2018. február 8., csütörtök

David Wilkerson - Bizalommal és reménységgel telve 3.

Pál figyelmeztet minket: "És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét" (Efézus 4:30)

Úgy hiszem, akkor szomorítjuk meg a Szent Szellemet, amikor nem fogadjuk el szeretetszolgálatát irántunk.

Az egyházban sokan amolyan "nehéz fiúnak" gondolják a Szent Szellemet. Elképzelésükben folyamatosan felettük áll egy nevelőpálcával a kezében. Azonban ha a Szent Szellemet egy olyan apának látom, aki haragosan összevonja szemöldökét a hibáim miatt vagy egy olyan kiábrándult anyának, aki többet nem törődik velem, soha nem fogok megmenekülni. Nem fogok kitartani. Elveszítem a reménységemet.

A Szent Szellem szolgálata pontosan ennek ellenkezője. Mégpedig: "Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét." (Ézsaiás 57:15, kiemelés tőlem)

Ha a Szent Szellem csak a bűneinkkel kapcsolatban törődne velünk, senki nem állhatna meg. A következő versben ezt mondja: "Mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom, hiszen elalélna előttem a lélek, az emberek, akiket én alkottam." (57:16).

Lehet, hogy megkísért minket a kétségbeesés bűneink és hibáink miatt. De a Szellem szeretettel van felénk, azért, hogy megmentsen bennünket a kétségbeeséstől.

Ézsaiás 66:13 egy másik ígéret: "Jeruzsálemben kaptok vigasztalást!"

Micsoda prófécia! Ez a vers az egyház vigasztalásáról beszél, Krisztus testének minden tagja szeretettel segíti a másikat. Ez a képe annak, ahogy Isten népe egymás sebét ellátja és részt vesz a másik szenvedésében.

Ezt a képet erősíti meg Pál az Újszövetségben: "Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket." (2Korinthus 1:3-4, kiemelés tőlem).

Jegyezzük meg, hogy semmit nem mond arról, hogy a harcokból kiment. Csak annyit mond, hogy a Szent Szellem vigasztalást ad hogy elviseljük és kitartsunk saját próbatételeinkben: "megvigasztal ... nyomorúságunkban."

Ez a vigasztalás, amelyet a Szellem nyújt próbatételeink közepén nem csak egy átmeneti könnyítés terheinket. Nem csak egy megkönnyebbült sóhaj, a zavaró gondolatok és félelem kizárása. Inkább olyan vigasztalás, amely elkísér minket a próbatételben - természetfeletti. Csodálatos munka, mennyei gyógyítása az elmének, léleknek és szellemnek. Ez a vigasztalás a Szent Szellem kizárólagos szolgálata, amelyet hit által teljesít, ahogy bízunk az irántunk való szeretetében.

Az Írás azt mondja: "Sionról jön a vigasztalás. A gyógyulás igéje lesz azokkal, akik kétség és félelem közt vannak." Kedves szent, kérdezlek: mit adhatsz másoknak a nehézség idején? Mit tett veled a Szent Szellem, amit gyógyításként átadhatsz fájdalommal telt barátaidnak és családodnak?

Ez nem anyagi vagy jótékonysági kérdés. A szimpátia kedves szavai nem megfelelőek ilyenkor. Egy teli bevásárlókosár nem a teljes válasz. Ezek a dolgok mind jók és igeiek, de önmagukban egyik sem képes szíveket gyógyítani.