2018. április 25., szerda

Németh Sándor - Az Úr nem hagy el! 2.

János 14:1 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem [volna], megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.  És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.

Az utad akkor is biztonságban van, ha azt nem látod. Gyakran az északi szélnek az a célja, hogy a szíved/lelked elveszítse a hitet, és rossz dolgokat várj a jövőtől. A félelem rossz dolgokba vetett hit. Azt várja, hogy a jövőben meg fog betegedni. Amikor félned kellene, akkor mondj nemet!!!! Bizalommal nézz a jövődre, mert az Úr megígérte, hogy velünk marad a világ végezetéig!

Róma 8:31 Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?

Ne hagyd el a hajót, mert a kapitány sem fogja soha elhagyni! Ezt a hajót az Atya szerezte Neki! Angyalok ezrei vigyázzák! Légy az egyház aktív, egészséges tagja! Ne keményítsd meg a szívedet!!! Meglátod, hogy minden bajodból, nehézségedből megszabadít az Úr! Lehet, hogy nem akkor, amikor te gondolod. A tanítványok is az éjszaka negyedik szakában voltak, amikor minden a legnehezebb! Az őrségben sem lehet elaludni ilyenkor. Az Úr figyeli, hogy mi ébren tartjuk-e magunkat? Amikor a legnagyobb a fáradtság rajtad, akkor van a legnagyobb szükséged arra, hogy megújulj! Ekkor kell a legnagyobb erőfeszítést tenned, hogy életben maradj! Természetesen lehet a hajón kívül is élni, de akkor nem fogsz elérni a túlsó partra! Állj meg az őrhelyeden!

Ézsaiás 40:31 De a kik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

A próbák az új áldások forrásai! Ne keseregj, mert meg fog tartani az Úr! Azt akarja, hogy kipróbált ember legyél! Érzelmileg, szellemileg! Legyen erejük, hogy mindig talpra tudj állni! Le tudd rázni a csüggedést, a depressziót, az apátiát!

A tanítványok is azt hitték, hogy elhagyta őket az Úr, mert az érzelmeikre figyeltek. Nem az érzelmeiddel, hanem a hiteddel tudod megtartani Isten jelenlétét!

Ézsaiás 49:14 És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr!

Sokan elidegenednek Istentől, mert nem tudják befutni a pályájukat a maguk erejéből. A maga erejéből nem is tudja ezt senki megtenni!

Ne vonszold magad után a bűneidet, hanem a bűn szekerét vedd le magadról! Ezt úgy tudod megtenni, hogy megítéled magadat az Ige alapján, és nem hazudozol! Nagyon fontos a napi kapcsolat az Igével, mert megítél! Rámutat, hogy nagyon sok emberre megkeseredtél. Magadtól ezt nem veszed észre, hanem az Ige mutatja meg. Nem engedi a Szent Szellem, hogy zavaros maradjon a rendezetlen dolgod. Ne viselkedj úgy, mintha semmit nem rontottál volna el az életedben! Ne keményítsd meg a szívedet! A vétkeid nem sodorhatnak ki! Ne engedd meg!

Maradj a hajón, mert akkor sokkal megszólíthatóbb vagy az Úr számára. Sokan olyan helyzetben vannak, hogy nem is szólíthatóak meg az Úrtól: nincs lehetősége az Úrnak arra, hogy szóljon hozzájuk. Az Úr mindig felkészít a jövőre! Ehhez olvasnod kell az Igét! Tudja, hogy milyen feladatok várnak rád a jövőben. Az Úr a vízen akar tartani: nem akarja, hogy elrepüljél vagy elsüllyedjél!!! A pályán akar tartani. A Szent Szellem vezetni akar téged minden korban! Meggyőzi a 20 éveseket, hogy nem csak az övék a világ. Utána is van még az Úrnak leckéje. A tőkesúly rajta van az életünkön!

Istentiszteleten elhangzott prédikáció jegyzete