2015. február 23., hétfő

Rodney H. Browne - Kövesd az Úr tervét

Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal. 19 És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká Őelőtte a mi szívünket. 20 Hogyha vádol minket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. 21 Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez; 22 És akármit kérjünk, megnyerjük Tőle, mert megtartjuk az Ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek Előtte. 23 Ez pedig az Ő parancsolata, hogy higyjünk az Ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk. 24 És aki az Ő parancsolatait megtartja, az Őbenne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Szellemből, amelyet nékünk adott. 1 János 3:18-24

Megkapjuk az Úrtól, amit kérünk, mert:
Vigyázunk arra, hogy engedelmeskedjünk az Ő utasításainak és megtartsuk javaslatait és rendelkezéseit.
Követjük Isten ránk vonatkozó tervét.
Állandóan gyakoroljuk azt, ami kedves a számára.

Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogy ha az Istent szeretjük, és az Ő parancsolatait megtartjuk. 3 Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az Ő parancsolatait; az Ő parancsolatai pedig nem nehezek. 1 János 5:2-3

A következő jelenti Istent igazán szeretni:
Hogy cselekedjük az Ő parancsolatait
Hogy megtartjuk az Ő rendeléseit
Hogy nem feledkezünk el az Ő szabályairól és tanításairól

Ez az Úr rendelése - az Ő parancsolata; rendelkezése:
Hogy hinnünk kell - bele kell helyeznünk a hitünket és bizalmunkat, figyelmeznünk és támaszkodnunk kell - az Ő Fia, Jézus Krisztus, a Messiás nevére.
Hogy szeretnünk kell egymást, ahogy Ő azt megparancsolta.

Az Úr parancsolatai nem kellemetlenek, nehezek, elnyomóak, ill. fájdalmasak. Isten azt kéri tőlünk, hogy higgyünk Benne, és hogy szeressük az embereket - minden embert - nemcsak azokat, akiket kedvelünk. Ha Isten gyermekének hívod magad, ha azt vallod, hogy szereted Őt, akkor nem szabad, hogy nehézséget okozzon számodra, hogy engedelmeskedj az Ő parancsolatainak és kövesd az Ő rád vonatkozó tervét. Nem arra kér az Úr, hogy valami lehetetlen dolgot tegyél meg. Isten parancsolatai nehezek a világiasan gondolkodóknak és a hústestnek, de ha igazán Isten gyermeke vagy és a Szent Szellem benned él, akkor Isten szeretete már kiöntetett a szívedbe a Szent Szellem által (Róma 5:5). Ő mindent megkönnyít; ösztönösen fogod megtenni a dolgokat.

Honnan tudjuk, hogy jó úton járunk? Figyelünk a Szent Szellemre, Aki a saját szellemünkön, illetve lelkiismeretünkön keresztül szól hozzánk. Attól a pillanattól kezdve, hogy újjászületsz, a Szent Szellem elkezd vezetni az Igazság felé - hogyha figyelsz Rá és engedelmeskedsz Neki. Kövesd a szívedben levő békességet. Csak azt tedd, amit a szellemedben levő békesség mond. Ha "bizonytalanságot" érzel - válts útirányt. Ha békességet érzel, menj tovább abba az irányba. Engedelmeskedj a Szent Szellem meggyőzésének. Állj meg, tarts bűnbánatot, fordulj meg, és kövesd azt az ösvényt, amelyet Isten Igéje mutat a számodra. Minél jobban rászoktatod magad arra, hogy Istennek, ne pedig saját testi értelmednek és akaratodnak engedelmeskedj, annál jobban meg fogod Őt ismerni, és annál jobban rá fogsz jönni arra, hogy Isten ösvénye a békesség, az öröm, az igazság és az áldás ösvénye.

Ne csupán elméletben, illetve beszédben (üres fecsegésben) kövesd Istent, hanem cselekedetben és igazságban - valóságban, gyakorlatban és őszintén. Ha megtartjuk az Ő parancsolatait, lakozást veszünk Őbenne, és Ő lakozást vesz bennünk. Vannak olyan hívők, akik csak "meglátogatják" Istent, és Ő is csak "meglátogatni" tudja őket. Jézus nemcsak alkalmanként meglátogatni akar, állandóan benned akar élni.

És ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket: 15 És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk Őtőle. 1 János 5:14-15

Amikor valamit kérünk és választ várunk, vagy feltárjuk kívánságunkat az Úr előtt, az Ő akarata szerint kell kérnünk, amelynek összhangban kell lennie Isten tervével. Sok imádságot azért nem hallgat meg az Úr, mert nincsenek egységben Isten Igéjével, vagy mert aki imádkozik nem engedelmeskedik Isten parancsolatainak. Mindez tiszteletlenség az Atyával, a Fiúval és a Szent Szellemmel szemben. Nem szolgálhatod az ördögöt és a saját testiségedet, és várhatod Isten áldásait.

Hozd összhangba magad Isten számodra készített tervével, akkor az Úr meg fogja mutatni Magát az életedben, és teljesíteni fogja kívánságaidat.