2015. február 12., csütörtök

Kenneth E. Hagin - Zoé 4.

VAJON A SZÍV TÖKÉLETES-E?


Néhányan már biztosan kíváncsiak arra, hogy vajon az újjászületett ember, az új ember Krisztusban tökéletes-e, vagy teljesen kifejlődött-e miután megkapták az örök életet.


Az újjászületett ember nem lehet tökéletes, mert Péter ezt állítja: 1 Péter 2:2 "Olyanok vagytok, mint az újszülött csecsemők, tehát kívánjátok a tiszta szellemi „tejet”, vagyis Isten beszédét, amelynek segítségével felnövekedhettek egészen az üdvösség teljességéig."

Pál ezt írja a Filippiekhez írt 3. levelében: "12 Nem gondolom, hogy mindezt elértem volna, vagy hogy már tökéletes lennék. De azért küzdök, hogy elérjem és kezembe vehessem a kitűzött jutalmat..."

Valójában a görög szó, amelyet "tökéletes" értelemben van használva, eredetileg így hangzik: "érettség elérése".

Néhány ember ezt mondja: " Tökéletes vagyok és teljes Krisztusban." Nos, igen , teljes személy vagy, de még nem vagy teljesen felnőve. Mindig vannak olyan emberek, akik a bűnnek engedve kevertek a szexuális felfogásukban, akik azzal akarják mentegetni magukat, hogy "csak a testem volt az, ami vétkezett, a szellemem nem vétkezett".
Azonban a bűn szellemi dolog és nem fizikai dolog csupán. Pál ezt írja a Korinthusiaknak írt levelében: "meneküljetek a szexuális bűnöktől!"
"Fussatok el a szexuális bűnöknek még a közeléből is! Minden más bűn, amelyet elkövet az ember, a testén kívül van, aki azonban szexuális bűnt követ el, az a saját teste ellen vétkezik." 1 Kor. 6:18

Így ha a testen kívül van, akkor szellemi dolognak kell lennie. Ugyanakkor még a paráznaság is a szívedből származik. A szívednek kell engedélyt adnia a testednek, hogy vétkezzen vagy hogy ne tudjon vétkezni a tested.

Te a házadnak a gondnoka vagy. Emlékezz vissza Pál szavaira: "én lenyomva tartom a testi természetet és szolgává teszem a testet..." (1 Kor. 9:27) Felelős vagy azért amit a tested tesz. Mindez tehát a szellemedben kezdődik el. Ez volt az amit Pál ez alatt értett: "Tisztítsuk meg magunkat lelkünk és testünk minden szennyes erkölcstelenségétől" 2. Kor. 7:1 "Ne engedd elkezdődni sem ezeket a dolgokat a szellemedben!"

Róma 6:6-ban ezt mondja: "Tudjuk, hogy a régi emberi természetünket vele együtt keresztre feszítették, hogy a bűnnek ne legyen hatalma felettünk, és többé ne legyünk a bűn rabszolgái."

Néhányan arra használják fel ezt az igeverset, hogy azt állítják: "mi már meg vagyunk váltva, mind szellemben, lélekben és testben is egyaránt", de mit is jelent ez az igevers?
A bűnnek a testéről beszél itt Pál apostol és nem a fizikai testről. Ő a szellemi emberről beszél. Te új teremtés vagy. A régi bűnös természet már megszűnt a szellemedben. Viszont a bűnös természet a testedben még mindig ott van.

A probléma az, hogy a régi testi természet még mindig rossz dolgokat akar tenni. Folytatni akarja azokat a dolgokat amit mindig is tett. HA AZ ELMÉD NINCS MEGÚJULVA ISTEN IGÉJE ÁLTAL, AKKOR A TESTED OLDALÁRA FOG ÁLLNI ÉS LEFOGJA URALNI A SZELLEMEDET. Ha viszont megújítod az elmédet, akkor a szellemed a lelkeden, vagyis az elméden keresztül le fogja uralni a testedet.

A régi ember az a régi természeted. Ugyanaz a tested van, ami volt újjászületésed előtt és ugyanaz a lelked ami volt újjászületésed előtt. A régi szívbeli embernek volt gonosz természete. Na mármost, ez a természet vagy más néven a bűnös test szűnt meg. Rajtunk múlik, hogy az új emberi természet kirajzolódik-e a külső részeinkben.

Sokan kérdezik, hogy mi a különbség a lélek megújítása és az emberi szellem edzése között. Tulajdonképpen, ha követi az ember ezeket az alapelveket az emberi szellem gyakorlatozásával együtt, (van egy hanganyag sorozatom ebben a témában), a lelked meg fog újulni.

Lássuk csak, mivel a szellemünk újjá lett, amikor újraszülettünk, tudni fog olyan dolgokat, amit azelőtt nem tudott. A szellemed megfogja próbálni elmondani azokat a dolgokat neked, amit az Ige már közölt veled, csak nem értetted azokat. Ez azért van, mert a szellemed kiszűri az ismeretet Isten Szelleméből

Figyeljük csak meg, a Jakab apostolnak a szavait a levelében: "Szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, amely képes megmenteni a lelketeket...."

Régebben, mielőtt a szellem és a lélek fogalmát még nem választottam ketté, ez a mondat zavart engem. Zsiókhoz írt levél 4:12: "Mert amit Isten kimond, az a szó, élő, erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard. Mélyen belénk hatol, egészen addig, ahol a szellem és a lélek közötti határ húzódik." Az gondoltam, hogy az ember lelke már akkor üdvözül, amikor az a valaki újraszületik.

Látni kell tehát, hogy a szellemed már új emberré lett, de az Isten Igéje az, amely megmenti vagy másképpen mondva helyreállítja a lelkedet.

Fordította: Kárpule Ferenc