2018. július 6., péntek

Ruff Tibor - A kézműves 3. részlet

MIÉRT TEREMTETTE EZT A VILÁGMINDENSÉGET?

Mi értelme van a világmindenség létezésének?

A megoldás megdöbbentő és egyszerű: A VILÁGMINDENSÉG A LOGOSZNAK, AZ ISTEN FIÁNAK A JÁTÉKA.

Az Atya a fiát nagyon szereti és gyönyörködik a fiában, és adott neki lehetőséget, hogy kibontakoztassa a tehetségét, képességeit.

„Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.” (Róma 11,30)

"Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;" (Kol 1,16)

A Logosz a görögben a „lego”-ból származik, jelentése: összerakni. (innen származik a játék neve is) A Logosz = rengeteg összerakott gondolkodást, rendezett, összerakott beszédet jelent. Szemben a rhema-val, ami viszont folyó beszéd. Reo- áramlás, folyás szóból származik. A rhéma áradó folyó beszéd, a logosz viszont rendezett összerakott beszéd. Egy kis „áthallással” azt is mondhatjuk, hogy ez a világmindenség nem más, mint az Isten fiának a legója! :-) Ezt rakta össze :-)

Az Atya mindennap a fiában lelte a gyönyörűségét. Amikor a Szent Szellem galambformájában leszáll rá is mondja:

"Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.” (Mt. 3,17) „Te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm." (Márk 1,11)

A gyönyörűség - héber (anug). Mai beszédben ez úgy értendő, hogy örömét leli benni, élvezi, tetszik neki, gyönyörködik benne. A Messiásnak ez egy játéka, ő is gyönyörködik, ő pedig azt mondja, hogy: „gyönyörűségemet lelem az emberek fiaiban.” Az emberek fiai ( többesszám) ez mindenképp bűnbe esett társaság, mert Ádám "az ember" volt aki nem esett bűnbe, de az "emberek fiai"  – azok mind a bűnbeesés után vannak. Meglepő, hogy a Messiás tud gyönyörködni a bűnös állapotban lévő emberekben, mert azokban is rengeteg nagyság, rengeteg tisztesség, az istenképűségnek a nyomai ott vannak bennük. Ha csak a nyomai vannak is az istenképűségnek, ezek már olyan nagy értékek. Az emberek istenképűsége gyönyörűséget okoz számára. A Messiás bűnbe esett állapotunkban már annyira szeretett, hogy meghalt értünk, hogy bennünket megmentsen.

A Példabeszédek 8-ban kétszer is megerősíti, hogy a világmindenség = egy játék; a bölcsesség = egy gyerek, vagy legalábbis egy olyan valaki, akiben a "gyerekség" örökre megmarad.

Feleségem szokta mondani a férfiakról, hogy a férfiak mind gyerekek maradnak egész életükben, felelőtlen, bolondos, habókos, és végül mindegyik valahol azt keresi, hol tudja jól érezni magát. Szerintem igaza van abban, hogy a férfiakban örökké megmarad a gyerek, - lehet a nőkben is, ahhoz nem értek :-) - így a Messiásban is.

Azt mondja pont a legnagyobb bölcsességekről és titkokról:

"Azon órában örvendeze Jézus lelkében, és monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted." (Luk 10,21)

Ha valamit nem értesz a Bibliából, próbáld meg teljesen kisgyerekként nézni azt a dolgot, és akkor meg fogod érteni, és nagyon meg fogsz lepődni azon, hogy mit fogsz megérteni. Azt is meg fogod érteni, hogy a világmindenség, más haszonnal nem bír, mint azzal, hogy egy szórakoztató játék legyen. Beszéltem már erről, mire mondták, hogy: „elég komoly játék” - mire azt válaszoltam, hogy az ami ezt komollyá és szenvedés telivé teszi az a bűn. A bűn az, ami ezt a játékot tönkreteszi, nem az Isten, hanem a bűn az, aki ebbe a játékba szenvedést, szomorúságot, hiábavalóságot, halált, betegségeket, és mindenféle más szörnyűség vitt bele. Az Isten és a Messiás pedig teljes erejéből azon dolgozik, hogy ezt a szörnyűséget, a bűn által okozott szenvedéseket kiszorítsa és a létezést újból élvezhetővé tegye.

Az 1000éves királyság nem másról fog szólni, mint arról, hogy az emberek végre boldogok lesznek, végre lesz egy kor, amikor az emberek az életet végre normálisan fogják élni és élvezni fogják a normális életet.

"Azon a napon, így szól a Seregeknek Ura, ki-ki hívja majd a maga felebarátját a szőlőtő alá és a fügefa alá." (Zak 3,10.)

Örvendeznek és énekelnek! Összegyűlnek a szőlőtő és fügefa alatt sütnek, főznek, beszélgetnek, énekelnek, jól érzik magukat, és ki fog derülni az 1000 éves királyságban, hogy ezért vagyunk.


Istentiszteleten elhangzott prédikáció részlete (2016)