2018. július 24., kedd

Georgisz - Meglátjuk-e az Urat?

Megszentelődés és a tiszta szív

A keresztények ott rontják el, hogy keverik a szentséget az erkölccsel. Van összefüggés a kettő között, de mégsem ugyanazt jelentik. Van az az ige, hogy „szentség nélkül senki nem látja meg az Urat” (Zsid 12:14) és ilyenkor a keresztények elkezdik a fügefáról a leveleket leszakítani és ’ruhát’ készíteni belőle maguknak. Itt az eredetiben az szerepel, hogy "megszentelődés nélkül..." Te hogyan szenteled meg magad?
Jézus emellett azt is mondja a Hegyi Beszédben, hogy „Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.” (Mt 5:8). Az előző igét figyelembe véve, amely szerint megszentelődés (Zsid 12:14) nélkül nem látja meg Istent senki, kiderül, hogy a megszentelődés és a tiszta szív az összefügg! Tehát a megszentelődésben lesz tiszta az ember szíve.

Ki tisztítja meg a szívet?

Péld 20:9 azt írja, „Ki mondhatná azt: megtisztítottam szívemet, tiszta vagyok az én bűnömtől?” Senki! Ez lehetetlen az embernek. Tehát ha a megszentelődés arról szól, hogy TE tisztává teszed a szíved, akkor add fel. Mert ezt senki nem tudja megtenni. Dávid a bűnbánó Zsoltárában nem véletlenül írja, hogy „tiszta szívet teremts bennem Isten”, mert Isten tud csak bennünk tiszta szívet létrehozni. Tehát a megszentelődés Istennek a munkája a te életedben. Hogyan csinálja?

A hit munkája

ApCsel 15:8-9 „… a hit által tisztítván meg azoknak szívét.”
Nekik is kérdés volt, hogyan szállt rá a Szent Szellem a pogányokra? Úgy, hogy Isten hit által tisztítja meg a pogányok szívét is. A hit, amit Isten ültet az ember életébe, az elkezdi a tisztító munkáját belül. Nekünk mit kell tenni? A hit hallásból lesz, tehát hallgatnunk kell. Mit? A hit Istennek a Beszédéből (rhemájából), kijelentéséből jön, amiben benne van a Szent Szellem ereje. Így keletkezik hit, ami megtisztítja a szívet, ami pedig a megszentelődés, ami nélkül senki nem látja meg az Urat. Isten tehát kiküldi az Igét, és ez a kijelentés bizalmat hoz létre, és a bizalom, ami létrejön, elkezdi tisztítani a szívedet és máris benne vagy a megszentelődésben. Szóval, ne bütyköld magad. Egyszerűen beülsz a gyülekezetbe, és befogadod Isten Igéjét. Ezzel már benne is vagy a megszentelődés munkájában, mert a hit az bizalom. A bizalom hallásból van, a hallás meg Isten kijelentett beszédéből.

Az igazság, amely megszentel

Jézus is azt mondta Jn 17:17: „szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd az igazság”, eredetiben: valóság, álítheia. Hogyan tud megszentelni Isten? A valósággal, ami pedig Isten Igéjén keresztül jön be, mert az maga a valóság. Az igazság a kegyelemmel jött el Jézus Krisztus által, ez az a valóság, amivel megszentel Isten és bizalom jön létre bennünk. Ez igazából azon alapszik, hogy Istennek egy kedvező hozzáállása van a személyünk felé.
Olyan emberben nem tudsz megbízni, aki holnap ellened fordul. Ez a problémája a kor keresztényeinek, hogy nem tudnak igazából bízni Istenben, és azért nincs áttörés, gyógyulás, mert nem tudnak hinni, hogy Isten kedvezően viszonyul hozzájuk. Istennek a kedvező magatartása váltja ki a bizalmat, hogy ’bízhat Istenben, mert soha nem fog ellene fordulni’. Ilyenkor az ember nagyon könnyen meg tud gyógyulni, mert megbízik Istenben. Miért bízhatunk meg Istenben? Mert saját Fiának nem kedvezett értünk! Isten azzal fejezte ki, hogy megbízható és támaszkodhatunk rá, mert az egyszülött gyermekét adta, ezért rátámaszkodhatunk, amikor szükségben van az ember.
Nem kell nagyot hinned Istenben, hogy valamit megkapj, hiszen a megtérésedkor már megbízhatónak tartottad Őt, mivel a saját Fiát adta oda érted, és ezzel mutatta meg számodra, hogyan viszonyul hozzád. Tehát bizalom alapján át tudod venni, amire szükséged van. Ezt nem kell erőltetned magadban, egyszerűen megbízol benne. Bizalom alapján működik!