2018. július 25., szerda

Németh Sándor - Az Úr az én pásztorom 1. részlet

Zsoltár 23:1-6.  Dávid zsoltára.; Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, [és] csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

Nagyon veszélyes időszakban élünk! Fontos megújítani az Úrral való közösséget!

Az Újszövetség világossá teszi, hogy ez a jó pásztor Jézus Krisztus. Azért tud jó pásztorod lenni, mert az Atya feltámasztotta Őt a halálból, és felment a Mennybe. Erre a történelmi és mennyi tényre helyezd rá a szívedet! Ha nem, akkor nem fogod megismerni Őt, mint Pásztort. Istennek pedig az az akarata, hogy ez meg legyen az életedben. Mindent Őáltala, Őbenne és Őérte hozott létre az Atya. Többször is kijelentette magát, hogy az emberek megtalálják a hozzá vezető utat. Ez az út Jézus Krisztus.

Dávidnak nem csak Istenbe vetett hite volt, hanem hitt a Messiásban is. Tudta, hogy el fog jönni, meg fog halni és fel fog támadni. Több Zsoltár is ezt bizonyítja. Az ő pásztora Krisztus volt, aki mindenből megszabadította őt: Saultól, filiszteusoktól, lázadó emberektől.

A Messiás megjelent emberi természetben és tudják már az emberek az Ő nevét, amelyet folyamatosan segítségül tudnak hívni, és el tudják venni az áldásokat. Ez Jézus Krisztus neve. Ő a te pásztorod. Ővele kerüljél személyes, közvetlen közösségbe, és Dáviddal együtt elmondhatod, hogy az Úr a te pásztorod! Ez egy személyes, birtokviszony. Amije van a jó pásztornak, az már meg van ígérve, meg van adva a juhnak, aki vele kapcsolatban áll.

Az első, hogy nyisd meg a szívedet előtte! Nem tudod másképp Istent megragadni. Ő hozta le Isten gazdagságát a Földre.

Jézus Krisztus nagyon nagylelkű volt az emberekkel. Nem utasított el senkit, nem küldte el a betegeket. Osztotta Isten javait az emberek számára, így hittel nagyon gyorsan meg tudták ragadni az emberek az áldásokat. Ebből is látjuk, hogy Jézus Krisztust nem nehéz megragadni! Ne komplikáld!

Fontos, hogy személyes közösséged legyen Vele! Ebből az származik, hogy nem szűkölködsz! Az ilyen embert még a görögök is boldognak mondták. Az ember földi boldogsága a Jézus Krisztusból való jó kapcsolatból származik. Betöltetnek a szellemi, lelki, fizikai szükségei. Ez nem azt jelenti, hogy átmenetileg ne lennének szükségek. Dávidnak is voltak nehézségei, de mindig megszabadította az Úr, aki az Ő pásztora volt. Akinek nincs pásztora, az tönkre megy a problémáiban, mert az élet bajai lenyomják.

Senki nem tudja megoldani a problémáidat! Neked kell megoldanod! Ha van pásztorod, akkor megoldódik; ha nincs, akkor nem!

Máté 9:35 És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között.
Máté 9:36 Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indult rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.

Isten soha nem mondta, hogy majd csak a földi sorosod után szabadulsz meg a gondjaidtól. Tudta, hogy az ember boldog szeretne lenni már itt a földön. Ehhez viszont kell, hogy legyen Pásztorod! Csak így lesz betöltve minden szükséged.

Az elégedettség teszi az embert boldoggá. Az elégedetlen ember kemény, és másokon torolja meg a gyengeségeit, hiányait.

Békülj meg igazán Istennel! Úgy add át az életedet, hogy soha ne vedd vissza! Úgy élj vele, mint ahogy a juh él a pásztorral! Jézus Krisztus elkötelezte magát, hogy te a földi életedben se szűkölködjél! Nem lehet otthagyni a juhokat a pásztornak. Elkötelezettséget jelentett: együtt kellett élni a juhokkal.

Ha Jézus Krisztus úgy élne az életünkben, mint Kossuth Lajos vagy Ady Endre, akkor az semmit nem jelentene a számunkra. Nem tudna hatni ránk. Példának, ösztönzőnek jók ők, de nem tudnak segíteni. De Jézus Krisztus valóságosan él, nem csak allegorikusan! Sokkal valóságosabban él, mint mi. Nincs benne semmi, ami a halandóságra utal. A miénkben még van. Az Övé halhatatlan, romolhatatlan.

A sámánok az ősöket hívják mindig segítségül. Tőlük várják a szabadítást, segítséget. De ezek nem segítenek! Egyedül csak Jézus Krisztus jött vissza, és csak Ő tud segíteni! Beköltözik az ember életébe, mert a szellemét ki tudja árasztani. Amikor átadod neki az életedet, akkor nem a semminek adod át, hanem egy olyan személynek, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz!


Istentiszteleten elhangzott prédikáció részlete