2018. július 23., hétfő

Rod Parsley - A Kereszt 20.

Most kövessük a gúnyolódó, átkozódó tömeget Pilátus házához. A római törvény úgy rendelkezett, hogy Olaszországon kívül csak egy római meghatalmazott ítélhetett valakit kereszt általi halálra. Pontosan ezért jegyezték fel az Evangéliumok, hogyan küldte Poncius Pilátus a júdeai tartomány helytartója Jézust Heródes Antipáshoz Jézus szülőföldjének, Galileának regionális vezetőjéhez és Heródes hogyan küldte az Urat vissza. Ez a körút körülbelül négy kilométer gyaloglást jelentett felfoghatatlan mértékű bántalmazások közepette. 

Jézus semmit sem aludt. Arca tele volt véraláfutással és megduzzadt a verésektől. A haematidrosis miatt bőre valószínűleg fájdalmasan érzékeny volt. Ahogy a római jog azt előírja, ha a vádlottat bűnösnek találják és keresztre-feszítés általi halálra ítélik, akkor a folyamatot egy Carnifix Serarum (szó szerint a "hús átszegező") néven ismert keresztre-feszítő szakembernek kell felügyelnie. A római joggal szigorú összhangban Pilátus arra utasítja Jézust, hogy a tényleges keresztre-feszítés előfutára legyen. Ahogy ott megrökönyödve állunk, csendesen nézzük a nézelődők tömegét, akik az Isten Fiát - aki olyan erővel és költőien beszélt arról ahogy Isten szépséggel ruházza fel a mező liliomait - most meztelenre vetkőztetik. 

Jézus kénytelen szembesülni egy hatalmas kőoszloppal és bőrpántokat erősítenek a csuklójára, amely lehetővé teszi a katonák számára, hogy megnyújtsák szeretett karjait körbefonván a követ - amelyek elég erősek ahhoz, hogy megállítsák a viharos tengert, és olyan gyengédek, hogy megtartsák a kisgyermekeket az oszlop görbületén, - ezáltal megnyújtva hátán a bőrét. Az átkozott ostor több bőrszalagból áll, amelyek egy sor kőgyöngyből vagy fémgolyókból állnak, periodikusan elosztva az egyes szálak hosszában. Az egyes szalagok csúcsán vágott juhcsont szaggatott töredéke látható borotvaélesre faragva. Az ostor forgatója szakértője szörnyű mesterségének - arra van kiképezve, hogy maximális fájdalmat és kárt okozzon, anélkül, hogy megölné az áldozatot. A "bűnözőnek" életben kell maradnia és magánál kell lenni, amikor keresztre feszítik. Csak akkor érheti el a keresztre feszítés a tervezett hatást a szemlélőknél. 

Ahogy a korbácsolás elkezdődik nemcsak a hátát és az oldalát verik annak, Akinek az érintése meggyógyította a vakokat, hanem a fenék és a lábak is megfelelő figyelmet kapnak. Néhányan a nézők közül, akik sok ilyen korbácsolást láttak már morogni kezdenek. Ez most valami egészen más - mondják. A korbácsolást végző férfi általában közönyös... majd-nemhogy unatkozik. De ezen a napon egy láthatatlan erő úgy tűnik, hogy kihozta belőle az állatot feltöltve dühvel és bosszúálló örömmel. Néhányan hangosan gondolkodnak, hogy a Hús Átszegezőnek vajon marad-e valami élő, amivel dolgozni tud majd. Végül is hirtelen vége. Az oszlop alapja körül összegyűlt vér mennyisége elképesztő. A több tucat ököllel mért ütéstől felduzzadt átható szemei, részben gyökerestül kitépett szakálla és a korbácsolás pusztító hatása lényegében felismerhetetlenné tette a Názáreti Jézust. De ez még csak a kezdet volt. Látjuk, hogy a tömegből egy néző valamit átad az egyik katonának. Egy bíbor köntöst és egy tövis koronát, mindegyik nevetségessé téve a gondolatot, hogy Dávid király közvetlen leszármazottja anyján, Márián keresztül lehet Júda jogarának jogszerű hordozója.

Fordította: Nagy Andrea