2015. február 4., szerda

Kenneth E. Hagin - Zoé 3.

Pál apostol egy másik érdekes dolgot mond a Rómaiakhoz írt levelében:

"Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szánjátok oda és adjátok át magatokat Istennek! Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntesen fölajánlott áldozatotok, amellyel őt méltóképpen tisztelitek! Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz!
Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg! Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar: ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek!"

Pál nem a világnak írta, hanem a Rómában élő szentekhez címezte a levelét.:"Nektek írom ezt a levelet, akik Rómában laktok, akiket Isten szeret és elhívott, hogy saját népévé legyetek. Atyánk, az Isten és az Úr Jézus Krisztus adjon nektek kegyelmet és békességet!" Róma 1:7

Arról van itt szó, hogy valamit tenni kell a testeddel. Ha nem csinálsz semmit, akkor semmi sem lesz belőle. A gyülekezetünkben annyi tanítást halmoztunk fel ebből, amely már elhomályosította a gondolkodásunkat és ezért nehéz megértetni az emberekkel a valódi igazságot.

Pál itt nem azt mondja, hogy "ajándékozd magad oda" Istennek, mivel ha Isten gyermeke vagy, akkor már hozzá tartozol. Nem tudod olyan jól ajándékként oda adni valakinek azt, ami már egyébként is az övé.  Ebben az értelemben nincs egy szó sem a Bibliában az önmagad odaszánásáról vagy odaadásáról,viszont felfedezed, hogy ha már újraszülettél, akkor az Övé vagy. Igen, az Övé. Te magad vagy az a belső ember, aki már új emberré váltál Krisztusban.

2 Korintusi 5:17
"Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtménnyé lett! Ami benne régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett!"

Milyen emberről is beszél itt Pál apostol? A külső emberre érti? Nem, nem lehet a külső ember, mivel ezt mondta: " Ha bárki Krisztusban van már, akkor az új teremtés."
Élet és Isten természete költözött be a szellemedbe, amely új teremtéssé alkotott téged. Ez pedig a belső embert egy új emberré teszi.

A testünk még nem újult meg, de hála Istennek, hogy az Úr visszajövetelekor új testünk lesz. Az új ember, a szívnek elrejtett embere pedig uralkodni fog a testünk felett. A tested nem uralkodhat rajtad. Pál nem csak arról beszél, hogy tegyél valamit a testeddel, hanem a Róma 12:2-ben az elme megújításáról szól. Azoknak az embereknek üzen, akik már újraszülettek és betöltekeztek Szent Szellemmel, mégis tenniük kell valamit a testükkel és az elméjükkel.

A gyülekezeti tagoknak az egyik legnagyobb szüksége ma, hogy megújítsák az elméjüket. Az ember elméje Isten Igéje által válik újjá.Tudjuk azt, hogy az ember szellem. Tudjuk azt is, hogy az ember ugyanabban a kategóriában van Istennel, mivel Isten szellem és az ember azért lett teremtve, hogy közösségben legyen az Istennel. Még sohasem tulajdonítottunk olyan jelentőséget ennek a ténynek, mint amennyire kellene. Ezért eddig soha nem is tudtunk az örök élet világosságában úgy járni, mint ahogy kellene.


Fordította: Kárpule Ferenc