2018. március 23., péntek

JOYCE MEYER - KIKEZDHETETLEN BIZALOM. 3. részlet a könyvből

Isten jelleme

A merriam-webster.com szótár a bizalmat így határozza meg: „hit, hogy valaki vagy valami megbízható, jó, őszinte, hatékony stb.” A bizalom attól függ, hogy mit tudunk annak a jelleméről, akiben bízni kellene. Ha nem tudjuk elhinni, hogy az a személy jó, igaz, kedves, jóindulatú és megbízható, akkor nem tudjuk belé vetni a bizalmunkat.

Rájöttem, hogy Isten jellemének alapos tanulmányozása elképesztően nagy segítségemre volt abban, hogy megtanuljam, hogyan tudom teljesen Istenbe vetni a bizalmamat. Például Isten jellemének egyik olyan vonása, amely vigasztalást jelent a számomra, az, hogy Ő igazságos. Ez azt jelenti, hogy Ő a rossz dolgokat mindig rendbe fogja tenni. Nagyon sokszor megtapasztaltam az Ő igazságosságát az életemben, és ha úgy érzem, hogy igazságtalan vagy jogtalan bánásmódban van részem, bízhatok Istenben, hogy a rossz dolgokat helyreteszi a maga módján, maga idejében. Az élet nem mindig igazságos, de Isten igen, és amikor belé vetjük a bizalmunkat, megszabadulva a terhünk súlyától, Ő elkezd értünk munkálkodni és igazságot szolgáltat az adott helyzetben.

Az, hogy Istenre bízom az igazságszolgáltatást, megszabadít attól a nehéz feladattól, hogy magam próbáljam megoldani. Isten tisztán egyértelműen kimondja az Igéjében, hogy Övé a bosszúállás, és megfizet az Ő népe ellenségeinek:

"Mert ismerjük Azt, Aki így szólt: „Enyém a bosszúállás [a megtorlás és az igazságszolgáltatás Rám hárul], én megfizetek [a bűnösöknek], ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az Ő népét.” Zsidó levél 10:30.

Ahhoz, hogy megtapasztaljuk Isten igazságát, késznek kell lennünk Rá bízni az adott helyzetet, és nem próbálhatjuk megoldani mi magunk. Ez a neheze! Azt hiszem, nem vagyok egyedül azzal, hogy a végkimerülésig próbálok gondot viselni magamról – sikertelenül –, míg végre hajlandó vagyok próbát tenni az Istenbe vetett bizalommal. Ha megtesszük, és elkezdjük megtapasztalni az Ő hűségét, könnyebb lesz újra és újra bízni. Istenben bízni azért is jelent nagy kihívást, mert Ő nem mindig adja meg nekünk azonnal azt, amit kérünk. Ahhoz, hogy kapjunk Istentől, hit és türelem kell. A várakozás próbára teszi, és új szintre emeli a hitünket.

Isten jó, könyörületes, szent, és kedves. Ő kegyelmes, hűséges és igaz. Isten szeretet! Ő ugyanaz mindörökké, és bízhatunk abban, hogy megtartja a szavát. Könnyű bízni valakiben, akiről elhisszük, hogy szeret minket, és nemcsak van hatalma, hogy segítsen nekünk, de akar is segíteni! Isten arra vár, hogy segíthessen neked és nekem, csak bíznunk kell Benne, hogy megteszi.

Ahogy visszanézek az életemre, határozottan állíthatom, hogy Isten hűséges. Mindig ott van mellettünk, még akkor is, ha nem látjuk, vagy nem érezzük. Amíg hisszük, hogy Ő munkálkodik, Ő fel fogja tárni, nyilvánvalóvá fogja tenni a munkájának valóságosságát a megfelelő időben. Ne add fel, ha a várakozás hosszúnak tűnik; bízz tovább Istenben!

Bármikor, ha nehézséget jelent számomra Istenben bízni, azokra a dolgokra emlékezem, amelyeket a múltban tett értem, így biztos lehetek benne, hogy ismét megteszi. Negyven éve vezetek naplót, és nemrég került a kezembe egy az 1970-es évekből, amikor azt kértem Istentől, hogy gondoskodjon számomra egy tucat új konyharuháról. Dave-vel nem volt pénzünk megvenni, és mivel az Istenbe vetett bizalom útjának még épp csak a kezdetén jártam, úgy fordultam Hozzá, mint egy kisgyerek, és kértem tőle. Képzelhetitek a lelkesedésemet, mikor néhány héttel később egy hölgy, akit alig ismertem, megjelent az ajtómnál, és azt mondta: „Remélem, nem fogod azt hinni, hogy elment az eszem, de úgy éreztem, Isten azt akarja, hogy hozzak neked néhány új konyharuhát!”. Az izgatottságomtól teljesen megdöbbent, míg el nem magyaráztam neki, hogy kértem Istent, hogy gondoskodjon erről. Ez egy nagyon eleven megtapasztalásom Isten hűségéről, és az évek folyamán nagyon sok volt még.

A Bibliában azt olvassuk, hogy amikor Dávidnak meg kellett ölnie az óriás Góliátot, és mindenki el akarta bátortalanítani – azt mondták neki, hogy el fog bukni –, ő visszaemlékezett az oroszlánra és a medvére, amelyet Isten hűséges segítségével megölt. A hite megerősödött, és legyőzte Góliátot (ld. 1Sámuel 17:34-36). Érdemes lenne összeírnod, akár most rögtön, olyan eseteket, mikor megtapasztaltad Isten hűségét az életedben. Biztosíthatlak róla, hogy ez táplálni fogja a hitedet, és segít abban, hogy könnyebben bízz Istenben a jelenlegi szükségeiddel kapcsolatban.

A „hűséges” szó helyett szokták azt is használni, hogy „megbízható”, vagy „akire lehet hagyatkozni”. Rábízhatjuk magunkat Istenre! Támaszkodhatunk Rá. Megígérte, hogy soha nem hagy el minket, nem hagy magunkra, hanem mindig velünk lesz (ld. Máté 28:20). Amikor szükségben vagyunk, bízhatunk Benne, hogy velünk lesz, és segít nekünk (ld. Zsidó levél 13:6). Ha próbákon megyünk keresztül, velünk van, és mindig segít (ld. 1Korinthus 10:13). És mikor mindenki más elhagy, Ő velünk van, és hű marad (ld. 2Timóteus 4:16,17).

Ha alaposan áttanulmányozzuk Isten jellemvonásait, az rengeteget segít a Belé vetett bizalom elsajátításában. Több jellemvonását is meg fogom említeni a könyvben, de bátorítalak, hogy te is keress forrásokat erről a témáról, és tanulmányozd te magad is.