemben, mi is.

Fordította: Nagy Andrea