2018. július 31., kedd

Németh Sándor - Vádlások ellen 1.

Zakariás 3:1 Azután megmutatá nékem Jósuát, a fõpapot, a ki az Úr angyala elõtt álla, és a Sátánt, a ki jobb keze felõl álla, hogy vádolja õt.
Zak 3:2 És mondá az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; dorgáljon meg az Úr, a ki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tûzbõl kikapott üszög-é ez?
Zak 3:3 Jósua pedig szennyes ruhába vala öltöztetve, és áll vala az angyal elõtt.
Zak 3:4 És szóla és monda az elõtte állóknak, mondván: Vegyétek le róla a szennyes ruhákat! És monda néki: Lásd! Levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged!
Zak 3:5 Azután mondám: Tegyenek fejére tiszta süveget! Feltevék azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltözteték õt, az Úrnak angyala padig ott áll vala.

A levertséget, fáradtságot gyakran a szidalmak, káromlások, negatív beszédek idézik elő. A cél, hogy bűntudatot hozzon létre, és a keresztények ne tudjanak aktívak lenni, amikor a kísértés jön.
Felbecsülhetetlen érték az újjászületés. Soha ne felejtsd el, hogy be vagy töltekezve Szent Szellemmel, Jézus hit által a szívedben lakik. Ettől akar megfosztani a sátán.

Jelenések 12:10 És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erõ, és a mi Istenünknek országa, és az õ Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala õket éjjel és nappal a mi Istenünk elõtt.

Főleg azokat vádolja, akik Jézust befogadták, és azonosultak a halálával és feltámadásával. Az ellenség célja, hogy éket verjen a hívő és Jézus közé. Ez az ék a leggyakrabban a bűntudat keltése negatív beszédek által. De elég ehhez démonok jelenléte is.

Amikor úgy érzed, hogy vád alá vagy helyezve, de nem adtál erre okot, akkor ez a vádlás alaptalan, okafogyott. Jézus felkent a meghintés vérével. Isten ebben a vérben lát, és Jézus természetét, igazságát, örök életét neked tulajdonítja.

A hitünkkel ragadjuk meg az áldásokat, amelyeket Jézus már megszerzett a számunkra. Légy erős a hitedben! Ne arra figyelj, hogy mit érzel! Ne arra építsd a hitedet, mert akkor elszakadsz a bibliai hittől. A bibliai hit az igazságokra figyel. A legfontosabb szellemi feladatunk, hogy a vádlót minél előbb eltávolítsuk az életünkből.

Vád = konkrét cselekedetekkel vádol
Rágalmazás = az ember személyiségét akarja beállítani sötét színben

A vád az egyik legfontosabb rablási módszer. Az ördög el akarja hitetni veled, hogy Jézus megváltása rád vonatkozóan nem történt meg. Amikor érzetekkel fertőz az ellenség, akkor nem csak vádol, hanem megváltatlan színben tüntet fel. Le kell győzni mindig a kísértőt! A bűntudat mindig megelőzi a betegséget.

Könnyebben le tudja győzni ekkor az embert a betegség. Amikor egy keresztény csalódik magában, és átadja magát ennek, akkor az az immunrendszerére is nagy befolyással van. Megállítja a Szent Szellem munkáját az ember életében.

Ha gonoszul beszélnek az emberek, zsigerből jön a másik vádlása, akkor azoknak a beszédeknek iszonyú nagy terhe, súlya van.
Újítsd meg Jézus Krisztus golgotai keresztmunkájába vetett hitedet! Azokban is, amelyek személyesen rád vonatkoznak. Így tudod legyőzni a sátánt.

Amikor a bűnösség érzése valakit leural, akkor sokkal kisebb benne az ellenállás a kísértésre. Ez ma küzdelem. Az ellenség támadja ma a Józsuékat vádlással, szidalommal. Arról emlékezz meg, hogy te újjászülettél. A tested a Szent Szellem temploma. Élő legyen ebben a hited!

Jakab 4:7 Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

Higgy abban, hogy az Úrtól folyamatosan kegyelem árad rád! Nem kell ehhez liturgia. A nap minden pillanatában lehetőség van arra, hogy kegyelmet vegyél! Azt veheted, amire szükséged van: gyógyulás, áldás, szabadulás. Gyorsan el tud menni rólad a vádlás, a kárhoztatás, mert Isten kegyelme alatt vagy. A lelkedet elválasztja ezektől a szidalmaktól, és újra felszabadulsz!

Fontos tudnod, hogy az Úr elfogadott téged! Nem vagy kirekesztve a megváltásból. Ne hidd el, ha ilyeneket mond a sátán. Hidd el, hogy Jézus a szívedben él, a gyermeke vagy, el van törölve a vádirat ellened! Ő nem emlékezik a bűneinkre! Nem hagyja az emlékében! Az ellenséged igen. Emlékeztetni akar arra, hogy mit csináltál 4, 7 éves korodban. Ha ezeken gondolkodsz, elveszíted a hited, és a keresztény identitásodban elindulnak a zűrzavarok. Ha bűnt követtél el, akkor sem adhatod át magad a csüggedésnek.

1János 2:1 Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.

Az Úr irgalmas Isten. Arról akar meggyőzni, hogy bánd meg a bűneidet, valld meg és ő megtisztít.


Istentiszteleten elhangzott prédikáció részlete