2018. július 27., péntek

Németh Sándor - Az Úr az én pásztorom 3. részlet

A Pásztor feladatai:

1. Ellátja a juhokat!

Táplálja, itatja. Jézus Krisztussal járó emberek legelőt találnak. Ez óriási dolog, mert a föld kietlen, és kevés rajta a legelő. De Jézus Krisztussal meg tudod ezt találni! Így fejezi ki, hogy jelen van az életedben: táplálja a szívedet, lelkedet, testedet.

A juhok nem tudják megtalálni maguktól a legelőt. Isten tudja, hogy mire van szükséged. Magadtól nem tudod. Ő tudja, hogy mitől leszel boldog, elégedett ember.

Ahogy végig mész a városon, látod, hogy semmi nem a tiéd. Semmire nincs ráírva a neved. De ha az Úrral jársz, akkor Ő a füves legelőkön vezet téged. Csak engedd magad ráterelni! Ő nem mérgezett helyre vezet, hanem füves legelőkhöz, csendes vizekhez.

Miért élünk át sanyarúságot?

5Mózes 8:2 És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár negyven esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben; vajon megtartod-e az ő parancsolatait vagy nem?
5Móz 8:3 És megsanyargatott téged, és megéheztetett, azután pedig enned adta a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik.

Olyan kemény elnyomás alatt voltak Izrael fiai, hogy semmit nem tudtak tenni. Elveszítették a látásukat az Úrról. Azt hitték, hogy a boldogulás materialista dolgoktól függ. Ma is mindenki építi a kapcsolatrendszerét, hogy boldoguljon. Izrael fiai 40 évig jártak egyetemre. 2 ember kivételével mindenki megbukott: Káleb és Józsué. Ebből is látszik, hogy mennyire széjjel van égetve az ember szíve, mennyire átitatta a szívét a gonosz.

Ne legyen gonosz, hitetlen a szíved! Ne keményítsd meg, amikor a Szent Szellem szólja az Igét!

Jézus Krisztus tudta, hogy az ember élete Isten Igéjében van, és nem a földi dolgokban. A klasszikus kultúrák is mindig az életet kutatták: hogy lehet az ember romolhatatlan, halhatatlan. Egyetlen művész sem találta ezt meg. Ez csak Jézus Krisztusban van! Ő a jó Pásztor! Az élet súlypontja nem a matériában van, hanem a szellemvilágban.

Becsüld meg azt, amit a Szent Szellem szól! Belehelyezi a szellemedbe, és ilyenkor életet helyez beléd, Krisztus hatalmát, erejét. Így még az anyagi áldás is jönni fog az életedre! A természetes élet is a Mennyből származik. Nem lennének létezők, ha Isten szelleme nem mozdult volna meg.

2. Vezetés

Fontos, hogy az Úr a vezetőd legyen! Hogyan tud ez megvalósulni? A Szent Szellem által!

János 16:13 De mikor eljön amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
Ján 16:14 Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.
Ján 16:15 Mindaz, ami az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

Ha bűnben élsz, akkor lelki-beteg leszel. Nem úszod meg! A testi sebeket könnyebb begyógyítani, mint a lelkieket! Az embernek legtöbbször a sérelmei jutnak az eszébe. Miért nem tud ezen túllépni? Miért nem tudja ezeket elhagyni? Az idő nem gyógyít! Egy gyűlöletből történt válást nem lehet kiheverni! Folyamatosan cipeli az ember ezeket a sérelmeket. Emiatt rendülnek meg, és lesznek fizikailag is betegek.

De akkor hogyan tud ezektől megszabadulni? Isten vezetése által! Ha Isten vezetése érvényesül minden nap, akkor nem a fájdalomé, a depresszióé lesz az utolsó szó! Egyre nagyobb örömöd lesz! Az Úr az igazság ösvényein vezet. A lelked a közötted és a világ közötti ütközőpont. Ezzel érzékelsz mindent.

Járj az igazság ösvényein! Ahol igazság van, ott békesség van, nyugalom, biztonság és öröm!

Nagyon fontos, hogy jó döntéseket hozzál! Azt a lányt vedd feleségül/ahhoz a férfihez menjél hozzá, akit az Úr mutat! Arra a helyre menj dolgozni, amit az Úr mutat! Azok legyenek a barátaid, akiket az Úr mutat! Figyelsz te az Úrra, mielőtt üzletet kötnél valakivel? 

Tudom, hogy mind a társam, mind a munkámat, mind a lakhelyemet az Úrtól kaptam, és az Úr vezetése szerint jártam ezekben. De a barátokkal kapcsolatban már ezt nem tudom mindig elmondani. Szólt a Szent Szellem, hogy kivel ne barátkozzak, de nem mindig figyeltem erre. A barátokat is Isten vezetése szerint kell megválasztani! Nagyon nehéz egy rossz kapcsolatból kiszállni! Következményei vannak. Embereken keresztül jön a sátán, hogy lopjon tőled! Báránybőrbe bújt farkas. Figyelj oda nagyon! Ha mindig a Szent Szellem vezetése szerint döntesz, akkor boldog leszel!

A kereszténység nem vallás! Nem csinálhatsz azt, amit akarsz! A kereszténység az élet! Csak a vezető tudja, hogy hová kell menni. Engedd, hogy a Szent Szellem határozza meg az életed útját! Jogosítványra van szükség az élet vezetéséhez!

Ha mindig a filmeket és a hülyeségeket nézed, akkor ínség és nyomorúság lesz az életed! Nézz szembe a ténnyel: milyen embernek ír le téged az Ige? Légy ezzel tisztában!

Fogd meg az Úr kezét, mert onnan senki nem fog kiragadni! Így lesz teljes az életed. Ne szeresd a világot! Ne legyél közömbös, érdektelen! Ismerd fel, hogy milyen világban élünk!

Mindent megad az Úr, amire szükséged van! Az ellenségeid meg fognak szégyenülni, mert Ő van veled!


Istentiszteleten elhangzott prédikáció részlete