2015. február 16., hétfő

Kenneth E. Hagin - Zoé 5.

MI TÖRTÉNIK, AMIKOR MEGKAPOD A ZÓÉT?

A Zoé, itt örök életet jelent, vagy másképpen nevezve isteni életet. Ez az újfajta élet isteni természetű. Egyértelmű változásokat hoz létre az emberben. Ennek az életnek a hatásai szinte azonnal láthatóvá válnak egy ember viselkedésében vagy a beszédében. Megváltoztatja  az újraszületett ember magatartását, formálja a viselkedését, és még a külsejét is.

Emlékezetes számomra az a gyülekezet, amelyet először pásztoroltam. Állandóan gyalog jártam ki vidékre, mert nem volt autóm. Szombat este egy családnál aludtam, vasárnap reggel és este prédikáltam, majd hétfőn reggel visszaballagtam a városba. Ezalatt az egy év alatt, amíg prédikáltam, négy pár cipőt nyűttem el. Egyszer aztán kaptam egy lovat, de az utamnak egy részét még így is csak sétálgatással töltöttem minden alkalommal.

Egy alkalommal egy különleges családdal laktam együtt és azt gondoltam hogy a férfi közülük keresztény. Soha nem kérdeztem meg erről, csak ezt feltételeztem róla. Soha nem hiányzott a gyülekezetből, a családját minden egyes istentiszteletre magával vitte. Ő egy jó ember volt. Ő mondta mindig az asztali áldást, Bibliát olvasott és imádkozott is a családjáért. Makulátlan volt a viselkedése.

A két fiúk, akik mindketten tinédzserek voltak ezt mondták: - Mi még soha sem láttuk aput vagy anyut idegeskedni. - Gondoltam azért, mert üdvössége van. - De nem csak erről van szó, - folytatták - de még trágárul beszélni vagy káromkodni.sem hallottuk aput soha. - Még a szlenget sem használta. Ha előfordult, hogy munka közben megütötte az ujját, még annyit se mondott, hogy " a mindenségit".
Tanúja voltam az életének és az életvezetésének; mi pedig sokszor ítélünk az életvezetés alapján.
Azt gondoltam bizonyára üdvössége van, habár soha nem fordítottam időt arra, hogy megkérdezzem őt erről. Egy vasárnap este azonban , egy szabadtéri ébredési összejövetelen voltunk és amikor az evangelista előre hívta a megtérni vágyó még nem hívő embereket ez az ember is előre ment. Alig hittem a szemeimnek. Már azt gondoltam, hogy ő a legjobb hívő a gyülekezetben.

Másnap a közösség zúgolódott. Az emberek mondogatták egymás között: - Ez a testvér kiment előre a legutóbbi este, pedig ő a legjobb ember közöttünk. Ő jobb életet él , mint bárki közülünk. Azt gondoltuk, hogy már üdvössége van.

Azonban ez a feddhetetlen férfi így válaszolt nekem: - Édesanyám érett korú hívő volt és ő ilyen módon nevelt is fel engem. Az ő tanítása állandóan megtartott engem, de még eddig soha sem mondtam el a megtérők imáját és nem is születtem újjá.

Ő Istenhez igazította az életvezetését, de nem volt semmi belőle a belsejében. Az emberek kíváncsiak voltak, hogy fognak- e látni valamilyen változást az életében.
Végül még is csak láttak különbséget:

- Először is ezt mondták: - Másképp néz ki mint régen. - Olyan világosság sugárzik belőle, amely eddig még nem volt rajta. (Figyeljük meg, hogy a Biblia azt mondja, hogy az élet az emberek világossága.) Másodszor pedig, az emberek hallották a különbséget a beszédében. Ő gyermekibb szelídségű volt mint valaha. Még a bűnösök is észrevették a különbséget. Egy új elem került bele a szellemébe, Annak ellenére hogy ő már egy jó ember volt.

Azokat az embereket akiknek ez az örök életük van, "kétszer született embereknek" nevezik. Az isteni élet hatással van az életükre, szokásaikra és tulajdonságaikra..."

Fordította: Kárpule Ferenc