2018. február 13., kedd

Joyce Meyer - Találd meg a valódi önmagad és töltsd be elhívásodat 45.

Bízz Isten kedvességében

"De az Úr Józseffel vala, és kiterjeszté reá az ő kegyelmességét és kedvessé tevé őt a tömlöctartó előtt." I. Mózes 39:21.

Sok olyan emberről olvashatsz a Bibliában, akik részesültek Isten kedvességéből. Mivel Isten nem személyválogató (ApCsel 10:34), higgyünk abban, hogy ezt mi is megkaphatjuk mindennapi életünkben.

I Mózes 39-ben olvashatjuk, hogy Józsefet igazságtalanul megvádolták és bebörtönözték. De az Úr vele volt, kiterjesztette rá könyörületét és kegyelmét. Kedvessé tette őt a börtönőr előtt, aki rá bízott mindent, ami a börtönben történt. Tulajdonképpen József annyira kedvessé vált a börtönőr számára, hogy egyáltalán nem foglalkozott azzal, mit tett József, és az Úr valamennyi cselekedetét szerencséssé tette.

Ez a kedvesség és jóindulat valamennyiünk számára elérhető, de mint sok más jó dolog az életben, ez az elérhetőség nem jelenti azt, hogy részesülünk is belőle. Az Úr sok dolgot elérhetővé tesz számunkra, amit azonban soha nem kapunk meg és nem élvezhetünk, mert nem gyakoroljuk a hitünket az adott területen.

Ahhoz, hogy a szolgálatomban eljuthassak odáig, ahol most vagyok, rengeteg kedvességre és jóindulatra volt szükségem. Hiszem, hogy sikerült megtalálnom magamat, azt a személyt, akinek Isten eltervezett, ez azonban az Ő kedvessége nélkül soha nem történhetett volna meg. Például amikor 1993-ban Meyer a világon megkezdtük a televíziós szolgálatot, szinte senki nem tudta, hogy Joyce van. Tisztában voltam azzal, hogy Isten hatalmas kegyelme kell ahhoz, hogy minőségi tévécsatornákhoz eljuthassunk. Tudtam, hogy Istennek kell kinyitni az ajtókat előttünk. Én kész voltam arra, hogy egyszerűen átsétáljak ezeken az ajtókon, de Ő megnyitotta előttem, és nemcsak a televíziós csatornák tulajdonosai és menedzserei szemében tett kedvessé, de a nézők előtt is.

Én egy nagyon őszinte, bátor, ami-a-szívemen-a-számon típusú nő vagyok. Sok ember nem tudja kezelni az ilyen embertípust, ezért tudtam, Isten kedvességére volt szükségem. Meg kellett mutatnia az embereknek, mi lakik a szívemben és elhitetni velük, hogy segíteni akarok nekik.

Szerintem időnként mindannyian teszünk csípős megjegyzéseket, amit másoknak nem igazán tetszik, tehát a kedvességért való ima nagyon bölcs dolognak tűnt. Ha elnyerjük Isten kedvességét, az emberek is kedvelni fognak – nem tudják megmagyarázni, miért. Ha ugyanarra a pozícióra három, azonos képességekkel rendelkező ember pályázna, biztosan az nyerné el, aki Istennél kedvességet talál.

A kedvesség a kegyelem része. Az Újszövetség angol fordításában a kegyelem és a kedvesség szavakat ugyanabból a görög ’charis’ szóból fordították. Tehát Isten kegyelme nem más, mint Isten kedvessége. És Isten kedvessége nem más, mint Isten kegyelme – ennek révén történnek meg dolgok az életünkben, amiknek meg kell történniük a hit csatornáján keresztül – Isten ereje cselekszik értünk olyan dolgokat, amelyeket nem érdemeltünk meg.

Ha valakitől azt kérdezzük „Kérhetnék egy szívességet tőled?” (az angolban ugyanaz a ’favor’ szó szerepel a kedvesség és szívesség szavak esetén), akkor tulajdonképpen valami olyan dolgot kérünk tőle, amit nem érdemlünk meg, amire nem szolgáltunk rá. Csak az adott személy jóságában bízhatunk, bár semmi természetes oka nincs annak, hogy szívességet tegyen nekünk.

Eszter, Dániel és a zsidó ifjak, Ruth, sőt maga Jézus is kedvességet talált Istennél, ami azt eredményezte, hogy elutasítás helyett elfogadásban volt részük bizonyos élethelyzetekben. Biztosan voltak olyan területek, ahol elutasították őket, de azokban a dolgokban, amelyre Isten hívta el őket, elfogadottak lettek.

Én magam sem tapasztalom meg mindenütt a teljes elfogadást, és azt hiszem, ezzel mindenki így van. De mindig nagy kedvességet találok azok előtt, akik a tanító szolgálataimon részt vesznek. Nagyszerű konferenciákra kaptam meghívást, ahol együtt szolgálhattam Isten nagyszerű embereivel, akiket nagyra tartok és tisztelek. Tudom, hogy ez Isten kedvességének manifesztációja, és mérhetetlenül hálás vagyok érte.

Eszternek a király kegyére volt szüksége. Isten őt választotta ki arra, hogy megmentse a veszélyben levő népét. Hitben lépett ki, és ment el arra a helyre, ami természetes módon nagyon nehéz lett volna. De Isten kedvessége által, amelyben mélységesen hitt, be tudta teljesíteni elhívását.

Ruth moábita asszony volt, és Isten kedvessége nélkül esélye sem lett volna arra, hogy az izraeliták elfogadják, mert a moábitákat bálványimádóknak tartották. Isten azonban kiterjesztette rá kegyelmét, mert Ruth szerette és hitt Benne. Semmi különöset nem tett azért, hogy ezt a kedvességet kiérdemelje, Isten azonban a szívét nézte. Ennek a kegynek köszönhetően feleségül ment Boázhoz, aki előkelő, derék ember volt (Ruth 2:1), és az ő leszármazottaik között találjuk Dávidot, rajta keresztül pedig Jézust.

Úgy hiszem, erre a kegyesség nagyon értékes, mindannyiunknak szüksége van rá ahhoz, hogy azzá válhassunk, akivé Isten eltervezett. Rendszeresen imádkoznunk kell ezért a természetfeletti kegyelemért és hinni kell abban, hogy megkapjuk. Hogy őszinte legyek, nagyon szórakoztató dolog figyelemmel kísérni, ahogy Isten kegyelme működik bizonyos élethelyzetekben.

Meg vagyok győződve arról, átéltétek már, milyen érzés Isten kegyelmében lenni, és abban is biztos vagyok, hogy nagyon élveztétek. Arra buzdítalak benneteket, hogy szabadítsátok fel a hiteteket ezen a területen, sokkal erőteljesebben, mint idáig. Ne féljetek, kérjétek bátran Isten kegyelmét az életetekre.

Tökéletesen biztos vagyok abban, hogy Isten rengeteg dolgot akar cselekedni értünk, de nem merjük kérni. Ha nem értjük a kegyelem lényegét, nem vagyunk elég bátrak az imádságban. Valamennyien követünk el hibákat, és természetes módon ennek a jutalma nem a kegyelem, hanem büntetés lenne. Ezért van szükség bátorságra ahhoz, hogy az Úr elé állj és először kérd a bocsánatát, majd a kegyelmét. A megbocsátással elintézi a bűneidet, a kegyelme által pedig olyan áldásokban lesz részed, amit nem érdemeltél meg. A megbocsátás Isten kegyelmének manifesztációja. Megbocsát, mert kegyelmes és hosszútűrő.

Fordította: Berényi Irén