2018. április 6., péntek

David Wilkerson - Ezekben az időkben különleges bizalomra van szükségünk 4.

3. Különleges bizalomra van szükségünk vészterhes időkben, amelyek Isten ítéleteként jelennek meg

Minden igehirdetőnek, aki szereti országunkat riadót kell fújnia, hogy felébressze a rábízott népet. Úgy hiszem, hogy most Amerika Isten különleges, "megjelölő ítélete" alatt áll. Az ilyen ítéletek az Úr egyedi kézjegyét viselik, amelyekben visszatükrözi az ellene elkövetett bűnöket. Ilyen ítéletek láthatók a Bibliában:

“Akkor ezt mondta Adóníbezek: Hetven király szedegetett morzsákat asztalom alatt, akiknek kezéről én vágattam le a hüvelykujjakat és lábáról a nagyujjakat...Ez a király mondta, ahogyan én cselekedtem, úgy fizetett meg meg nekem az Isten.” (Bírák 1:7)

Jézabel Nábót halálát okozta, és vérét a kutyák nyalták fel. Megint láthatjuk Isten megjelölő ítéletét: Jézabel kidobták egy ablakon, meghalt, és a kutyák gyomra lett a temetője.

Eszter könyvében Hámán felállított egy akasztófát, hogy az istenfélő Mordokajt felakasszák rá, de Hámán függött rajta amikor az összeesküvés kiderült.

Ászá király, aki Isten prófétájának lábait kalodába bilincselte, halálát beteg lába okozta.

Talán nevezhetjük az ilyen eseteket irónikusnak, de ezek Isten megjelölő ítéletei. Abdiás próféta így összegezi a 15-ik fejezetben: “Amit te csináltál, azt teszik veled is...visszaszáll rád amit elkövettél!”

Most pedig Isten ítélete, amely Amerikát sújtja, bűneinek tükörképe. Legnagyobb bűnünk hencegő büszkeségünk, a “bármit meg tudunk csinálni” felfogás. Abban bizakodunk, hogy nemzetünk minden problémát meg tud oldani, minden csatát meg tud nyerni, minden betegségre gyógyszert tud találni. Rendőrként bántunk az egész világgal, bízva katonai hatalmunkban.

Isten hosszú ideig velünk volt. Voltak elnökeink, törvényhozóink, akik a nemzet problémáit megoldották. Tudósaink oltóanyagokat fedeztek fel mindenféle kór ellen: malária, diftéria, himlő, tüdőbaj, kanyaró, paralízis.

Manapság az ilyen felfedezések egyre ritkábbak. Nincs gyógyszer AIDS ellen. És fulladozunk "megoldhatatlan" társadalmi bajainkban: kábítószer, hajléktalanság, káosz az iskolákban, fékezhetetlen bűntények, túlzsúfolt börtönök, közegészségügyi válság, nemzetközi szexrabszolga-kereskedelem. Nemrég Amerika az első kölcsönző volt a világon, és most első az adósok között.

Csak nevezd meg a problémát és mi képtelenek vagyunk azt megoldani. Az egyik szenátor hangosan gondolkozva megjegyezte, hogy talán elérkeztünk a történelemben arra a pontra, amikor a szövetségi kormány három ága nem működik többé. Azt mondta, hogy ezek az ágak “körbetartoznak felelősségre vonhatóság nélkül".

Mélyen szeretem Amerikát. Még mindig kedvelt célállomása a világ menekültjeinek. De Isten megjelölő ítélete ezen az egyszer mindent tudó nemzeten a megalázó rendetlenség és gyámoltalanság. A kormány saját bevallása szerint nem működik. Hová lett büszkeségünk, a "mindent meg tudunk csinálni" biztosítéka? Évekig a fej voltunk, most pedig a faroknak neveznek, amint Mózes 5. könyvében meg van írva.
Isten legszigorúbb “megjelölő ítélete” Amerikán még csak most jön.

Mit gondolsz mi lesz ez a szigorú ítélet? Arra gondolok, ahogyan Amerika lábbal tipor mindent ami erkölcsös, szent és Istent félő. Krisztus nevét rendszeresen lábbal tiporják a színházakban és mozikban, ahol a szentség csúfolódás tárgya és a szentségtelent dicsőítik. Jézus alázatos követői az erős üldözés és gúnyolódás célpontjai.

Mondjátok meg, milyen megjelölő ítélet hasonlít ehhez? Milyen büntetés jár az ilyen gonoszságért? Ezt látom Isten ítéleteként Amerikán, amely az első szuperhatalom volt az egész világon: “...szétzúztam őket haragomban és a földre öntöttem levüket.” (Ézsaiás 63:6) Isten meg fogja alázni a nép katonai erejét, csődbe fogja dönteni színházait és zavart fog okozni az oktatási intézményeiben - le fogja dönteni régi erősségeinket.

Mára 30 millió magzatot öltek meg abortusz által. Szörnyű vér tapad nemzetünk kezéhez. Azt gondoljátok, hogy Isten el fogja nézni ezt? Nem, Ő igazságos Isten, és sírásra fogja késztetni Amerikát a kioltott vér miatt. Hogyan? Már most is láthatjuk amint gyilkosok iskoláinkban és utcáinkon ontják a vért.

Erőnk gyorsan fogy. Gazdasági hatalmunk gyöngül, az euró, a font és a japán jen meghaladja a dollár erejét. Eközben, Kína és az EU hatalma nő. Hiszem, hogy az európai nemzetek - a megújult római birodalom királyságai - a világ első hatalmaként fognak kiemelkedni, és az Antikrisztus hatalmának alapját adják majd.

Isten feltárja a világ előtt meztelenségünket. Külső megjelenésünket lelkünk állapotához hasonlóvá teszi, és szellemi csődünk gazdasági zavarban mutatkozik meg. Olyan világosan fogja kimutatni megjelölő ítéletét nemzetünkön, hogy a világ többi nemzete fel fogja azt ismerni.

Amint szemünk láttára megtörténnek ezek az ítéletek, egyetlen válaszunk az, hogy Jézus legyen a mi pajzsunk. A titkos imakamránkba kell sietnünk, hogy imádkozzunk és mélyen meggyökerezzünk Őbenne. Tudnunk kell, hogy az, aki hajunk szálait számon tartja, meg fog tartani minket minden körülmények közt.

Arra ösztökéllek, hogy ragadd meg a következő különleges ígéreteket és tartsd készenlétben minden baj és szerencsétlenség esetére, amivel szembekerülhetsz:

“Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre...nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Rendületlen a szíve, nem fél.” (Zsoltárok 112:4,7-8)

“Igazságosan bíráskodik a világ fölött...az elnyomottak menedéke az Úr, menedék a nyomorúság idején. Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsoltárok 9:9-11)

Végül pedig, íme a különleges, mindent legyőző szent érv, amellyel Isten trónja elé állhatsz: “Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy az Úr házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján, elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem.” (Zsoltárok 27:3-5)