2018. február 28., szerda

Mózes negyedik könyve 34.

A szentföld határai

1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 2. Parancsold meg Izrael fiainak és mondd nekik: Midőn bementek Kánaán országába, ez az ország, amely jut nektek birtokul, Kánaán országa határai szerint.

A déli határ

3. És legyen nektek a déli határszél: Cin pusztájától Edóm mellett, és legyen nektek a déli határ a Sóstenger szélétől kelet felé. 4. Azután átkerül a határ Ákrábbim hágójától délre, átvonul Cinig és végei lesznek Kádes-Bárneától délre, továbbmegy Cháccár-Ádárig és átvonul Ácmónig. 5. Azután átkerül a határ Ácmóntól Egyiptom patakjáig és végei lesznek a tengernél.

A nyugati határ

6. A nyugati határ pedig legyen nektek a nagy tenger a határ; ez legyen nektek a nyugati határ.

Az északi határ

7. Ez pedig legyen nektek az északi határ: a nagy tengertől húzzatok vonalat magatoknak a Hór hegyéig. 8. A Hór hegyétől húzzatok vonalat Chámosz mentén, és lesznek a határ végei Cedodnál. 9. Azután továbbmegy a határ Zifrónig és vége van Chácár-Énonnál; ez legyen nektek az északi határ.

A keleti határ

10. És húzzatok magatoknak vonalat keleti határ gyanánt, Chácár-Énontól Sefomig. 11. Azután lemegy a határ Sefomból Rivloig, Ájintól keletre, lemegy a határ és érinti a Kinneresz tó partját kelet felől. 12. Azután lemegy a határ a Jordánig és végei lesznek a Sóstengernél; ez legyen számotokra az ország, határai szerint köröskörül. 13. És megparancsolta Mózes Izrael fiainak, mondván: Ez az ország, melyet birtokba vegyetek a sors útján, amelyről megparancsolta az Örökkévaló, hogy adjátok a kilenc törzsnek, meg a fél törzsnek. 14. Mert elvették a Rúbéni fiainak törzse, atyáik háza szerint, meg Gádi fiainak törzse, atyáik háza szerint és a Menássének fél törzse elvették birtokukat; 15. a két törzs és a fél törzs elvették birtokukat a Jordánon innen, Jerichóval szemben napkelet felé.

A fejedelmek

16. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 17. Ezek ama férfiak nevei, akik birtokba adják nektek az országot; Eleázár, a pap, Józsua, Nún fia; 18. meg egy-egy fejedelmet vegyetek törzsenként, hogy birtokba adják az országot. 19. Ezek pedig a férfiak nevei: Júda törzséből Káleb, Jefune fia; 20. Simon fiainak törzséből Sámuel, Ámmihúd fia; 21. Benjámin törzséből: Elidod, Kiszlón fia; 22. Dán fiainak törzséből a fejedelem Bukki, Jogli fia; 23. József fiai közül, Menásse fiainak törzséből a fejedelem Chánniél, Éfód fia; 24. Efráim fiainak törzséből pedig a fejedelem Kemúél, Sifton fia; 25. Zebúlun fiainak törzséből a fejedelem Elicofon, Párnoch fia; 26.Isszászár fiainak törzséből a fejedelem Páltiél, Ázzon fia: 27. Ásér fiainak törzséből a fejedelem Áchidúd, Selómi fia; 28. Náftáli fiainak törzséből a fejedelem Pedáhél, Ámmihúd fia. 29. Ezek azok, akiknek megparancsolta az Örökkévaló, hogy birtokot adjanak Izrael fiainak Kánaán országában.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)