2015. február 17., kedd

Tanuljunk meg Igéket a Bibliából 3.

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. Róma 10:17.

És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában:
Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. I. Kor. 2:4-5.