2015. február 13., péntek

Tanuljunk meg Igéket a Bibliából 2.

"Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. " Róma 1:16-17.

"Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül." Róma 3:28