2015. február 27., péntek

Tanuljunk meg Igéket a Bibliából 6.

"A hit pedig a remélt dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés." Zsidó 11:1

"Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik." Zsidó 11:6