2018. július 16., hétfő

Ruff Tibor - A kézműves 4. részlet

Prd 9,10-11 "No azért egyed vígassággal a te kenyeredet, és igyad jó szívvel a te borodat; mert immár kedvesek Istennek a te cselekedetid! A te ruháid mindenkor legyenek fejérek, és az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék. Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz, a te hiábavaló életednek minden napjaiban, amelyeket Isten adott néked a nap alatt, a te hiábavalóságodnak minden napjaiban; mert ez a te részed a te életedben és a te munkádban, melylyel munkálódol a nap alatt."

Egyed a kenyered vigassággal, igyad a borodat vigassággal, mindig mosakodj meg rendesen, kend meg a fejedet, öltözz fehér ruhákba (tisztaságot jelenti! szellemileg és testileg is), éld életedet a te feleségeddel, akit te szeretsz a te hiába való életed mindennapján, mert ez a te léted az ég alatt itt a földön.

Valójában az emberi létezésnek nem a munka az értelme. Azért dolgozunk, hogy utána 1 napot pihenhessünk, vagy azért pihenünk, hogy utána dolgozhassunk? Aki erre azt válaszolja, hogy azért pihenünk, hogy utána dolgozhassunk – ne haragudjatok meg ezért – de az nem is ismeri Istent! Az egy munkamániás! Valójában a hét a szombatért van, nem 6 szent munkanap utána egy pihenőnap, hogy lehessen 6 szent munkanap. Nem a munkanap szent, hanem a pihenőnap. Nem azért pihenünk, hogy legyen erőnk dolgozni, hanem azért dolgozunk, hogy néha pihenhessünk. A pihenésben van a létezés értelme, és nem a munkában. Aki a munkába helyezi a létezésének az értelmét, az egy függő ember. Vigyázat! Ez már „munkaholizmus” – munkafüggőség! (van drog- alkohol- cigaretta-porno stb. függőségek, melyek nem hoznak hasznot. A munka hasznot hajt, de közben tönkreteszi az ember magát, és másokat is ezzel a hozzáállással.

A teremtett dolgokban látható Isten. „Mert ami az Isten felől tudható nyilván van közöttük; mert az Isten megjelentette nékik: Mert ami Istenben található, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik.” (Róma 1,19-20) A teremtett világ szemléletéből, öt érzékszervvel történő meglátásából, és az ezen való gondolkodásból – megértésből – meglátható (a görög úgy fogalmaz: ami csak láthatatlan Istenben az minden meglátható a teremtett világból!) A teremtett világ egy olyan kinyilatkoztatást ad Istenről, amelynek minden eleme tanít. A fák, az egek, nap, hold a csillagok, állatok, növények stb. Mindent a Logosz hozott létre, és minden magán viseli a Logosz „keze”nyomát.

"Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat." (Zsolt 19,2) 

Ezért aki a városban él, és soha nem megy ki a természetbe, ezért is veszíti el a helyes Isten-képet. A városban mindig azt látod, amit az emberek hoztak létre: utak, házak, autók, drótok. Ezt mind emberek csinálták, emberek keze művei, ezért a városban azt láthatod meg, hogy milyen az ember. Ha azt szeretnéd meglátni, hogy Isten milyen, akkor menj ki a mezőre, ülj le, és nézegesd azt, amit Ő csinált, és gondolkodj el rajta, hogy milyen lény az, aki ezt csinálta?! Gondolkodj el Istenről!

Mt. 6,26-33: „Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-e az élet hogy nem az eledel, és a test hogy nem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.” (Salamon könyveket írt a növényekről, de nem biológiai könyveket, hanem arról szóltak, hogy Isten teremtéséről mit tanítanak ezek!)

Elmentél? Megnézted? Tanulmányoztad? Meghallgattad a madarakat? Ha kiülsz a mezőre láthatod a virágokat, mennyiféle szirom, mennyiféle szín meg, erezet, bibék, formák. Az evolucionisták kitalálnak mindenfélét, hogy cáfolják Isten alkotásait. Pl. azért van, hogy a rovarok jobban megtalálják a beporzáshoz. Ahhoz elég lenne sárga négyzeteket rakni a mezőre, ehhez nem kell iszonyú részletes erezeteket csinálni. Ugyan így vannak a madarak, hallgasd meg a csicsergést. Erre is azt mondják, hogy csak párzás idején dalol a fülemüle. A fülemüle több szólamban tud énekelni! Soha nem énekli ugyanazt! Minden sor amit énekel más! https://www.youtube.com/watch?v=xsqr2RJ-bgo 

 Személyesen tapasztaltam, hogy éjszaka a legintenzívebb, éjjel, a legnagyobb viharban, éjjel kettőkor, villámok, és mennydörgésekkor, mindegyik rázendített - három szólamban! Ezt tanúsíthatom! Nem igaz, hogy haszonelvűség vezérli! Nem igaz, a német protestánsok felfogása sem, és a kálvinisták felfogása sem, - Istent haszonelvűnek, haszon orientáltnak látják - hogy mindez csak „haszonelvűségből” történik. Nem minden a haszonelvűség. A világmindenség játék. A teremtésben játék is van. Sőt lényegét tekintve ez az Isten boldogságának a kivetítése. „A boldog Isten dicsőségének evangéliuma szerint, mely reám bízatott.” (1Tim. 1,11).

Sehol máshol nincs leírva így a bibliában, csak az 1Tim-ban, nyilván, Pál ekkor kapott erről egy látást, ezért ily erősen ki akarta ezt fejezni. Isten boldog, és a boldogságának van egy kisugárzása, ragyogása. A boldogsága ragyog! És ennek a ragyogásának, dicsőségének van egy örömhíre: Isten boldog, a boldogsága kiárad és ez maga az evangélium!


Istentiszteleten elhangzott prédikáció részlete (2016)