2018. március 27., kedd

Miért ne szavazz abortusz-párti személyre?

"Péld. 6: 16-17. E hat dolgot gyûlöli az Úr, és hét dolog útálat az õ lelkének: (…) az ártatlan vért ontó kezek.

A törvény előtt a megbízó ugyanolyan bűnös, mint z, aki a gyilkosságot elköveti. Vessünk egy pillantást arra, hogy kire adjuk le a szavazatunkat. Tegyük fel, hogy azért szavazunk egy olyan személyre, aki támogatja az abortuszt, mert ez valamilyen anyagi előnnyel fog járni nekünk. Ekkor két szellemi dolog történik. Az első, hogy az ártatlanok vére a házunkra száll. , a második, hogy ezzel félretoltuk Istent, a gondviselőnk szerepéből. Rá kell ébrednünk, hogy nem Washington a gondviselőnk, hanem Jahve Jire.

V. Mózes 27: 25. Átkozott, a ki ajándékot fogad el, hogy ártatlan lélek vérét ontsa!

A Biblia elmondja nekünk, hogy aki ajándékot, vagy fizetséget fogad el az ártatlanok meggyilkolásáért, arra átok száll. Valaki ezt mondhatja: „Tudom, hogy ez az ember abortusz-párti, de ha rá szavazok, több pénzem lesz.” Hiszem, hogy ez ugyanaz, mintha ajándékot vagy fizetséget fogadna el az ember. Magát a bűnt nem mi követtük el, de szavaztunk arra, vagyis „felbéreltük” azt, aki elkövette.

Szeretném hangsúlyozni: ha abortusz-párti emberre szavazunk, akkor az ártatlan gyermekek vére rajtunk lesz. Ránk száll az ártatlanok életének kioltásával járó átok, még ha nem is mi követtük azt el, mivel mi voltunk, akik megszavaztuk, „felbéreltük”. Felelősek vagyunk azért, hogy kire szavazunk.

Zsoltárok 15:1, 5. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? (…) nem vesz el ajándékot az ártatlan ellen.

Dávid felteszi a kérdést: „Ki tud Istennek és az Ő erejének jelenlétében élni?” Istennek nem tetszik az, aki „fizetséget vagy ajándékot fogad el az ártatlan ellen.”Teljes mértékben meg vagyok győződve, hogy ránk fognak szállni politikai atyáink és anyáink átkai, különösen akkor, ha úgy szavaztunk rájuk, hogy tudtunk róla, hogy a politikai kampányuk egyik pontja az ártatlan vér ontása – vagyis abortusz-pártiak. Arról gondoskodni tudunk, hogy semmilyen átkot se hozzunk magunkra a jövőben azzal, hogy tudatosan olyan személyre szavazunk, aki a választási győzelem érdekében hajlandó ártatlan vért ontani."
Larry Huch